Romantismus ve světové a české literatuře

5. listopadu 2009 v 20:43 |  ČJ - Literatura
Romantismus ve světové literatuře

- konec 18. stol.
- východiskem preromantismus (Francie) → náhrada rozumu citem
- formoval se v období mezi dvěma revolucemi - 1789 ve Francii a 1848 v celé Evropě
- Čechy - vlastenecké cítění → nenávist k Habsburkům

charakteristika romantismu:
1. individualita člověka
2. svoboda jedince a národa
3. důležitost národní historie
4. subjektivita člověka
5. rozvoj subjektivně laděné poezie
lyrika - milostná poezie
epika - eposy a balady (základem historie)
- rozvoj povídek a románů (alegorie)
- román ve verších (Evžen Oněgin)
o charakteristika hrdiny - vyvrženci; hrdinové na okraji společnosti; neochota podřizovat se; končí tragicky (sebevražda)
- Rusko - nový typ hrdiny - "zbytečný člověk" → bohatý unuděný člověk

Německý romantismus

- vnitřní roztříštěnost státu → desítky státních útvarů (absolutismus)
- navázání na preromantismus (Schiller, Goethe) - svoboda. Cit
- hudba - R.Wagner (19.stol.) - témata historická (báje, pověsti) - díla - Bludný Holanďan, Valkýra, Mistři pěvci norimberští
- literatura - lyricko-epický žánr - zpěvy; romány v dopisech; hymnus (= oslavná elegická básnická skladba)

Novalis (18.-19.stol.)
(vl.jm. Friedrich von Hardenberg)

- dílo : "Hymny noci"
- autor oslavuje noc
- konfrontace dne (=život) a noci(=smrt; věčnost)
- den je oproti noci reálný - romantici zbožňují tajemno, záhady

Jakob a Wilhelm Grimmové
-zabívali se německou lidovou slovesností a germánskou mytologií
-názory na lidovou slovesnost ovlivnily K.J.Erbena

-dílo: soubor německých lidových pohádek

Heinrich Heine (19.stol.)
- syn židovského obchodníka
- studium práv
- nemá podporu v Německu → 30. léta- emigrace do Paříže
- umírá 1856

- dílo: "Kniha písní"
- tématem nešťastná láska
- romantické motivy - moře (nevyzpytatelnost; nezkrotný živel; ohromná síla) láska filozofické myšlenky


Anglický romantismus

- panovník omezován parlamentem → rozvoj obyvatelstva
- pevné utvoření společnosti
- pomoc evr.státům proti absolutismu → romantická literatura
a) lyricko-epická poezie
- touha po osobní a národní svobodě
- hlavním hrdinou poutník → nese poselství svobody
- náměty z antiky
b) próza
- společenský román
- rozsáhlé romány
- historický román

poezie:

Byronismus:
-proud romantické poezie, jehož hlavním představitelem je G.G. Byron. Charakteristickým rysem je hluboce prožívaný rozpor svobodomyslného jedince se skutečností světa.
Žánry: moderní epos, romantická básnická povídka.

George Gordon Byron (zemřel 1824)
- bohatá šlechtická rodina
- vzdal se politické kariéry → podpora národních osvobozeneckých hnutí
- pomoc hlavně Řecku
- 1821-29- řecká snaha o samostatnost - nadvláda Osmanské říše → velká krveprolití
- pluje do Řecka
- 1824 - nakažen tyfem → umírá

- dílo: "Childe-haroldova pouť"
- rozsáhlá skladba - 4 zpěvy
- hl.hrdinou angl.šlechtic; znechucen angl.poměry
- odjíždí na pouť po Evropě
- částečná autobiografie; prvky ze života Shelleyho


- 4 zpěvy:

1. Španělsko a Portugalsko
2. Řecko a Albánie
3. Belgie a Německo
4. Itálie
- romantický motiv - příroda
- oslava Řecka; národní hrdost
- nechuť přijmout konvence → snaha odlišovat se

Percy Bysshe Shelley (zemřel 1822)
- přítel Byrona (považuje ho za svého učitele)
- nespokojenost v Anglii
- odchází do Irska a Portugalska

- dílo: "Odpoutaný Prométheus"
- báje: Prométheus připoután na Kavkaze a každý den mu pták vyklovává játra
- Heraklés ho osvobozuje od božího trestu
- v opusu - vysvobození tajemným duchem a potrastání Jupitera (symbol absolutismu)

Walter Scott (1771-1832)
- píše historické romány (zakladatel historické povídky)
- po otci právník
- romány - Ivanhoe, Puritáni, Železná

- dílo: "Ivanhoe"
- děj - Anglie 12.století - vláda Richarda Lví srdce
- rytířské prostředí

Francouzský romantismus
revoluční změny → 1830, 1848 - proti absolutismu (Buorboni)
- próza- nejvýznamnější společenské romány
- lyricko-epická poezie

Victor Hugo (1802-1885)
- prozaik, dramatik
- studium vojenské školy
- pair France (=poslanec)
- vláda Napoleona III. → vyhnanství - ostrovy u Anglie
- návrat po 20 letech - opětná práce politika
- veliký pohřeb - národní smutek
epika
- dílo: "Legenda věků" (3 díly)

lyrika
- angažovaná poezie:
politika; sociální nespravedlnost; boj za národní svobodu (Řecko); proti Napoleonu III.
"Jen ty nám zůstaneš, ó lásko"
- báseň Dítě
- řecká tématika - boj za svobodu
- protinapoleonská; kritika režimu a diktatury

próza

- dílo: "Chrám Matky Boží v Paříži"
- hl.hrdina - zvoník Quasimodo
-Historický román z prostředí Paříže. Děj se odehrává v 15.století za vlády Ludvíka XI. Hlavním hrdinou je Quasimodo- zvoník u Matky Boží, kterého se ujal otec Frollo. Když mu byly čtyři roky, vyměnili ho cikáni za hezké malé děvčátko, které se narodilo jedné vesničance. Ze ztráty své dcery se vesničanka pomátla. Malé pokřivené děcko našel otec Frollo, když jej vesničanka odhodila. Frollo byl jediný, koho Quasimodo měl a komu byl vděčný. Quasimodovi dal práci zvoníka, z níž Quasimodo ohluchnul. Quasimodo byl ošklivý, jednooký hrbáč a ještě k tomu i hluchý. Lidé ho díky jeho osamělosti a nehezkého zjevu nenáviděli, viděli v něm zlo. Z malého uneseného děvčátka vyrostla krásná dívka Esmeralda. Esmeralda se provdala za jakéhosi Petra Grigoira, kterého sňatkem osvobodila od šibenice. Sňatek to byl symbolický, bez lásky. Do Esmeraldy se vášnivě zamiloval otec Frollo a Quasimodo mu ji z vděku pomohl unést. Při únosu byl však chycen a odsouzen na pranýř. Když si Quasimodo odpykával svůj trest, lidé se mu smáli. Jediná Esmeralda se mu snažila pomoci a podala mu vodu. V tu dobu se Quasimodo do Esmeraldy zamiloval. Ta však velmi milovala kapitána Phoeba. Ten její lásku nebral vážně, pouze lásku předstíral. Jednou, když byli spolu je spatřil otec Frollo. Ze žárlivosti bodl kapitána a utekl. Obviněna z činu byla Esmeralda a za tento čin odsouzena k šibenici. V den popravy ji Quasimodo unesl a schoval ji u sebe v chrámu. Dal jí najevo svou lásku, ale ona stále milovala kapitána. Grigoire přepadl chrám a snažil se Esmeraldu unést, ale Quasimodo ji vehementně bránil. Bitky využil otec Frollo a na Esmeraldu začal naléhat, aby se stala jeho milenkou, nebo že zemře. Ta raději zvolila smrt. Frollo ji předal policii, čekala ji šibenice. Před šibenicí ji hlídala kajícnice, která podle Esmeraldina amuletu poznala, že je to její ztracená holčička. Byla to její matka. Ač dceru bránila, Esmeraldu oběsili. Quasimodo si všiml, že Frollo popravu s úsměvem sledoval a shodil ho z balkonu na dlažbu. Po smrti Esmeraldy Quasimodo záhadně zmizel. Až po letech našli jeho tělo v hrobce, kde byla Esmeralda pochována.

Alexandre Dumas
-jeden z nejplodnějších francouzkých romanopisců
-příběhy plné intrik, soubojů a šlechetných činnů
-dílo:

Hrabě Monte Christo, Tři mušketýři

Americký romantismus
rozdíl od Evropy
- nezávislý stát; demokracie
- problém - otroctví
§ umělé romantické motivy: princip- tajemno, hororové a detektivní zápletky, zdánlivý nadpřirozený pocit - ale řešení formou rozumu

Edgar Alan Poe (1809-1849)
- narozen v Bostonu-baltimore
- výchova otčíma - Poe s ním nevychází (výstřední chování, problémy) → zápis do armádní školy
- vyloučení ze školy - nemá finance → chudoba
- publikuje detektivní povídky- neúspěch (legendou po smrti)
- alkoholik, narkoman
- manželka Virginie (umírá 1847) → Poe utápí žal v alkoholu
- 1849 - nalezen mrtev s proraženou hlavou na ulici
- poezie

- próza
- zakladatel detektivního-hororového žánru; povídek
- tajemno, záhady (logické vysvětlení)
- povídky: Jáma a kyvadlo;

Ruský romantismus

- 19.stol.- tvrdý absolutismus
- prolínání romantismu a realismu
- literatura - kritika absolutismu

Alexandr Sergejevič Puškin (1799-1837)
- Petrohrad
- šlechtická rodina spřízněná s carem
- zapojen do hnutí evropských národů
- 1820- nucen odejít do vyhnanství na Kavkaz → život v letním sídle - spokojenost
- izolace od politiky - tvůrčí období
- zkoumání historie, přírody …
- manželka Natálie Golčarová
- zastřelen při souboji se švagrem

- poezie
- poem = rozsáhlá básnická skladba (příroda + příběh)
- díla : Kavkazský zajatec; Bachčisurajská fontána; Cikáni
- román ve verších: "Evžen Oněgin"
- zbytečný člověk

Michail Jurijevič Lermontov (1814-1841)
- přítel Puškina
- umírá při souboji

- poezie
- poémy:

- dílo: "Démon"
- nositel zla, pohrdání a nenávisti, ale zároveň duch svobody a poznání
- vnitřní obrození díky lásce, ale jeho polibek = smrt
- zamilován do kněžny Tamary
- touha po změně → neúspěch

- próza
- zakladatel ruského sociálně-psychologického románu


Romantismus v českých zemích

Karel Hynek Mácha
-vystudoval filozofii a práva, poté advokátní praxe
-navštěvoval hrady, oblíbil si Bezděz
-ochotník v českých divadlech
-zemřel v 26 letech při hašení požáru v Litoměřicích, nakazil se přitom cholerou
-intermezzo = mezizpěv
dílo:
Máj
-lyrickoepická báseň, která se skládá z dedikace(věnování), 4 zpěvů a 2 mezizpěvů
-V předzpěvu básník velebí český národ, jeho dobré srdce, statečnost v bojích a věrnost své vlasti a svému králi. Velebí též nádheru české přírody.
V první části básník opěvuje přírodu v měsíci máji (od toho jméno básně.), který je zasvěcen lásce. Také Jarmila čeká na břehu jezera na svého milého Viléma. Na člunu však nepřiplouvá Vilém, ale cizí jinoch se strašnou zprávou. Její Vilém bude zítra zbaven života, protože zabil Jarmilina svůdce. Netušil, že tímto svůdcem je jeho vlastní otec. První zpěv končí známými verši: Je pozdní večer první máj - večerní máj - je lásky čas. Zde k lásky hrám hrdliččin hlas: Jarmilo ! Jarmilo !! Jarmilo !!! V druhém zpěvu přemýšlí ve vězení Vilém o svém životě. Byl od svého otce vyhnán a rostl v loupežnickém sboru. Později se stal vůdcem loupežníků, strašným lesů pánem. Cítí se nespravedlivě odsouzen, protože provedl spravedlivou mstu. Ke konci noci několikrát omdlí a strážný, který poslouchal jeho šepot, se už do konce svého života nepousměje…
I. intermezzo: Příroda a sbor duchů připravují pro Viléma slavný pohřeb.
Třetí zpěv popisuje popravu Viléma. Básník líčí nádherné barvy přírody, kterou naposledy Vilém pozoroval a jež poskytla Vilémovi útočiště, když byl loupežníkem. Pak vojenský pluk a zástup diváků doprovází Viléma ke kapli na vrcholku kopce u jezera. Tam je Vilém katem popraven. Básník se s Vilémem loučí verši: Ach v zemi krásnou, zemi milovanou,/ v kolébku svou i hrob svůj, matku svou,/ v vlasť jedinou i v dědictví mu danou,/ v šírou tu zemi, zemi jedinou,/ v matku svou, v matku svou, krev syna teče po ní. Třetí zpěv zase končí známými verši: Je pozdní večer první máj - večerní máj - je lásky čas, hrdliččin zve ku lásce hlas: Viléme ! Viléme !! Viléme!!!
II. intermezzo: Vilémovi druzi naříkají nad smrtí svého vůdce.
V posledním, čtvrtém zpěvu vstoupí do děje sám básník. Po sedmi letech navštíví místo, kde byl Vilém sťat a kde se ještě nachází jeho lebka. Vzpomíná, že báseň Máj byla vyjádřením jeho jinošství. Budoucí život se mu bez lásky jeví pochmurný. Čtvrtý zpěv končí verši: Je pozdní večer - první máj - večerní máj - je lásky čas, hrdliččin zve ku lásce hlas: Hynku ! - Viléme !! - Jarmilo !!!
Karel Jaromír Erben
-všeobecný zájem o lidovou slovesnost, chtěl poodkrýt lidové pověsti, písně a obyčeje
-hlavní cíl své tvorby spatřoval v psaní textů umělecky původních
dílo:
Kytice
-soubor 13 balad
-2 nové principy->komponovanost a etičnost
Komponovanost
-předem promyšlené rozvržení balad, osové řazení balad, zrcadlově protilehlé básně mají shodné atributy
Etičnost
-řeší morální otázky
-Erben považuje vazbu matky k dítěti za nejužší a nejzákladnější ze všech lidských vztahů vůbec
-s výjimkou Záhořova lože jsou hl. hrdinkami ženy, důraz je kladen na dodržování morálních norem, prohřešky x nim jsou krutě trestány až nepřiměřeně, většinou jsou tresty nezvratitené, pokud může dojít k nápravě, jen za předpokladu účinného pokání
Umělecké prostředky Kytice
-dějová zkratka
-dramatičnost textu, sevřenost, napětí, dějový spád
-dokonalá zvukomalba
Josef Kajetán Tyl
-prozaik a dramatik - čítankový důkaz
-vězel v náručí národního obrození
-tvůrčí individualista
-ředitel českého ochotnického Kajetánského divadla
-představitel sentimentálního, romantického pojetí literatury
-největší význam - divadelní tvorba, přispěl ke zvýšení úrovně české scény i divadelního života
-díky němu získalo české divadlo v národní společnosti své důstojné místo a poslání
-musel slevit ze svých požadavků a přizpůsobit se vkusu často primitivního obecenstva
-hlavní funkce her - vlastenectví, buditelství a didaktičnost
- akcentoval jazykovou složku obrození
literární dílo:
1.Činnost novinářská
2. Próza
Dekret kutnohorský,
3. Divadelní hry
a) dramatické báchorky
Jiříkovo vidění,
b) hry ze současnosti
Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka
c) hry historické

Jan Hus
Hymna naší vlasti
-Kde domov můj
-složil František Škroup
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 SethDyday SethDyday | E-mail | Web | 23. května 2017 v 22:43 | Reagovat

cialis online from india

      <a href=http://cialisbuyvbz.com/>order cialis</a>

    <a href="http://cialisbuyvbz.com/">order cialis</a>

    daily cialis for bph

2 KirkDyday KirkDyday | E-mail | Web | 26. května 2017 v 1:28 | Reagovat

can viagra go off

      <a href=http://cheapviagrazxd.com/>buy viagra online</a>

    <a href="http://cheapviagrazxd.com/">viagra pills</a>

    caremark cost viagra

3 DemidDyday DemidDyday | E-mail | Web | 28. května 2017 v 5:00 | Reagovat

buy online ed pills uk. cialis

      http://buygvcialisonline.com/ - order cialis

    <a href="http://buygvcialisonline.com/">cialis online</a>

    cialis e aspirina

4 MoisesDyday MoisesDyday | E-mail | Web | 29. května 2017 v 20:12 | Reagovat

online pharmacycialis

      http://cheapxcialis.com/ - cialis cheap

    <a href="http://cheapxcialis.com/">online cialis</a>

    cialis tablets uk suppliers

5 KirrDyday KirrDyday | E-mail | Web | 31. května 2017 v 19:55 | Reagovat

viagra purchase with discover

      http://viagraxzonline.com/ - viagra buy

    <a href="http://viagraxzonline.com/">viagra coupon</a>

    low cost viagra generic

6 SergeyDyday SergeyDyday | E-mail | Web | 1. června 2017 v 4:46 | Reagovat

cheapest viagra tablets online

      http://buyviagraonlineaz.com/ - viagra cheap

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">viagra</a>

    where buy viagra in canada

7 SergeyDyday SergeyDyday | E-mail | Web | 1. června 2017 v 10:24 | Reagovat

viagra legal singapore

      http://buyviagraonlineaz.com/ - viagra generic

    <a href="http://buyviagraonlineaz.com/">cheap viagra</a>

    viagra le moins chers

8 AlexeyDyday AlexeyDyday | E-mail | Web | 1. června 2017 v 22:31 | Reagovat

cheap cialis in sydney - view

      http://cialis10mgonlinez.com/ - cialis

    <a href="http://cialis10mgonlinez.com/">cialis online</a>

    levitra cialis uk

9 VelkDyday VelkDyday | E-mail | Web | 3. června 2017 v 21:38 | Reagovat

commander du cialis en franc

      http://buycialisaonline.com/ - cialis generic

    <a href="http://buycialisaonline.com/">cialis cheap</a>

    cialis generico en valencia

10 VelkDyday VelkDyday | E-mail | Web | 5. června 2017 v 4:55 | Reagovat

prix cialis 100mg

      http://buycialisaonline.com/ - online cialis

    <a href="http://buycialisaonline.com/">online cialis</a>

    cialis levitra!people group

11 IrishDyday IrishDyday | E-mail | Web | 5. června 2017 v 12:46 | Reagovat

only now cialis next day

      http://buycialisko.com/ - cialis online

    <a href="http://buycialisko.com/">buy generic cialis</a>

    cialis generico nuevo leon

12 IrishDyday IrishDyday | E-mail | Web | 7. června 2017 v 11:29 | Reagovat

cialis to buy south africa

      http://buycialisko.com/ - generic cialis online

    <a href="http://buycialisko.com/">cheap cialis</a>

    60 mg cialis

13 AaronSmult AaronSmult | E-mail | Web | 11. srpna 2018 v 20:04 | Reagovat

wh0cd2101745 <a href=http://cymbaltageneric.us.com/>Cymbalta Prescriptions</a>

14 Kennethhusia Kennethhusia | E-mail | Web | 19. srpna 2018 v 4:30 | Reagovat

wh0cd2101745 <a href=http://bupropion.us.org/>Bupropion ER 150 Mg</a>

15 Kennethhusia Kennethhusia | E-mail | Web | 21. srpna 2018 v 2:20 | Reagovat

wh0cd2101745 <a href=http://amoxicillinbestprices.us.com/>amoxicillin 30 capsules price</a>

16 Kennethhusia Kennethhusia | E-mail | Web | 30. srpna 2018 v 15:20 | Reagovat

wh0cd2101745 <a href=http://stratteracheap.us.com/>strattera</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama