Písemnictví starověku a vývoj písma

4. listopadu 2009 v 17:36 | Ptéřisk-Tomáš Janda |  Referáty
Písemnictví starověku

Počátky slovesného umění

Ústní formou: veršované projevy-zaříkávadla, zaklínadla, přísloví, pranostiky, obřadní projevy
- nejstarší písemné památky vytvořili orientální(východní) kultury, které pokládaly první státní zřízení (Mezopotámie, Egypt, Indie, Čína, …)
- řízení státu si žádalo písemné záznamy
- první texty: úřední, náboženské a později i umělecké
- aby mohla vzniknout literatura, muselo nejprve vzniknout písmo

Vývoj písma
Obrázkové písmo
- zvané Piktogramy
- 7 tisíc let př. n. l.
- dodnes jej používají Eskymáci
Ideogramy
- znaky vyjadřovaly určitý pojem
- např. pták s roztaženými křídly = letět
Klínové písmo
- vzniklo zjednodušením dosavadních kreseb na jejich náznak
- pomocí rákosových klínků vtisknutých do tabulek vlhké hlíny, pak se vypalovala
- Sumerové používali toto písmo
Hieroglyfy
- jiný typ obrázkového písma si vytvořili Egypťané
- používali je k nápisům na stavbách
- patří mezi nejsložitější písmo, které bylo používáno a dodnes nejsou všechny záznamy přeloženy
Fonetické písmo
- vzniklo z obrázkového písma starých Egypťanů
- zaznamenávaly i konkrétní zvuky
Hláskové písmo
- první národ, který jej začal používat byli Féničané
- písmo mělo 22 písmen (souhlásky)
- toto písmo bylo obrovské zjednodušení např. oproti hieroglyfům
- toto písmo později uplatnili Arabové, Židé, Řekové-ti ji doplnili o samohlásky, i Římané (latinka)
Hlaholice
- první slovanské písmo
- odvozené z řecké abecedy
- evropské národy převzali latinku, některé si ji přizpůsobily diakritickými znaménky


Centra kultury a nejvýznamnější památky:

Mezopotámie
Epos o Gilgamešovi

Epos vyprávějící o Gilgamešovi, bytosti, která je ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk. Gilgameš je zde líčen jako tyranský vládce, který nutí své poddané k velmi těžké práci na stavbě hradeb svého města.
Zoufalí obyvatelé města proto žádají bohy o pomoc. Ti sešlou na zem polodivokého člověka Enkidua, jenž by měl Gilgameše porazit a zastavit tím jeho krutovládu. Bohužel pro obyvatele, se z Gilgameše a Enkidua stanou přátelé a po světě vykonávají mnoho hrdinských činů. Enkidu umírá v důsledku prokletí bohyně Ištar a Gilgameš vystrašen smrtí se vydává hledat tajemství nesmrtelnosti. Bezúspěšně se vrací do města Uruk a zde si uvědomí, že hradby, které zde nechal vybudouvat jej činí velikým a nesmrtelným.

Indie(Kamasútra-rady do sexuálního života)

Židovský stát
Bible(Starý a Nový zákon)
Bible je soubor knih, které křesťanství považuje za posvátné a inspirované Bohem. Bible je označována též jako Písmo svaté nebo krátce jen Písmo, některé církve jej označují také jako Boží slovo. Lze se také setkat s označením Kniha knih.

Úvodní část Bible tvoří Tóra (Pět knih Mojžíšových), Genesis (kniha o stvoření světa)
Ve druhé knize Exodus (odchod z Egypta), Levicitus (kniha lévijská neboli kněžská), Numeri (věnována výčtu bojovníků, velitelů, obětí,…), Deuteronomium (druhý zákon nebo také opakování zákona)
Na Tóru navazují další knihy a to: Knihy prorocké, Knihy soudců, Knihy samuelovy, Knihy královské a Knihy o životě a výrocích proroků.
Spisy jsou třetím souborem obsahujícím Žalmy, Jób a také Přísloví.

Starý zákon se stal první částí Bible. Tou druhou částí je Nový zákon, psaný v řečtině a vznikal do 2. století našeho letopočtu. Jejím obsahem jsou Čtyři evangelia (tzv. dobré zprávy): Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Tyto evangelia vyprávějí o životě, umučení a znovuzrození Ježíše Krista. Skutky apoštolů popisují šíření křesťanské víry Kristovými učedníky. Epištoly obsahují výklad Ježíšova učení.
Ve Starém zákoně se také nachází údaj o Apokalypse (Zjevení sv. Jana) kde popisuje vize o konci světa, hrůze, utrpení, které nastane před konečným střetem dobra a zla, Ježíšovým druhým návratem a posledním soudem.


Antika-rozkvět řecké a římské kultury (14. stol. př.n.l-4. stol. n. l.)

  • Řecko
básník Homér
- pravděpodobně autor nejstarších evropských lit. památek Ilias a Odysea
- jedná se o eposy
- Epos: pověst, vychází ze starověkých mýtů, většinou není znám autor
Ilias a Odyssea
Obě knihy jsou řazeny do kategorie eposů jejichž autorem je Homér avšak o jeho životě nejsou žádné záznamy.
Ilias
Kniha, která líčí posledních 51 dnů desetileté války mezi Trojany a Řeky. Hlavní postavou je zde Achilleus, který byl podle pověsti nezranitelný až na jedno jediné místo na těle a to na patě. Mísí se zde historické podklady s fantazií, ovšem je zde potlačena zmíňka o důvodu války. V původním textu není zmíňka o trojském koni
Odyssea
Příběh popisuje 41 dní z desetiletého bloudění ithackého krále Odyssea, který se vrací z trojské války. Tento epos je složitější jak Ilias, obraznější a také jsou zde častější dialogy. Bohové zde již nemají lidský osud pevně ve svých rukou a také chování hrdinů se začíná různit. Odysseus nepoužívá pouze fyzickou sílu ale také více přemýšlí o bojové taktice, spoléhá na svůj úsudek a nakonec svou lstí poráží soupeře.

Sapfó
- básnířka, na ostrově Lesbos zřídila Dům múz - centrum lyriky
Ezop
- tvůrce bajek
- bajka: krátké, veršované, prozaické, obvykle obsahuje mravní ponaučení
Sofokles
- dramatik
- Jak vzniklo drama: Řekové pořádali slavnosti zasvěcené bohu Dionýsovi (bůh vína a veselí)
- účinkoval sbor pěvců, součástí byl tanec - z těchto obřadů se vyvinulo divadelní představení
-
Antigona:
- navazuje na dílo Král Oidipus
- dcera kále Oidipa bojuje za přirozené věčné mravní zásady, které staví nad zákony vydané jednotlivcem. V tomto případě jejím strýcem - králem Kreotem

-
Oresteia
- Jediná řecká dochovaná trilogie, která vychází z báje o prokletí Tantalova rodu. Příslušníci tohoto rodu jsou stíháni nekončícím řetězcem křivdy a msty. Po skončení trojské války se král Agamemmon vrací domů, kde je zabit vlastní manželkou a jejím milencem. Za několik let se vrací Agamemmonův syn Orestes za jediným účelem-a to vykonáním pomsty za smrt svého otce. Orestes je zas svůj čin trestán a hledá pomoc u bohů. Sbor athénských starších rozhodne, že je nevinen a Orestes je volný.
· Řím
- Římané přejímali řeckou kulturu, včetně literárních druhů
- Publius Vergilius Maro: Aeneis - epos
- Publius Ovidius Naso:
Umění milovat-básnická sbírka, radí ženám a mužům, jak si udržet lásku
Proměny-250 bájí, společný rys: motiv proměny, vzor pro další umělce (G.B.Shaw-Pygmalion)
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama