Rozvoj české literatury v době vrcholu středověku

30. října 2009 v 12:41 | Tereza Sedláčková |  ČJ - Literatura
Gotika= je umělecký styl středověku
- vznikala pravděpodobně od 2. pol. 12. stol. ve Francii a šířila se po celé Evropě
- k nejtypičtějším znakům tohoto slohu patřila vertikalita (směřování vzhůru), lomený oblouk a klenba nesená žebry
- opěrný systém (oblouky a pilíře) zpevnil zdi, které tak mohly být slabší
- lomený oblouk se uplatnil i ve tvaru dveří a oken
- okna bývala vysoká a často zdobená barevnými vitrážemi
- vrcholným projevem gotické architektury je katedrála
- příklady staveb: katedrála v Chartres, v Paříži Notre Dame a Saint Chapelle, katedrála v Remeši, v Kolíně nad Rýnem, chrám sv. Bartoloměje v Plzni nebo chrám sv. Jakuba v Kutné Hoře
- Evropskou vzácností je Staronová synagoga z poloviny 13. století v Praze, je jednou z nejstarších gotických staveb u nás

První česká díla

Alexandreis
-přelom 13. a 14. století
-rytířský epos
-autor je neznámý, asi šlechtic
-téma díla:oslava makedonského krále Alexandra Velikého
-česky psaná
-původně asi 9000 veršů dochovalo se pouze asi 3000 veršů

Dalimilova kronika
-počátek 14. století
-první česky psaná veršovaná kronika
-autor je neznámý, protože hájí zájmy nižší šlechty, předpokládá se, že i on sám byl příslušníkem nižší šlechty (autor byl nižší šlechtic)
-popisuje české dějiny od nejstarších dob do počátku roku 1314
-dobře čtivá
- ,, Kronika tak řečeného Dalimila´´


Doba za vlády Karla IV.
- 2. polovina 14. století
-rozkvět českého státu (jádro světové říše, styky Prahy s kulturní Evropou)
-vznik pražského arcibiskupství
-roku 1348 byla založena pražská univerzita, byla to první univerzita ve střední Evropě
-založení Univerzity Karlovy je spjato i s rozvojem naukové literatury
-vznikaly spisy právní a dějepisné

Život Karlův = Vita Caroli
- životopis, v němž Karel IV. zachytil zážitky z mládí v cizině a počátky pobytu v Čechách
-latinský text byl převeden do češtinyŽákovská poezie, satirické skladby
- 2. polovina 14. století
- je plná ironie, výsměchu vyšším vrstvám i vůči sobě
- většina textů je anonymních
- žákovská poezie je psána většinou latinsky, protože latina byla univerzálním jazykem vzdělanců a studentů

Podkoní a žák
- satirická skladba
- autor použil formy sporu (oblíbený ve středověku)
- spor mezi studentem a panským služebníkem o tom, kdo se má lépe
- hádka probíhá v hospodě a vrcholí rvačkou
- ironie a trpkost
- forma dialogu


Hradecký rukopis
=soubor básnických skladeb
- satirické skladby
- autoři neznámí
- obsahuje ostrou kritiku společnosti
- památka měšťanské kultury
- psáno živým jazykem
- má dvě části:

a) Desatero kázaní božie
- veršované kázání
- kázání pojaté jako kritika hříchů a provinění proti jednotlivým přikázáním
- autor vyhrožuje hříšníkům formou přirovnání

b) Satiry o řemeslnících a konšelích
-autor odsuzuje nepoctivost pekařů,řezníků,ševců,kovářů i radních (konšelů)
- kritika nepoctivosti a okrádání

Drama
Mastičkář
- první česká divadelní hra
- staročeská fraška, je jedním z nejdiskutovanějších děl českého středověku
- střídání veršů českých a latinských

- komický, hrubý výjev z tržiště kritizující středověké lékaře - podvodníky
- tematicky se jedná o velikonoční hru
- smích je v díle symbolem života probouzejícího se na jaře (doba Velikonoc) po dlouhé zimě
Děj:
- Mastičkář prodává na trhu své masti a má k tomu dva pomocníky
- pomocníci masti vychvalují, když se blíží tři Marie a lkají nad Kristovou smrtí
- Marie žádají vhodné masti k balzamování jeho těla
- mezitím přichází žid a nese svého mrtvého syna Izáka
- Mastičkář potře Izákovi zadnici kvasnicemi, načež Izák ožije
- Mastičkář chce prodat Mariím mastičku se slevou (Krista bohužel oživit nedokáže), ale strhne se hádka mezi ním a jeho ženou, která Marie považuje za prostitutky


4. literatura husitského období
Husitská literatura usilovala o lidovost a orientovala se na praktické potřeby. Náboženská literatura v této době začala více sloužit laikům a hájila jejich zájmy proti vysokému duchovenstvu. Přínosem bylo prolomení hranice mezi světskou a duchovní literaturou. Literatura zaujímala aktuální a kritický postoj.
- konec 14. století - polovina 15. století
- prohloubení rozporů ve společnosti
-husitská literatura usilovala o lidovost a orientovala se na praktické potřeby
-snaha o reformu církve
-úplný překlad Bible do češtiny
-rozvoj lidového zpěvu =husitské chorály (jednoduchý sborový zpěv)
- husitské chorály jsou v Jistebnickém kancionálu (zpěvníku)
Ktož jsú boží bojovníci-náboženská,vojenská,bojová píseň
-cílem bylo povznést sebevědomí a dodat odvahu

-v popředí:satira
duchovní písně
traktát (učené pojednání, středověká náboženská úvaha)
kronikakázání (působivost živého slova)


Jan Hus
-mistr Jan Hus byl univerzitní profesor vysvěcen na kněze
-vystudoval Karlovu univerzitu, kde působil jako profesor, děkan i rektor
-kázal v Betlémské kapli
-psal nejprve latinský, poté česky
-bojoval proti odpustkům, z nichž se podle něho nejvíce obohacuje papež
-byl vypovězen z Prahy a poté působil na Kozím hrádku a na hradu Krakovci
-na církevním směnu v Kostnici byl vězněn jako kacíř
- 6. 7. 1415 byl v Kostnici upálen
- mistr Jan Hus byl popraven, protože kritizoval církev


O církvi
-latinský spis
-souhrn jeho reformních názorů
-popírá papežovo postavení


Knížky o svatokupectví
-psáno česky
-odsuzuje prodej odpustků
-poukazuje na úpadek církve
-kritika celé společnosti
-nejútočnější Husův spis


Postila
-post illa verba=po oněch slovech
-psáno česky
-soubor kázání
-výklady textů evangelií
-určeno především prostým lidem


O českém pravopisu
-latinský spis o pravopisu
-místo pravopisu spřežkového zavedl pravopis diakritický
-odstranil spřežky, samohlásky označoval čárkou, měkké souhlásky tečkou=nabodeníčko
-snažil se přiblížit spisovný jazyk živé řeči
-všímá si i čistoty českého jazyka


Listy z Kostnice
-dopisy, ve kterých dál vykládal evangelia


Dcerka
-otázka výchovy dívek
-psána česky
-určena pro lid

Husitská kronika
-psána latinsky
-autorem je Vavřinec z Březové
-v kronice popisuje události let 1414-1422


doba pohusitská
-období po porážce husitů u Lipan roku 1434
-sílil zájem o literaturu zábavnou

Petr Chelčický
-psal česky
-ve svých dílech uznává jen boj duchovní proti válčení
-kritizoval církev
-na základě jeho myšlenek vznikla náboženská skupina = Jednota bratrská

O boji duchovním
-traktát
-zásadní Chelčického myšlenky
-člověk má být pasivní, nevzpírat se zlému

Postila
-úvahy psané jako kázání
- Chelčický napadá prospěchářství, vyděračství a hamižnost církve, která se obohacuje na úkor lidu

O trojím lidu
-poukazuje na sociální nerovnost
-traktát
-odsuzuje středověké dělení společnosti

Sieť viery pravé
-evangelické vyprávění
-kritika církve
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama