Světová literatura na přelomu 19. a 20. století

5. listopadu 2009 v 18:03 | Kristýna Komárková |  ČJ - Literatura

Světová literatura na přelomu 19. a 20. století

Významné události:
  • Rozvoj techniky, vynálezy

Koncem 19 století narůstaly společenské problémy ( rozdělování sfér velmocemi, afěry, sociální krize vedoucí k radikalizaci dělnictva, …). Přestaly platit staré hodnoty (např. křesťanský výklad světa)., šířil se pesimismus, obavy z budoucnosti, pocit bezvýchodnosti, únava a katolické nálady. To vše vedlo k nejistotě, krizi myšlení a kultury.

Rodí se nové umělecké směry, založené na subjektivním vidění světa:

Symbolismus, impresionismus, dekadence

Symbolismus:
- Vznikl jako samostatný umělecký proud v 80. letech 19. století ve Francii
- Řeč symbolů se však v umělecké tvorba uplatňovala odjakživa
Znaky:
· Nepřímý náznak srozumitelný na základě podrobnosti
· Skutečnost má být vsugerována
· Mnohoznačnost
· Předpokládá se spolupráce čtenáře

Impresionismus:
Důraz na vnímání smysly, zachycení nálady, ne na rozumové poznání
Znaky:
· Bezprostřednost, spontánnost
· Snaha zachytit jediný prchavý a neopakovatelný zážitek
· Užití jasných barev, vyloučení černé a ostatních kontur

Dekadence:
- Původně hanlivé označení francouzské poezie konce 19. století, promítlo se do ní znechucení nad stavem společnosti
Znaky:
· Zaměření na vlastní nitro, mystika, únik do nereálných světů, touha po odlišnosti
· Hledání krásy v ošklivosti
· Pasivita, melancholie, neochota i neschopnost jednat
· Vyhledávání témat, která patří o společenských tabu - morbidita, erotika


Prokletí básníci:
- Stáli u zrodu moderních uměleckých směrů
- Moderní umělecký směr na přelomu století
- Jejich společným rysem byla víra v umění, jež může zachránit svět
- Byli si jisti svým tvůrčím géniem
- Proti oficiálním autorům se neměli šanci prosadit, proto se přesunuly do krčem a šantánů pařížských čtvrtí
- Pojmenování "prokletí básníci" použil Verlaine ve svých stejnojmenných esejích

Představitelé:

Charles Baudelaire
- Francouzský básník
- Stál u zrodu symbolismu, dekadence i volného verše
- Byl považován za otce moderní poezie přelomu 19. a 20. století
Díla:
Malé básně v próze - doklad umělcova sociálního cítění
Květy zla - básnická sbírka, intimní dojmy i zamyšlení nad smyslem umění a postavením tvůrce, údajný cynismus a syrová otevřenost díla měšťáky pobuřovaly, autor byl odsouzen k pokutě pro nemravnost ; Zdechlina: nejznámější báseň sbírky, sugestivní zvukomalebnost, nová hierarchie krásy a ošklivosti.

Jean Artur Rimbaud
- Francouzský básník
- Řešil své smutné dětství četbou
- Básnické tvorbě se věnoval mezi patnáctým a devatenáctým rokem svého života
Díla:
Opilý koráb - (Napsal v 17 letech) má dekadentní rysy, proud představ a halucinací, autor v metafoře korábu bez vesel a kormidla zmítaném ve vichřici zachycuje sebe, jako vzpurného tuláka, verše působí na všechny smysly

Paul Verlaine
- byl francouzský básník, představitel prokletých básníků a symbolismu
- byl to velice významný lyrik
Dílo:
Eseje: Prokletí básníci - portréty autorů, v tomto eseji bylo poprvé použito tohoto označení, tento esej velmi ovlivnil symbolismus
Básně: Saturnské básně

Česká literatura od přelomu 19. a 20. století do konce 1. světové války

Diferenciace české literatury:
  • Moderní revue
  • Manifest české moderny
  • Tzv. generace buřičů

Moderní revue:
- Dekadentní nálady vyrostly z prožitku všeobecné krize Evropy koncem století
- České poměry tento pocit více umocňovaly)
- Nejstabilnější časopiseckou tribunu si utvořili měsíčníkem Moderní revue právě dekadenti

Představitelé:

Karel Hlaváček
- Nejvýznamnější dekadentní básník a lyrik
- Patřil do okruhu básníků kolem Moderní revue
Znaky jeho tvorby:
  • Hudebnost verše, emocionálnost, náladovost
  • Monotónnost
  • Náznakovost, neurčitost
Dílo:
Pozdě k ránu
Mstivá kantiléna

Manifest české moderny:
- Vyšel
v časopise Rozhledy roku 1895
- Měl velký ohlas
- Sdružoval různorodé osobnosti, proto jejich rozchod nastal již v roce 1900
- Iniciátorem a tvůrcem programového vystoupení mladých spisovatelů, kritiků a žurnalistů 90. let byl J. S. Machar
- Manifest podepsali např. F.X. Šalda, O. Březina, A. Sova

Znaky moderny:
- Umělec jako silná osobnost spoléhá sama na sebe
- Kult subjektivity a lyriky
- Literární kritik je oporou spisovatelů
- Tvorba je vykoupením z všednosti
- Generace 90. let v próze nevytvořila nové hodnoty, v poezii a kritice však ano


Představitelé:

Josef Svatopluk Machar
- Představitel zejména objektivizující a politické poezie
- Kritizoval obrozenecké tradice přítomné u ruchovců, ale i samoúčelnou virtuozitu u lumírovců
Díla:
Zde by měly kvést růže - soubor veršovaných příběhů, jejichž hlavními protagonistkami jsou ženy v různých životních situacích
Confiteor
Magdaléna

F.X. Šalda
- Nejvýznamnějším literárním kritikem generace České moderny
- Byl teoretikem české moderny a literární kritika stála vedle esejistiky celý život v popředí jeho zájmu
Díla:
Boje o zítřek - eseje, názory na umění, má vycházet ze života, být tvůrčí činností a objevitelským členem, nikoli napodobováním
Duše a dílo

Antonín Sova
- Byl to impresionistický básník
- Stal se ředitelem Městské knihovny v Praze
Dílo:
Květy intimních nálad - impresionistická, subjektivní a přírodní lyrika, melancholie, smutek, hra světel a barev, prchavost okamžiku. Venkov vnímá jako zdroj volnosti, jistoty. Báseň U řek

Otokar Březina
- Mystik a vizionář
- Jeho volný verš působí hymnicky a monumentálně

Dílo:
Tajemné dálky - intimní lyrika, vzpomínky na mrtvé rodiče a mládí v chudobě, odvrat od pozemského štěstí k duchovnu a samotaření. Snaha poznat tajemství vesmíru a lidské existence; individualismus

Tzv. Generace buřičů
- Na přelomu století do literatury vstoupili i tzv. buřiči, generace spojená anarchistickou orientací
- Jejich vůdčí osobností by S.K.Neumann
- Sbližoval je radikalismus, bohémský život, revolta, existenční nezajištěnost sociální postavení
- Později se každý snažil po svém vyjádřit nespokojenost se společenskými poměry
- Velký význam pro jejich formování měl Neumannův časopis Nový Kult
- Mezi znaky anarchismu patřila např. spolupráce s dělníky, svoboda jedince, odpor k maloměšťáctví


Představitelé

Stanislav Kostka Neumann
- Básník, prozaik, novinář, kritik, překladatel
- Prošel složitým literárním vývojem od dekadence a anarchismu přes vitalismus, naturalismus a civilismus k proletářskému umění a socialistickému realismu
Dílo:
Nové zpěvy - básnická oslava moderní civilizace, lidské práce, velkoměsta a dravého technického pokroku, volný verš, vliv civilismu

Fráňa Šrámek
- Byl to lyrik
- Vyšel z idejí anarchismu a pro své protiválečné přesvědčení se dostal do vězení
- Po návratu z 1. světové války zanechal politické aktivity
- Významně přispěl k proměně české prózy
- Po válce nepatřil do žádné literární skupiny - žil samotářsky

Dílo:
Modrý a rudý - anarchistická poezie, satira, melancholie, protispolečenský vzdor, typická je emocionální báseň Raport
Splav - sbírka, inspirace válečnými i milostnými prožitky, mládí i smutky, okouzlení přírodou i ženami
Stříbrný vítr - román, mládí jako symbol naděje, psychické stavy dospívajícího Jana Ratkina, jeho srážky s rodinným prostředím, maloměstem i školou ( dílo je příkladem impresionismu v próze zachycením atmosféry i uvolněnou dějovou stavbu
Léto - komedie, mládí proti konvencím, erotická tématika

Viktor Dyk
- Ironik a novinář
- Jeho tvorba se vyznačuje tragikomickým pojetím života, zálibou v paradoxních rýmech, subjektivismem
Dílo:
Krysař - neoklasicistní novela, osobité zpracování staré německé pověsti o krysaři z města Hameln, romantický milostný motiv, rozpor snu a skutečnosti

František Geller
- Spolupracovník v časopise Nový kult
- Byl redaktorem Lidových novin
- Znaky jeho tvorby: forma osobní zpovědi, rčení, vulgarismy, sarkasmus, odstup od všech ideálů, jednoduchá čtyřverší
Díla:
Po nás ať přijde potopa- subjektivní verše, v nichž se prezentuje jako mladík a bohém

Petr Bezruč
- Vlastním jménem Vladimír Vašek
- Byl půl roku vězněn pro domnělé autorství dvou protirakouských básní
Díla:
Slezské písně - sociálně působivé a naléhavé básně, sám sebe nazývá bardem, škaredým zjevem, šíleným rebelem a napilým zpěvákem, intenzita citového prožitku v krátkých a úsečných verších plných výzev, otázek, ironie, symbolů a nářečních prvků.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 asdf asdf | 11. září 2013 v 12:40 | Reagovat

ffffuuuuuu

2 Tom Tom | 30. prosince 2013 v 14:25 | Reagovat

a ta světová literatura přelomu století je kde? Snad to nemají být prokletí básníci? Já vím, že jsou nadčasoví, ale ?? No no no

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama