ČJL - opakování k maturitě – okruhy z jazykové části

29. září 2009 v 11:34 |  ČJ - Jazyková část

ČJL - opakování k maturitě - okruhy z jazykové části


Ø Publicistický styl a jeho funkce. Slohové útvary zpravodajské, analytické, beletristické. Významné osobnosti české žurnalistiky

Ø Mluvená a psaná forma jazyka. Vlastnosti písemného projevu, základní pravopisné jevy.


Ø Slovo a slovní zásoba. Rozvrstvení slovní zásoby. Jazyk spisovný a nespisovný, jazyková kultura.


Ø Vypravování - v běžné komunikaci, v uměleckém stylu. Jazykové prostředky užívané ve vypravování

Ø Slohové postupy a útvary


Ø Tvoření slov v českém jazyce


Ø Křestní jména, příjmení, místní a pomístní jména

Ø Grafická stránka jazyka - základní grafická jednotka, písmo, které čeština užívá. Pravidla českého pravopisu a obtížné pravopisné jevy.

Ø Věta jako jednotka jazykového systému. Gramatická, grafická a zvuková forma, komunikační funkce

Ø Literární druhy a žánry

Ø Slovo a pojmenování. Pojmenování jednoznační a mnohoznačná. Nepřímá pojmenování, expresivní pojmenování.

Ø Umělecký styl a jeho funkce. Jazykové prostředky uměleckého stylu, slohové postupy a útvary.

Ø Komunikace v životě člověka a společnosti - podstata komunikace, komunikační proces, komunikace verbální a neverbální. Technické proměny moderní komunikace.

Ø Motivační dopis - jeho funkce a forma

Ø Životopis - funkce, forma, obsahØ Prostě sdělovací styl a jeho funkce. Jazykové útvary mluvené a psané


Ø Knihovny a jejich služby. Zdroje informací


Ø Popis - prostý, odborný, subjektivní, statický, dynamický


Ø Úvahový postup - funkce úvahy, využití úvahových postupů v odborném, publicistickém a uměleckém stylu. Umělecká kritika.


Ø Administrativní styl - jeho charakteristika, funkce, forma, jazykové prostředky, útvary. Fax, e-mail, internet - moderní informační prostředky.


Ø Stylistika, jazykové styly a slohotvorní činitelé.Ø Psaní čárky ve větě jednoduché a v souvětí


Ø Psaní dopisů - význam této formy udržování kontaktů dříve a dnes. Dopisy oficiální a neoficiální, jejich hlavní znaky. Kompozice dopisu, vyjádření zdvořilosti.


Ø Příbuznost jazyků, indoevropské jazyky. Postavení češtiny mezi ostatními jazyky


Ø Odborný styl - jeho funkce, rysy a jazykové prostředky. Druhy odborného stylu, slohové postupy a útvary.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama