Přechod od romantických představ k realistickému zobrazování skutečnosti

12. listopadu 2009 v 21:45 | Dominika Moravcová |  ČJ - Literatura
V padesátých letech 19. století se literatura orientuje demokraticky a její metoda směřuje od romantismu k realismu. Pozvolna se dovršuje proces národního obrození v hospodářském, politickém i kulturním životě. Literáti se snaží vidět a zobrazit svět reálně, vyjadřovat se kriticky k nedostatkům a zároveň podat nový obraz národního života, v němž by vytvořili jeho typické představitele. Žádný z uměleckých směrů se neobjevoval izolovaně ba naopak - směry se v nevelkém časovém rozpětí doplňovaly a prolínaly, a to zejména v posledních fázích NO.
V české literatuře se od poloviny 19. století projevoval realismus dvojím způsobem:
1) satirou, která odhaluje skutečný stav a kriticky jej hodnotí
2) uměleckým zpracováním národního života - zobrazuje typické představitele, především z řad venkovského lidu
Neúspěch českých snah v revolučních letech 1848 a 1849 a následující doba bachovského absolutismu neblaze ovlivnily i literární dění, v němž se prosadily názorově i esteticky konzervativní tendence. To nejen poznamenalo tvůrčí i životní osudy osobností na vrcholu sil, ale i podrželo nástup mladých autorů. Ti se výrazně představili - jako vyznavači realismu - až r. 1858 almanachem Máj.
Bachův absolutismus

Alaxander Bach byl rakouský konzervativní politik, ministr spravedlnosti, ministr vnitra.
Po smrti Schwarzenbergově roku 1852 třímal Alexander Bach otěže všemohoucího absolutisty. Tomuto období se také říká "Bachův absolutismus". Opovrhovaný ministr vnitra zůstal až do roku 1859 hned po císaři nejmocnějším mužem ve státě, který ovšem těžce zadlužil stát. Bach zvýšil přímé daně o 143 %, vrátil do života mnohé staré metternichovské praktiky, zejména ostrou cenzuru s policejní špehování pronásledování, omezil společenský i politický život.
Na druhé straně "bachovského absolutismu" se skrývaly i pokroky na poli hospodářském, technickém a správním. Rozkvétal průmysl i obchod, stavěly se silnice železnice atd. Zrušil celní bariéry, zavedl okresy a kraje. Po prohrané válce s Itálií v roce 1859 nebylo nic snazšího jak ze strany vládních kruhů, tak ze strany liberální opozice - změnit strukturu státu a připsat Bachovi zásadní a rozhodující odpovědnost za rozvrat v říši. Od roku 1859 tedy ukončil svou kariéru jako velvyslanec u papežské stolice v Římě.

Mezi nejvýznamnější osobnosti tohoto literárního období patří: KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ a BOŽENA NĚMCOVÁ.
Karel Havlíček Borovský
Satirik, překladatel, zakladatel českého politického novinářství.
Vyrůstal v rodině, kde se hodně mluvilo německy, studoval na německých školách, ale němčinu nepovažoval za svůj rodný jazyk.
Jeho národní cítění se projevovalo už vstupem do kněžského semináře (úloha kněze - podpora vlasteneckých snah). Pro kritické názory byl ze semináře vyloučen.
Odjel jako vychovatel do šlechtické rodiny v Moskvě (díky pobytu v Moskvě napsal dílo Obrazy z Rus, kde ukázal svérázné stránky ruského života).
Po návratu do Čech působil jako redaktor v novinách (Pražské, Národní, Slovan), náplň oživil o politické otázky (Obrany demokratických práv).
Za prosté politické názory byl pronásledován, dokonce byl násilně převezen do Brixenu v Tirolsku. Strávil zde 4 roky ve vyhnanství a napsal zde své vrcholné básnické skladby.
Domů se vrátil s podlomeným zdravím.

Básnické skladby: Křest sv. Vladimíra, Král Lávra, Tyrolské elegie

Křest sv. Vladimíra
Satirická skladba, námět čerpal z ruské historie, kdy kníže Vladimír povrhne polanského boha Peruna a přijme křesťanství.
Námět přetvořil tak, že vznikl satirický příběh o panovníkovi a bohu => kritika poměrů v absolutistickém státu a v církvi.
Satirický přístup mu pomohl k tomu, aby se dostal k podstatě zobrazované skutečnosti: krutost vlády, zničil i samotného boha, spojení vlády s církví k ovládnutí obyvatel.

Tyrolské elegie
Autor s vtipem, satirou, ale i smutkem reaguje na svoji deportaci do tyrolského Brixenu v roce 1851.

Děj: V úvodu promlouvá k měsíci, který se mu stal jediným společníkem na cestě. Dále líčí své noční zatčení a loučení s rodinou. Báseň vrcholí osmým zpěvem. Havlíček zde mistrně rozvádí onu příhodu, kdy se při přejezdu Alp splaší koně a vystrašení policajti vyskakují z kočáru. Autor se sám ujímá opratí a koně zastavuje.

Celým dílem prostupuje humor, ironie. Přestože se nejedná o šťastné chvíle jeho života, cítíme nezlomný optimismus a víru v lepší časy.

Elegie= žalozpěv (pohřební zpěv), námět: smutek (stesk) ze ztráty blízké osoby.
Král Lávra
Satirická skladba.
Inspiroval se Irskou pohádkou.
Tato "nevinná" pohádka v sobě skrývá satirickou kritiku omezených vládců.
Alarmující je i pasivita poddaných, kteří si to nechají líbit.

Děj: Král Lávra není zlý, lidé ho mají rádi, ale jednu slabost mu nemohou odpustit. Jednou do roka se nechává holit a stříhat, odplatou holičovi je však poprava. Král totiž tají světu dlouhé oslí uši.
Los připadne i na mladého Kukulína. V poslední chvíli před popravou uprosí matka krále, aby nechal syna žít. Král se slituje. Kukulín však musí slíbit, že nikdy neprozradí, co viděl pod královými vlasy. Dokonce se stane dvorním holičem. Tajemství jej velmi tíží, a tak ho na radu poustevníka všeptá do staré vrby. Náhodou procházejí kolem vrby čeští muzikanti, a protože pan Červíček ztratil z basy kolíček, vyřeže si z vrby nový. Když pak začne na basu hrát na královském plese, tajemství je prozrazeno. K žádné katastrofě však nedochází. Lidé krále ujistili, že ho mají rádi, ba že mu dokonce dlouhé oslí uši sluší.Božena Němcová

Narodila se v roce 1820 ve Vídni a zemřela předčasně v roce 1862 v Praze na vyčerpání a podlomené zdraví.
Její vlastnosti: starostlivá, osamělá, skromná, optimistická.
Její maminka: česká služka Terezie Novotná.
Její tatínek: panský kočí, němec Johann Pankl.
Její manžel byl 32letý úředník finanční stráže a jmenoval se Josef Němec.
Rodina se velmi často stěhovala.
Manželství nebylo šťastné.
Velký význam měl pro Němcovou pobyt na Chodsku: poznávala zde život venkovského lidu a studovala lidové zvyky a pověsti.
V roce 1848 byl její manžel přeložen do Uher a Němcová se s dětmi vrátila do Prahy, kde předtím pobývala 3 roky.(zde na ni silně zapůsobilo přátelství s lékařem Čejkou, vzdělaným překladatelem z románských literatur)
V 50. letech se situace rodiny stále zhoršovala, Němcová churavěla, opakovaně trpěla nedostatkem financí.
Velkou ranou v jejím životě byla smrt milovaného synka Hynka, který zemřel na tuberkulózu.

Němcová sbírala pohádky, výsledkem jsou 2 soubory pohádek:
1) Národní báchorky a pověsti
2) Slovenské báchorky a pověsti
Lidové pohádky proměnila podle svých představ - ukazuje život na venkově s jeho typickými postavami, touhu po spravedlnosti, víru ve skutečnost, sny o lásce, která vítězí nad překážkami a předsudky.

Pohádky: Sedmero krkavců, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Potrestaná pýcha, Princ Bajaja, Čertův švagr, Jak Jarmil k štěstí přišel

Dále psala povídky, ve kterých zobrazila člověka a život společnosti počátku 19. století:
1) centrem příběhu je jednotlivec (člověk lidového původu: např. Divoká Bára-vesnická odvážná dívka, Babička-typická venkovská žena, která dodržovala všechny zvyky, které se vázaly k jednotlivým ročním obdobím, byla harmonická a chtěla každému prospět)
2) ukazuje prostředí, v němž žijí vedle sebe lidé s chudých vrstev a k tomu z bohatých vrstev (např. V zámku a podzámčí)

Babička
Dílo se řadí do českého realismu, ale ještě má romantické prvky (např. velmi působivý příběh Viktorky).
Dílo bylo 350x vydáno a přeloženo do 20 jazyků.
Ilustrovali jej mnozí malíři. (Adolf Kašpar, Zdeněk Burian)
Povídka nemá souvislou dějovou linii, je psána formou obrazů, líčí průběh života jednoho roku na Starém bělidle. Tvoří ji 19 kapitol. Ústřední postavu představuje babička, moudrá laskavá žena, kterou si svou vlídností a láskou dokázala získat srdce všech lidí bez ohledu na společenské postavení.

Děj: V první části přijíždí babička za svou dcerou Terezou Proškovou na Staré bělidlo. Netrpělivě ji očekávají její vnoučata - Barunka, Adélka, Jan a Vilím. Od prvního okamžiku si ji z celého srdce zamilují. Babička se jim stává citlivou vychovatelkou, vypráví pohádky, dbá na dodržování zvyků a obyčejů, probouzí lásku k vlasti, učí je milovat práci, vše živé kolem.
S babičkou se postupně seznamují všichni sousedé, váží si jejich rad a snahy pomoci. Nejčastěji ji chodí navštěvovat mlynář a myslivec s rodinami, babičku však rádi vidí i na zámku.
Druhá část je více zaměřena na popis obyčejů a zvykových událostí v jednotlivých měsících roku (dračky, přástky, Mikuláš, Vánoce, vynášení smrti, Velikonoce, poutě).
Bez babičky si už lidé život na Starém bělidle nedovedou představit, jsou jí vděčni za starost o všechny, kteří se ocitli v tísni. Pomáhá chudému Kudrnovi opatřit práci, Kristle z hospody zachrání jejího Jakuba před vojnou, upozorní kněžnu na tajnou lásku slečny Hortenzie k učiteli malířství.
Dějem prolíná i několik dalších osudů venkovských lidí. Jedním z nejdojemnějších je baladický příběh milostné tragédie bláznivé Viktorky.
V závěru knihy babička umírá. Nebylo snad jediného člověka na Starém bělidle, který by ji neoplakal.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (298)
Zobrazit starší komentáře

201 BtuPes BtuPes | E-mail | Web | 11. srpna 2017 v 5:35 | Reagovat

installment loan
<a href="https://paydaykko.org">cash advance usa</a>
avoiding payday loan debt
<a href=https://paydaykko.org>cash advance usa</a> ’

202 BrvPari BrvPari | E-mail | Web | 17. srpna 2017 v 20:33 | Reagovat

cash advances online fast payday loans - http://paydayvrvi.org
bad credit instant payday loan <a href=http://paydayvrvi.org>cash advance inc</a> ’

203 LnyPes LnyPes | E-mail | Web | 23. srpna 2017 v 5:28 | Reagovat

insurance cards
https://insurancecarvvy.org/
insurance auto
<a href=https://insurancecarvvy.org/>long term care insurance</a> ’

204 Lonmyday Lonmyday | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 12:41 | Reagovat

car insurance in nj
<a href="https://cheapestcarinsurancevtui.org/">the cheapest auto insurance</a>
best rate for car insurance
<a href=https://cheapestcarinsurancevtui.org/>car insurance quote</a> ’

205 BzzMypodo BzzMypodo | E-mail | Web | 24. srpna 2017 v 16:02 | Reagovat

the general auto insurance scam
<a href="https://comparecarinsurancemiol.org/">car insurance quotes online</a>
online insurance
<a href=https://comparecarinsurancemiol.org/>auto insurance</a> ’

206 BryCetly BryCetly | E-mail | Web | 25. srpna 2017 v 4:51 | Reagovat

quote for auto insurance
https://carinsuranceratesvtsk.org/
auto and home insurance
<a href=https://carinsuranceratesvtsk.org/>auto insurance quotes comparison</a> ’

207 MoledDyday MoledDyday | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 19:22 | Reagovat

link for you cialis woman

      <a href=http://cheapcialisuik.com/>cialis</a>

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    comprar cialis india

208 Lnysmyday Lnysmyday | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 10:30 | Reagovat

collector car insurance
https://cheapestcarinsurancevtui.org/
cheapest car insurance
<a href=https://cheapestcarinsurancevtui.org/>car insurance</a> ’

209 Locunfash Locunfash | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 19:26 | Reagovat

cash advance payday loan - https://installmentmioloan.org/
loans now <a href=https://installmentmioloan.org/>quick installment loans</a> ’

210 Lvtevoff Lvtevoff | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 1:54 | Reagovat

payday loan direct lenders only - https://paydaymmkloans.org/
cash advance online <a href=https://paydaymmkloans.org/>payday loan online</a> ’

211 Becroyalt Becroyalt | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 6:38 | Reagovat

all payday loan companies - https://paydaynuiloans.org/
small payday loans <a href="https://paydaynuiloans.org/">payday loan</a> ’

212 Byuartend Byuartend | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 0:52 | Reagovat

instant loans
<a href="https://installmentmioloan.org/">installment loan</a>
cash loan
<a href=https://installmentmioloan.org/>installment loans for poor credit</a> ’

213 Bezshiste Bezshiste | E-mail | Web | 31. srpna 2017 v 4:16 | Reagovat

quick loans
<a href="https://personalaxrloan.org/">best personal loans</a>
consolidate credit card
<a href=https://personalaxrloan.org/>personal loans bad credit</a> ’

214 Gbnartend Gbnartend | E-mail | Web | 2. září 2017 v 0:07 | Reagovat

payday loans without teletrack
<a href="https://installmentsfnloan.org/">installment loans bad credit</a>
payday loans bad credit
<a href=https://installmentsfnloan.org/>installment payday loans</a> ’

215 BbbTaivah BbbTaivah | E-mail | Web | 2. září 2017 v 18:39 | Reagovat

home loans bad credit - https://paydayznfrloans.org/
apple payday loan <a href=https://paydayznfrloans.org/>pay day loans</a> ’

216 Vrhjroyalt Vrhjroyalt | E-mail | Web | 3. září 2017 v 10:15 | Reagovat

get payday loan online - https://paydayfnifloans.org/
100 online payday loan <a href="https://paydayfnifloans.org/">fast payday loans</a> ’

217 KatHeerma KatHeerma | E-mail | Web | 5. září 2017 v 14:33 | Reagovat

kamagra viagra - http://glviagrawww.com/
buy viagra <a href=http://glviagrawww.com/>generic viagra</a> ’

218 Vtyenvirl Vtyenvirl | E-mail | Web | 5. září 2017 v 17:38 | Reagovat

500 cash payday loan - http://personalnerloan.org/
10 dollar payday loan <a href=http://personalnerloan.org/>personal loan</a> ’

219 LloGlycle LloGlycle | E-mail | Web | 6. září 2017 v 12:50 | Reagovat

how much is viagra
<a href="http://fuyviagraf.com/">viagra price</a>
buying viagra in uk
<a href=http://fuyviagraf.com/>viagra generic</a> ’

220 Kawinoxia Kawinoxia | E-mail | Web | 7. září 2017 v 3:48 | Reagovat

cialis online pharmacy
<a href="http://jrucialis.com/">cialis</a>
cialis uk sales
<a href=http://jrucialis.com/>cialis online</a> ’

221 Vrybeargy Vrybeargy | E-mail | Web | 9. září 2017 v 14:04 | Reagovat

loans online
<a href="http://cashadvanceerhx.net/">cash advance online</a>
payday loan texas
<a href=http://cashadvanceerhx.net/>pay day loans</a> ’

222 LnuvEviply LnuvEviply | E-mail | Web | 9. září 2017 v 14:05 | Reagovat

direct lender payday loans
<a href="http://cashadvancegtrtyu.net/">quick cash</a>
cheap personal loans
<a href=http://cashadvancegtrtyu.net/>unsecured loans</a> ’

223 Bazspeata Bazspeata | E-mail | Web | 10. září 2017 v 23:34 | Reagovat

viagra free trial - http://viagrapaoe.com/
kamagra viagra <a href=http://viagrapaoe.com/>viagra</a> ’

224 LmtdHeerma LmtdHeerma | E-mail | Web | 11. září 2017 v 4:37 | Reagovat

generic viagra canada - http://viagraobkt.com/
viagra brand without prescription <a href=http://viagraobkt.com/>viagra 100mg</a> ’

225 LaloGlycle LaloGlycle | E-mail | Web | 12. září 2017 v 16:44 | Reagovat

viagra 50 mg
<a href="http://viagrapaoe.com/">generic viagra</a>
cheap viagra online
<a href=http://viagrapaoe.com/>buy viagra</a> ’

226 Aasxinvoma Aasxinvoma | E-mail | Web | 13. září 2017 v 8:15 | Reagovat

100mg viagra
<a href="http://viagrapbna.com/">viagra online</a>
viagra 100mg side effects
<a href=http://viagrapbna.com/>viagra pills</a> ’

227 FzxolRhill FzxolRhill | E-mail | Web | 13. září 2017 v 11:12 | Reagovat

viagra dosage
<a href="http://viagracefo.com/">generic viagra</a>
buy viagra on line
<a href="http://viagracefo.com/">viagra online</a> ’

228 Bvujillush Bvujillush | E-mail | Web | 13. září 2017 v 20:37 | Reagovat

money loans
<a href="https://paydayaikloans.org/">payday loan</a>
loan cash
<a href=https://paydayaikloans.org/>payday loan</a> ’

229 Vrysbeargy Vrysbeargy | E-mail | Web | 13. září 2017 v 23:39 | Reagovat

cash advance loans
<a href="https://cashadvancemuil.com/">payday loans</a>
1000 easy payday loan
<a href=https://cashadvancemuil.com/>cash advance</a> ’

230 Bsdcblunny Bsdcblunny | E-mail | Web | 14. září 2017 v 23:06 | Reagovat

actual payday loan companies
<a href="https://paydaykmae.com/">payday loans online</a>
best payday loan lender
<a href="https://paydaykmae.com/">payday loans</a> ’

231 SeccRhill SeccRhill | E-mail | Web | 15. září 2017 v 14:37 | Reagovat

no prescription viagra
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">viagra online</a>
viagra tablets
<a href="http://newrxgeneric1buyv.com/">generic viagra</a> ’

232 LtubFaurgy LtubFaurgy | E-mail | Web | 15. září 2017 v 18:45 | Reagovat

viagra by mail
<a href="http://newcheaprx1onlinev.com/">viagra online</a>
generic viagra overnight
<a href=http://newcheaprx1onlinev.com/>viagra</a> ’

233 Lmuiinvoma Lmuiinvoma | E-mail | Web | 15. září 2017 v 20:08 | Reagovat

taking viagra
<a href="http://newgenericrx1pricev.com/">generic viagra</a>
order female viagra
<a href=http://newgenericrx1pricev.com/>viagra</a> ’

234 FawdGlycle FawdGlycle | E-mail | Web | 16. září 2017 v 18:24 | Reagovat

viagra patent expiration
<a href="http://newmed1onlinev.com/">online viagra</a>
viagra side effects
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra online</a> ’

235 LmldRhill LmldRhill | E-mail | Web | 18. září 2017 v 18:44 | Reagovat

brand generic online viagra
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
canada viagra generic
<a href="https://viagraciom.com">cheap viagra</a> ’

236 FawdGlycle FawdGlycle | E-mail | Web | 19. září 2017 v 12:11 | Reagovat

buy cheap purchase uk viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">viagra</a>
viagra online order
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra online</a> ’

237 LmldRhill LmldRhill | E-mail | Web | 19. září 2017 v 12:34 | Reagovat

viagra ingredients
<a href="https://viagraciom.com">viagra</a>
viagra overdose
<a href="https://viagraciom.com">viagra online</a> ’

238 FawdGlycle FawdGlycle | E-mail | Web | 19. září 2017 v 15:50 | Reagovat

free trial of viagra
<a href="http://newmed1onlinev.com/">online viagra</a>
buy viagra without prescription
<a href=http://newmed1onlinev.com/>viagra online</a> ’

239 Vtbinvoma Vtbinvoma | E-mail | Web | 19. září 2017 v 16:56 | Reagovat

buy cialis cheap
<a href="http://cialisneab.com/">cialis</a>
free cialis coupon
<a href=http://cialisneab.com/>buy cialis</a> ’

240 VrbyTaivah VrbyTaivah | E-mail | Web | 21. září 2017 v 11:01 | Reagovat

account now payday loans - http://loansvtna.org/
calculate interest loan <a href=http://loansvtna.org/>online payday loans</a> ’

241 Lnmroyalt Lnmroyalt | E-mail | Web | 21. září 2017 v 13:03 | Reagovat

Wow cuz this is very great work! Congrats and keep it up.

242 Blopillush Blopillush | E-mail | Web | 22. září 2017 v 0:30 | Reagovat

americash payday loans
<a href="http://loansvtna.org/">fast payday loans</a>
a payday loan
<a href=http://loansvtna.org/>best online payday loans</a> ’

243 Blopillush Blopillush | E-mail | Web | 22. září 2017 v 13:18 | Reagovat

personal loan bad credit
<a href="http://loansvtna.org/">fast payday loans</a>
online cash loans
<a href=http://loansvtna.org/>payday loans</a> ’

244 Fvvsindica Fvvsindica | E-mail | Web | 22. září 2017 v 21:38 | Reagovat

usa cialis
<a href="http://cialisoanzb.com/">buy cialis</a>
buy generic cialis in canada
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis generic</a> ’

245 LdvFaurgy LdvFaurgy | E-mail | Web | 24. září 2017 v 16:24 | Reagovat

viagra 100 mg
<a href="http://fuyviagraf.com/">viagra online</a>
cheapest viagra professional
<a href=http://fuyviagraf.com/>generic viagra</a> ’

246 Fsvindica Fsvindica | E-mail | Web | 24. září 2017 v 17:41 | Reagovat

cialis overdose
<a href="http://retcialis.com/">cialis online</a>
cialis where to buy
<a href="http://retcialis.com/">buy cialis</a> ’

247 VqvqADone VqvqADone | E-mail | Web | 24. září 2017 v 18:44 | Reagovat

cialis dosage daily
<a href="http://gawcialis.com/">generic cialis</a>
buy cialis online doctor
<a href=http://gawcialis.com/>cialis online</a> ’

248 LewfhRhill LewfhRhill | E-mail | Web | 25. září 2017 v 14:33 | Reagovat

online purchase viagra
<a href="https://viagrawasdc.com/">viagra online</a>
buy viagra online at
<a href="https://viagrawasdc.com/">buy viagra</a> ’

249 LewfhRhill LewfhRhill | E-mail | Web | 25. září 2017 v 18:31 | Reagovat

viagra toronto
<a href="https://viagrawasdc.com/">cheap viagra</a>
mexico viagra
<a href="https://viagrawasdc.com/">cheap viagra</a> ’

250 Bbnhinvoma Bbnhinvoma | E-mail | Web | 26. září 2017 v 3:17 | Reagovat

cheap viagra for sale
<a href="http://viagrakjkmn.com/">cheap viagra</a>
buying viagra online
<a href=http://viagrakjkmn.com/>generic viagra</a> ’

251 Drvpbfoulge Drvpbfoulge | E-mail | Web | 26. září 2017 v 18:28 | Reagovat

best prices on brand viagra - http://viagraonszb.com/
viagra erection <a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra</a> ’

252 LvvdHeerma LvvdHeerma | E-mail | Web | 26. září 2017 v 21:11 | Reagovat

how to get viagra - https://viagraciom.com
viagra cheapest <a href=https://viagraciom.com>viagra</a> ’

253 Drvpbfoulge Drvpbfoulge | E-mail | Web | 26. září 2017 v 22:32 | Reagovat

viagra brand without prescription - http://viagraonszb.com/
viagra facts <a href="http://viagraonszb.com/">buy viagra</a> ’

254 Lporoyalt Lporoyalt | E-mail | Web | 27. září 2017 v 14:13 | Reagovat

Your advice is extremely interesting.

255 NwvdTaivah NwvdTaivah | E-mail | Web | 27. září 2017 v 16:31 | Reagovat

Really, this is a beneficial site.

256 KmecwTaivah KmecwTaivah | E-mail | Web | 27. září 2017 v 22:16 | Reagovat

You've gotten the most impressive internet websites.

257 Ikmeillush Ikmeillush | E-mail | Web | 28. září 2017 v 18:15 | Reagovat

cash check advances
<a href="https://paydayrvjlo.com/">payday loan lenders</a>
fast cash loan
<a href=https://paydayrvjlo.com/>same day payday loans</a> ’

258 Fvthsblunny Fvthsblunny | E-mail | Web | 28. září 2017 v 18:15 | Reagovat

and payday loans online
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance america</a>
direct lender of payday loans
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance</a> ’

259 Pamebeargy Pamebeargy | E-mail | Web | 28. září 2017 v 19:44 | Reagovat

100 online payday loans
<a href="https://installmentsvfacr.com/">online installment loans</a>
payday direct
<a href=https://installmentsvfacr.com/>installment loan</a> ’

260 CvecStainy CvecStainy | E-mail | Web | 28. září 2017 v 22:25 | Reagovat

car loans people bad credit
<a href="https://personalvrdcg.org/">bad credit personal loans</a>
small business loans
<a href=https://personalvrdcg.org/>quick personal loans</a> ’

261 LmazEviply LmazEviply | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:30 | Reagovat

student loan help
<a href="https://paydayrvyaf.com/">cash advance america</a>
financial
<a href=https://paydayrvyaf.com/>fast payday loans</a> ’

262 vwqebeargy vwqebeargy | E-mail | Web | 30. září 2017 v 15:48 | Reagovat

no fax payday loan today
<a href="https://installmentloanvelam.com">get installment loan</a>
online cash loans
<a href=https://installmentloanvelam.com>installments loans</a> ’

263 Febbblunny Febbblunny | E-mail | Web | 30. září 2017 v 18:18 | Reagovat

no credit check loan
<a href="https://paydaykmae.com">payday advance</a>
fast cash personal loans
<a href="https://paydaykmae.com">cash advance loans</a> ’

264 Drbecfoulge Drbecfoulge | E-mail | Web | 1. října 2017 v 23:49 | Reagovat

viagra online consult brand - http://viagraoplws.com/
generic viagra sildenafil <a href="http://viagraoplws.com/">generic viagra</a> ’

265 LvvodHeerma LvvodHeerma | E-mail | Web | 1. října 2017 v 23:49 | Reagovat

buy cheap viagra - http://viagrapfhze.com/
herbal viagra australia <a href=http://viagrapfhze.com/>viagra</a> ’

266 LvvodHeerma LvvodHeerma | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:53 | Reagovat

viagra tablets for sale - http://viagrapfhze.com/
viagra mexico <a href=http://viagrapfhze.com/>online viagra</a> ’

267 Fwjjillush Fwjjillush | E-mail | Web | 3. října 2017 v 17:19 | Reagovat

installment loans bad credit
<a href="https://paydayllae.com/">fast payday loans</a>
cash credit card
<a href=https://paydayllae.com/>instant payday loans</a> ’

268 MuntrRhill MuntrRhill | E-mail | Web | 3. října 2017 v 17:19 | Reagovat

generic viagra rx
<a href="http://sexviagen.com/">viagra</a>
viagra for cheap
<a href="http://sexviagen.com/">buy viagra</a> ’

269 MuntrRhill MuntrRhill | E-mail | Web | 3. října 2017 v 21:22 | Reagovat

buy name brand viagra
<a href="http://sexviagen.com/">viagra price</a>
viagra ingredients
<a href="http://sexviagen.com/">cheap viagra</a> ’

270 VbwgxTaivah VbwgxTaivah | E-mail | Web | 5. října 2017 v 1:08 | Reagovat

get out debt - https://paydayllae.com/
24 hour payday loans <a href=https://paydayllae.com/>best online payday loans</a> ’

271 Debxfoulge Debxfoulge | E-mail | Web | 5. října 2017 v 1:08 | Reagovat

generic viagra soft tabs - http://sexviagen.com/
viagra ingredients <a href="http://sexviagen.com/">buy viagra</a> ’

272 Bebbpreofs Bebbpreofs | E-mail | Web | 5. října 2017 v 2:44 | Reagovat

buy cheap generic viagra - http://ericviaed.com/
low cost viagra <a href=http://ericviaed.com/>online viagra</a> ’

273 Fnveeevoff Fnveeevoff | E-mail | Web | 7. října 2017 v 9:17 | Reagovat

$500 payday loan - https://paydaybdrfs.com/
payday loans online <a href=https://paydaybdrfs.com/>payday loans</a> ’

274 PlmgWheta PlmgWheta | E-mail | Web | 11. října 2017 v 6:06 | Reagovat

viagra soft tablets - http://onlineviagra-genericed.com/
female viagra does it work <a href=http://onlineviagra-genericed.com/>purchase viagra</a> ’

275 Vwebgintise Vwebgintise | E-mail | Web | 11. října 2017 v 14:58 | Reagovat

viagra overnight delivery - http://viagraonline-getonl.com/
buying viagra without prescription <a href=http://viagraonline-getonl.com/>cheap viagra</a> ’

276 Munbsroyalt Munbsroyalt | E-mail | Web | 10. prosince 2017 v 14:38 | Reagovat

payday - http://paydayloans-online.us.com/
online loans no credit check <a href="http://paydayloans-online.us.com/">payday loans online</a> ’

277 Dvenrenblunny Dvenrenblunny | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 14:10 | Reagovat

cash instant loan
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday loans near me</a>
same day loans no credit
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday advance loans</a>

278 Dbsggblunny Dbsggblunny | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 12:50 | Reagovat

same day loan
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">cash loan</a>
small loans bad credit
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">payday advance</a>

279 JtbwwEviply JtbwwEviply | E-mail | Web | 27. prosince 2017 v 16:22 | Reagovat

army payday loans
<a href="https://loansonlinevaec.org/">payday loans</a>
cash 2u payday loans
<a href=https://loansonlinevaec.org/>3 month payday loans</a>

280 Dsbgbblunny Dsbgbblunny | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 23:06 | Reagovat

auto payday loan
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">cash loans online</a>
1500 payday loans
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">best payday loans</a>

281 JwemEviply JwemEviply | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 10:29 | Reagovat

personal loans people bad credit
<a href="https://personalaae.org/">online payday loans</a>
cash loans bad credit
<a href=https://personalaae.org/>3 month payday loans</a>

282 Dmdblunny Dmdblunny | E-mail | Web | 4. ledna 2018 v 1:02 | Reagovat

loans poor credit
<a href="https://installmentokmloan.com/">bad credit loan</a>
loan payoff calculator
<a href="https://installmentokmloan.com/">online payday loans</a>

283 FbdEviply FbdEviply | E-mail | Web | 10. ledna 2018 v 5:04 | Reagovat

fast payday loan
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">payday loans</a>
cash loan
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>online payday loan</a>

284 Mcsexeta Mcsexeta | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 3:39 | Reagovat

viagra free
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra dosage</a>
generic viagra from canada
<a href="http://viagraonszb.com/">viagra generic</a> ’

285 Fntinoxia Fntinoxia | E-mail | Web | 15. ledna 2018 v 14:27 | Reagovat

low dose cialis daily
<a href="http://cialisenax.com/">female cialis</a>
cialis 5mg price
<a href=http://cialisenax.com/>cialis dosage</a> ’

286 VecEviply VecEviply | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 14:27 | Reagovat

bad credit car loan saving account payday loan student loan
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">payday loan</a>
direct lenders online
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>online payday loan</a>

287 Mbedtfoulge Mbedtfoulge | E-mail | Web | 26. ledna 2018 v 10:01 | Reagovat

viagra pills for sale
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">purchase viagra</a>
buy viagra meds online
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">viagra samples</a> ok’

288 EcfvExelay EcfvExelay | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 23:09 | Reagovat

viagra purchase online http://viasergeneric.com/  OK’

289 Dxvblunny Dxvblunny | E-mail | Web | 4. února 2018 v 12:45 | Reagovat

OK’
<a href="https://cashadvanceonline.us.org/">payday loan</a>
cash advance loans <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">same day payday loan</a>

290 Mvsdfoulge Mvsdfoulge | E-mail | Web | 6. února 2018 v 12:27 | Reagovat

OK’
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">generic viagra</a>
taking viagra
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">buy viagra</a>

291 Vrcevoff Vrcevoff | E-mail | Web | 15. února 2018 v 20:51 | Reagovat

OK’
https://writebusinessplan.us.com/
pay someone to write a paper
<a href=https://writebusinessplan.us.com/>create business plan</a>

292 GbrUnden GbrUnden | E-mail | Web | 18. února 2018 v 23:20 | Reagovat

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> quick loans</a>
loan consolidation <a href=https://bestpaydayloan.us.org/> online loans</a>
OK’

293 GbbHilmew GbbHilmew | E-mail | Web | 27. února 2018 v 15:18 | Reagovat

<a href="http://otcerectilepills.com/">over counter erectile pills</a>
viagra coupons
<a href=http://otcerectilepills.com/>free erectile pills</a>  OK’

294 Dvsappek Dvsappek | E-mail | Web | 28. února 2018 v 21:50 | Reagovat

alcohol and viagra http://otcerectilepills.com/  OK’
viagra facts <a href=http://otcerectilepills.com/>erectile pills</a>

295 LabUnden LabUnden | E-mail | Web | 4. března 2018 v 15:36 | Reagovat

Hi! <a href="http://newviagrakfv.com/">online viagra</a>
viagra generic brand
<a href=http://newviagrakfv.com/>viagra pills</a>  OK’

296 FnaUnden FnaUnden | E-mail | Web | 7. března 2018 v 0:24 | Reagovat

Hi!
<a href="http://viagraazmhj.com/">viagra online</a>
pfizer viagra for sale fast delivery
<a href=http://viagraazmhj.com/>viagra online</a>  OK’

297 GbrUnden GbrUnden | E-mail | Web | 9. března 2018 v 23:36 | Reagovat

Hi!
<a href="http://genericonlineviaqra.com/">online viagra</a>
viagra no prescription
<a href=http://genericonlineviaqra.com/>buy viagra</a>  OK’

298 Lmmfoulge Lmmfoulge | E-mail | Web | 13. března 2018 v 5:14 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://viagracefo.com/">viagra generic</a>
buy real viagra online
<a href="http://viagracefo.com/">buy viagra online</a> OK’

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama