Přechod od romantických představ k realistickému zobrazování skutečnosti

12. listopadu 2009 v 21:45 | Dominika Moravcová |  ČJ - Literatura
V padesátých letech 19. století se literatura orientuje demokraticky a její metoda směřuje od romantismu k realismu. Pozvolna se dovršuje proces národního obrození v hospodářském, politickém i kulturním životě. Literáti se snaží vidět a zobrazit svět reálně, vyjadřovat se kriticky k nedostatkům a zároveň podat nový obraz národního života, v němž by vytvořili jeho typické představitele. Žádný z uměleckých směrů se neobjevoval izolovaně ba naopak - směry se v nevelkém časovém rozpětí doplňovaly a prolínaly, a to zejména v posledních fázích NO.
V české literatuře se od poloviny 19. století projevoval realismus dvojím způsobem:
1) satirou, která odhaluje skutečný stav a kriticky jej hodnotí
2) uměleckým zpracováním národního života - zobrazuje typické představitele, především z řad venkovského lidu
Neúspěch českých snah v revolučních letech 1848 a 1849 a následující doba bachovského absolutismu neblaze ovlivnily i literární dění, v němž se prosadily názorově i esteticky konzervativní tendence. To nejen poznamenalo tvůrčí i životní osudy osobností na vrcholu sil, ale i podrželo nástup mladých autorů. Ti se výrazně představili - jako vyznavači realismu - až r. 1858 almanachem Máj.
Bachův absolutismus

Alaxander Bach byl rakouský konzervativní politik, ministr spravedlnosti, ministr vnitra.
Po smrti Schwarzenbergově roku 1852 třímal Alexander Bach otěže všemohoucího absolutisty. Tomuto období se také říká "Bachův absolutismus". Opovrhovaný ministr vnitra zůstal až do roku 1859 hned po císaři nejmocnějším mužem ve státě, který ovšem těžce zadlužil stát. Bach zvýšil přímé daně o 143 %, vrátil do života mnohé staré metternichovské praktiky, zejména ostrou cenzuru s policejní špehování pronásledování, omezil společenský i politický život.
Na druhé straně "bachovského absolutismu" se skrývaly i pokroky na poli hospodářském, technickém a správním. Rozkvétal průmysl i obchod, stavěly se silnice železnice atd. Zrušil celní bariéry, zavedl okresy a kraje. Po prohrané válce s Itálií v roce 1859 nebylo nic snazšího jak ze strany vládních kruhů, tak ze strany liberální opozice - změnit strukturu státu a připsat Bachovi zásadní a rozhodující odpovědnost za rozvrat v říši. Od roku 1859 tedy ukončil svou kariéru jako velvyslanec u papežské stolice v Římě.

Mezi nejvýznamnější osobnosti tohoto literárního období patří: KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ a BOŽENA NĚMCOVÁ.
Karel Havlíček Borovský
Satirik, překladatel, zakladatel českého politického novinářství.
Vyrůstal v rodině, kde se hodně mluvilo německy, studoval na německých školách, ale němčinu nepovažoval za svůj rodný jazyk.
Jeho národní cítění se projevovalo už vstupem do kněžského semináře (úloha kněze - podpora vlasteneckých snah). Pro kritické názory byl ze semináře vyloučen.
Odjel jako vychovatel do šlechtické rodiny v Moskvě (díky pobytu v Moskvě napsal dílo Obrazy z Rus, kde ukázal svérázné stránky ruského života).
Po návratu do Čech působil jako redaktor v novinách (Pražské, Národní, Slovan), náplň oživil o politické otázky (Obrany demokratických práv).
Za prosté politické názory byl pronásledován, dokonce byl násilně převezen do Brixenu v Tirolsku. Strávil zde 4 roky ve vyhnanství a napsal zde své vrcholné básnické skladby.
Domů se vrátil s podlomeným zdravím.

Básnické skladby: Křest sv. Vladimíra, Král Lávra, Tyrolské elegie

Křest sv. Vladimíra
Satirická skladba, námět čerpal z ruské historie, kdy kníže Vladimír povrhne polanského boha Peruna a přijme křesťanství.
Námět přetvořil tak, že vznikl satirický příběh o panovníkovi a bohu => kritika poměrů v absolutistickém státu a v církvi.
Satirický přístup mu pomohl k tomu, aby se dostal k podstatě zobrazované skutečnosti: krutost vlády, zničil i samotného boha, spojení vlády s církví k ovládnutí obyvatel.

Tyrolské elegie
Autor s vtipem, satirou, ale i smutkem reaguje na svoji deportaci do tyrolského Brixenu v roce 1851.

Děj: V úvodu promlouvá k měsíci, který se mu stal jediným společníkem na cestě. Dále líčí své noční zatčení a loučení s rodinou. Báseň vrcholí osmým zpěvem. Havlíček zde mistrně rozvádí onu příhodu, kdy se při přejezdu Alp splaší koně a vystrašení policajti vyskakují z kočáru. Autor se sám ujímá opratí a koně zastavuje.

Celým dílem prostupuje humor, ironie. Přestože se nejedná o šťastné chvíle jeho života, cítíme nezlomný optimismus a víru v lepší časy.

Elegie= žalozpěv (pohřební zpěv), námět: smutek (stesk) ze ztráty blízké osoby.
Král Lávra
Satirická skladba.
Inspiroval se Irskou pohádkou.
Tato "nevinná" pohádka v sobě skrývá satirickou kritiku omezených vládců.
Alarmující je i pasivita poddaných, kteří si to nechají líbit.

Děj: Král Lávra není zlý, lidé ho mají rádi, ale jednu slabost mu nemohou odpustit. Jednou do roka se nechává holit a stříhat, odplatou holičovi je však poprava. Král totiž tají světu dlouhé oslí uši.
Los připadne i na mladého Kukulína. V poslední chvíli před popravou uprosí matka krále, aby nechal syna žít. Král se slituje. Kukulín však musí slíbit, že nikdy neprozradí, co viděl pod královými vlasy. Dokonce se stane dvorním holičem. Tajemství jej velmi tíží, a tak ho na radu poustevníka všeptá do staré vrby. Náhodou procházejí kolem vrby čeští muzikanti, a protože pan Červíček ztratil z basy kolíček, vyřeže si z vrby nový. Když pak začne na basu hrát na královském plese, tajemství je prozrazeno. K žádné katastrofě však nedochází. Lidé krále ujistili, že ho mají rádi, ba že mu dokonce dlouhé oslí uši sluší.Božena Němcová

Narodila se v roce 1820 ve Vídni a zemřela předčasně v roce 1862 v Praze na vyčerpání a podlomené zdraví.
Její vlastnosti: starostlivá, osamělá, skromná, optimistická.
Její maminka: česká služka Terezie Novotná.
Její tatínek: panský kočí, němec Johann Pankl.
Její manžel byl 32letý úředník finanční stráže a jmenoval se Josef Němec.
Rodina se velmi často stěhovala.
Manželství nebylo šťastné.
Velký význam měl pro Němcovou pobyt na Chodsku: poznávala zde život venkovského lidu a studovala lidové zvyky a pověsti.
V roce 1848 byl její manžel přeložen do Uher a Němcová se s dětmi vrátila do Prahy, kde předtím pobývala 3 roky.(zde na ni silně zapůsobilo přátelství s lékařem Čejkou, vzdělaným překladatelem z románských literatur)
V 50. letech se situace rodiny stále zhoršovala, Němcová churavěla, opakovaně trpěla nedostatkem financí.
Velkou ranou v jejím životě byla smrt milovaného synka Hynka, který zemřel na tuberkulózu.

Němcová sbírala pohádky, výsledkem jsou 2 soubory pohádek:
1) Národní báchorky a pověsti
2) Slovenské báchorky a pověsti
Lidové pohádky proměnila podle svých představ - ukazuje život na venkově s jeho typickými postavami, touhu po spravedlnosti, víru ve skutečnost, sny o lásce, která vítězí nad překážkami a předsudky.

Pohádky: Sedmero krkavců, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Potrestaná pýcha, Princ Bajaja, Čertův švagr, Jak Jarmil k štěstí přišel

Dále psala povídky, ve kterých zobrazila člověka a život společnosti počátku 19. století:
1) centrem příběhu je jednotlivec (člověk lidového původu: např. Divoká Bára-vesnická odvážná dívka, Babička-typická venkovská žena, která dodržovala všechny zvyky, které se vázaly k jednotlivým ročním obdobím, byla harmonická a chtěla každému prospět)
2) ukazuje prostředí, v němž žijí vedle sebe lidé s chudých vrstev a k tomu z bohatých vrstev (např. V zámku a podzámčí)

Babička
Dílo se řadí do českého realismu, ale ještě má romantické prvky (např. velmi působivý příběh Viktorky).
Dílo bylo 350x vydáno a přeloženo do 20 jazyků.
Ilustrovali jej mnozí malíři. (Adolf Kašpar, Zdeněk Burian)
Povídka nemá souvislou dějovou linii, je psána formou obrazů, líčí průběh života jednoho roku na Starém bělidle. Tvoří ji 19 kapitol. Ústřední postavu představuje babička, moudrá laskavá žena, kterou si svou vlídností a láskou dokázala získat srdce všech lidí bez ohledu na společenské postavení.

Děj: V první části přijíždí babička za svou dcerou Terezou Proškovou na Staré bělidlo. Netrpělivě ji očekávají její vnoučata - Barunka, Adélka, Jan a Vilím. Od prvního okamžiku si ji z celého srdce zamilují. Babička se jim stává citlivou vychovatelkou, vypráví pohádky, dbá na dodržování zvyků a obyčejů, probouzí lásku k vlasti, učí je milovat práci, vše živé kolem.
S babičkou se postupně seznamují všichni sousedé, váží si jejich rad a snahy pomoci. Nejčastěji ji chodí navštěvovat mlynář a myslivec s rodinami, babičku však rádi vidí i na zámku.
Druhá část je více zaměřena na popis obyčejů a zvykových událostí v jednotlivých měsících roku (dračky, přástky, Mikuláš, Vánoce, vynášení smrti, Velikonoce, poutě).
Bez babičky si už lidé život na Starém bělidle nedovedou představit, jsou jí vděčni za starost o všechny, kteří se ocitli v tísni. Pomáhá chudému Kudrnovi opatřit práci, Kristle z hospody zachrání jejího Jakuba před vojnou, upozorní kněžnu na tajnou lásku slečny Hortenzie k učiteli malířství.
Dějem prolíná i několik dalších osudů venkovských lidí. Jedním z nejdojemnějších je baladický příběh milostné tragédie bláznivé Viktorky.
V závěru knihy babička umírá. Nebylo snad jediného člověka na Starém bělidle, který by ji neoplakal.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (321)
Zobrazit starší komentáře

301 dczorese dczorese | E-mail | Web | 17. dubna 2018 v 12:07 | Reagovat

what does viagra do <a href="http://menedkkr.com/#">buy viagra</a> viagra pills <a href=http://menedkkr.com/#>viagra online without prescription</a>

302 iosnibra iosnibra | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 13:39 | Reagovat

women taking viagra <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">viagra online</a> over the counter viagra alternative generic viagra

303 bsforese bsforese | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 16:58 | Reagovat

cheap viagra online <a href="http://fviagrajjj.com/#">buy generic viagra</a> cheap viagra uk <a href=http://fviagrajjj.com/#>generic viagra</a>

304 bsfappek bsfappek | E-mail | Web | 2. května 2018 v 21:54 | Reagovat

buy generic viagra online <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra substitute</a> online order viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>effects of viagra</a>

305 bdcappek bdcappek | E-mail | Web | 8. května 2018 v 11:19 | Reagovat

generic viagra online <a href="http://usa77www.com/#">natural alternative to viagra</a> cheapest generic viagra <a href=http://usa77www.com/#>viagra doses</a>

306 nubnoild nubnoild | E-mail | Web | 22. května 2018 v 23:04 | Reagovat

viagra sales <a href="https://bitcapblog.com/#">buy viagra online</a> viagra generic https://bitcapblog.com/# - cheap viagra

307 bxvappek bxvappek | E-mail | Web | 5. června 2018 v 5:54 | Reagovat

cialis pill <a href="http://cialisoakdm.com/#">buy tadalafil</a> cialis online pharmacy <a href=http://cialisoakdm.com/#>tadalafil citrate</a>

308 sdbfriff sdbfriff | E-mail | Web | 6. června 2018 v 20:09 | Reagovat

cialis price <a href="http://hopcialisraj.com/#">tadalafil reviews</a> order cialis <a href="http://hopcialisraj.com/#">tadalafil dosage</a>

309 plofriff plofriff | E-mail | Web | 8. června 2018 v 14:36 | Reagovat

purchase viagra <a href="http://menedkkr.com/#">purchase viagra</a> discount viagra <a href="http://menedkkr.com/#">online viagra</a>

310 ndgfriff ndgfriff | E-mail | Web | 10. června 2018 v 15:57 | Reagovat

cheap viagra pills <a href="http://bitcapblog.com ">viagra samples</a> where to buy viagra online <a href="http://bitcapblog.com">viagra samples</a>

311 nnrappek nnrappek | E-mail | Web | 17. června 2018 v 5:28 | Reagovat

cialis tadalafil <a href="http://fundeconp.org/">buy cialis</a> tadalafil <a href=http://fundeconp.org/>generic cialis</a>

312 nnadossy nnadossy | E-mail | Web | 18. června 2018 v 5:06 | Reagovat

cialis 20 mg <a href="http://genericcialls.com/"> buy cialis</a> cheap tadalafil <a href=http://genericcialls.com/> online cialis</a>

313 nnufriff nnufriff | E-mail | Web | 23. června 2018 v 4:58 | Reagovat

viagra online uk <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra online</a> free viagra <a href="http://www.bitcapblog.com/">cheap viagra online canadian pharmacy</a>

314 nnqappek nnqappek | E-mail | Web | 25. června 2018 v 5:39 | Reagovat

buy viagra online <a href="https://newviagrakfv.com/">cheap viagra uk</a> buy viagra on line <a href=https://newviagrakfv.com/>buy viagra canada</a>

315 rbsappek rbsappek | E-mail | Web | 27. června 2018 v 5:54 | Reagovat

cialis brand <a href="http://hopcialisraj.com/">cialis coupon</a> cialis 20mg <a href=http://hopcialisraj.com/>non prescription cialis</a>

316 bsfappek bsfappek | E-mail | Web | 1. července 2018 v 18:44 | Reagovat

cialis without a prescription <a href="http://gocialisgjb.com/">cialis 20 mg</a> cialis canada <a href=http://gocialisgjb.com/>non prescription cialis</a>

317 nbsswaby nbsswaby | E-mail | Web | 15. července 2018 v 2:56 | Reagovat

viagra brands <a href="http://genericonlineviaqra.com/#generic viagra"> online generic viagra</a> viagra online without prescription <a href=http://genericonlineviaqra.com/#viagra>viagra generic</a>

318 bnmamatt bnmamatt | E-mail | Web | 15. července 2018 v 20:05 | Reagovat

viagra soft pills <a href="http://setviagraeja.com/#viagra generic online"> viagra buy</a> viagra overnight <a href="http://setviagraeja.com/#viagra">viagra</a>

319 fhgswaby fhgswaby | E-mail | Web | 21. července 2018 v 0:15 | Reagovat

tadalafil citrate <a href="http://drcialonlinedkb.com/#">cialis pill</a> cialis prescription <a href=http://drcialonlinedkb.com/#>cialis pill</a>

320 fnvbeick fnvbeick | E-mail | Web | 23. července 2018 v 19:38 | Reagovat

cialis tadalafil <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis coupon</a> tadalafil cialis <a href="http://cialisovnnc.com/#">cialis online pharmacy</a>

321 ujaswaby ujaswaby | E-mail | Web | 25. července 2018 v 22:59 | Reagovat

does generic viagra work <a href="http://viagraocns.com/#">buy cheap viagra</a> discount viagra <a href=http://viagraocns.com/#>viagra online without prescription</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama