Světová literatura na přelomu 19. a 20. století

5. listopadu 2009 v 18:03 | Kristýna Komárková |  ČJ - Literatura

Světová literatura na přelomu 19. a 20. století

Významné události:
  • Rozvoj techniky, vynálezy

Koncem 19 století narůstaly společenské problémy ( rozdělování sfér velmocemi, afěry, sociální krize vedoucí k radikalizaci dělnictva, …). Přestaly platit staré hodnoty (např. křesťanský výklad světa)., šířil se pesimismus, obavy z budoucnosti, pocit bezvýchodnosti, únava a katolické nálady. To vše vedlo k nejistotě, krizi myšlení a kultury.

Rodí se nové umělecké směry, založené na subjektivním vidění světa:

Symbolismus, impresionismus, dekadence

Symbolismus:
- Vznikl jako samostatný umělecký proud v 80. letech 19. století ve Francii
- Řeč symbolů se však v umělecké tvorba uplatňovala odjakživa
Znaky:
· Nepřímý náznak srozumitelný na základě podrobnosti
· Skutečnost má být vsugerována
· Mnohoznačnost
· Předpokládá se spolupráce čtenáře

Impresionismus:
Důraz na vnímání smysly, zachycení nálady, ne na rozumové poznání
Znaky:
· Bezprostřednost, spontánnost
· Snaha zachytit jediný prchavý a neopakovatelný zážitek
· Užití jasných barev, vyloučení černé a ostatních kontur

Dekadence:
- Původně hanlivé označení francouzské poezie konce 19. století, promítlo se do ní znechucení nad stavem společnosti
Znaky:
· Zaměření na vlastní nitro, mystika, únik do nereálných světů, touha po odlišnosti
· Hledání krásy v ošklivosti
· Pasivita, melancholie, neochota i neschopnost jednat
· Vyhledávání témat, která patří o společenských tabu - morbidita, erotika


Prokletí básníci:
- Stáli u zrodu moderních uměleckých směrů
- Moderní umělecký směr na přelomu století
- Jejich společným rysem byla víra v umění, jež může zachránit svět
- Byli si jisti svým tvůrčím géniem
- Proti oficiálním autorům se neměli šanci prosadit, proto se přesunuly do krčem a šantánů pařížských čtvrtí
- Pojmenování "prokletí básníci" použil Verlaine ve svých stejnojmenných esejích

Představitelé:

Charles Baudelaire
- Francouzský básník
- Stál u zrodu symbolismu, dekadence i volného verše
- Byl považován za otce moderní poezie přelomu 19. a 20. století
Díla:
Malé básně v próze - doklad umělcova sociálního cítění
Květy zla - básnická sbírka, intimní dojmy i zamyšlení nad smyslem umění a postavením tvůrce, údajný cynismus a syrová otevřenost díla měšťáky pobuřovaly, autor byl odsouzen k pokutě pro nemravnost ; Zdechlina: nejznámější báseň sbírky, sugestivní zvukomalebnost, nová hierarchie krásy a ošklivosti.

Jean Artur Rimbaud
- Francouzský básník
- Řešil své smutné dětství četbou
- Básnické tvorbě se věnoval mezi patnáctým a devatenáctým rokem svého života
Díla:
Opilý koráb - (Napsal v 17 letech) má dekadentní rysy, proud představ a halucinací, autor v metafoře korábu bez vesel a kormidla zmítaném ve vichřici zachycuje sebe, jako vzpurného tuláka, verše působí na všechny smysly

Paul Verlaine
- byl francouzský básník, představitel prokletých básníků a symbolismu
- byl to velice významný lyrik
Dílo:
Eseje: Prokletí básníci - portréty autorů, v tomto eseji bylo poprvé použito tohoto označení, tento esej velmi ovlivnil symbolismus
Básně: Saturnské básně

Česká literatura od přelomu 19. a 20. století do konce 1. světové války

Diferenciace české literatury:
  • Moderní revue
  • Manifest české moderny
  • Tzv. generace buřičů

Moderní revue:
- Dekadentní nálady vyrostly z prožitku všeobecné krize Evropy koncem století
- České poměry tento pocit více umocňovaly)
- Nejstabilnější časopiseckou tribunu si utvořili měsíčníkem Moderní revue právě dekadenti

Představitelé:

Karel Hlaváček
- Nejvýznamnější dekadentní básník a lyrik
- Patřil do okruhu básníků kolem Moderní revue
Znaky jeho tvorby:
  • Hudebnost verše, emocionálnost, náladovost
  • Monotónnost
  • Náznakovost, neurčitost
Dílo:
Pozdě k ránu
Mstivá kantiléna

Manifest české moderny:
- Vyšel
v časopise Rozhledy roku 1895
- Měl velký ohlas
- Sdružoval různorodé osobnosti, proto jejich rozchod nastal již v roce 1900
- Iniciátorem a tvůrcem programového vystoupení mladých spisovatelů, kritiků a žurnalistů 90. let byl J. S. Machar
- Manifest podepsali např. F.X. Šalda, O. Březina, A. Sova

Znaky moderny:
- Umělec jako silná osobnost spoléhá sama na sebe
- Kult subjektivity a lyriky
- Literární kritik je oporou spisovatelů
- Tvorba je vykoupením z všednosti
- Generace 90. let v próze nevytvořila nové hodnoty, v poezii a kritice však ano


Představitelé:

Josef Svatopluk Machar
- Představitel zejména objektivizující a politické poezie
- Kritizoval obrozenecké tradice přítomné u ruchovců, ale i samoúčelnou virtuozitu u lumírovců
Díla:
Zde by měly kvést růže - soubor veršovaných příběhů, jejichž hlavními protagonistkami jsou ženy v různých životních situacích
Confiteor
Magdaléna

F.X. Šalda
- Nejvýznamnějším literárním kritikem generace České moderny
- Byl teoretikem české moderny a literární kritika stála vedle esejistiky celý život v popředí jeho zájmu
Díla:
Boje o zítřek - eseje, názory na umění, má vycházet ze života, být tvůrčí činností a objevitelským členem, nikoli napodobováním
Duše a dílo

Antonín Sova
- Byl to impresionistický básník
- Stal se ředitelem Městské knihovny v Praze
Dílo:
Květy intimních nálad - impresionistická, subjektivní a přírodní lyrika, melancholie, smutek, hra světel a barev, prchavost okamžiku. Venkov vnímá jako zdroj volnosti, jistoty. Báseň U řek

Otokar Březina
- Mystik a vizionář
- Jeho volný verš působí hymnicky a monumentálně

Dílo:
Tajemné dálky - intimní lyrika, vzpomínky na mrtvé rodiče a mládí v chudobě, odvrat od pozemského štěstí k duchovnu a samotaření. Snaha poznat tajemství vesmíru a lidské existence; individualismus

Tzv. Generace buřičů
- Na přelomu století do literatury vstoupili i tzv. buřiči, generace spojená anarchistickou orientací
- Jejich vůdčí osobností by S.K.Neumann
- Sbližoval je radikalismus, bohémský život, revolta, existenční nezajištěnost sociální postavení
- Později se každý snažil po svém vyjádřit nespokojenost se společenskými poměry
- Velký význam pro jejich formování měl Neumannův časopis Nový Kult
- Mezi znaky anarchismu patřila např. spolupráce s dělníky, svoboda jedince, odpor k maloměšťáctví


Představitelé

Stanislav Kostka Neumann
- Básník, prozaik, novinář, kritik, překladatel
- Prošel složitým literárním vývojem od dekadence a anarchismu přes vitalismus, naturalismus a civilismus k proletářskému umění a socialistickému realismu
Dílo:
Nové zpěvy - básnická oslava moderní civilizace, lidské práce, velkoměsta a dravého technického pokroku, volný verš, vliv civilismu

Fráňa Šrámek
- Byl to lyrik
- Vyšel z idejí anarchismu a pro své protiválečné přesvědčení se dostal do vězení
- Po návratu z 1. světové války zanechal politické aktivity
- Významně přispěl k proměně české prózy
- Po válce nepatřil do žádné literární skupiny - žil samotářsky

Dílo:
Modrý a rudý - anarchistická poezie, satira, melancholie, protispolečenský vzdor, typická je emocionální báseň Raport
Splav - sbírka, inspirace válečnými i milostnými prožitky, mládí i smutky, okouzlení přírodou i ženami
Stříbrný vítr - román, mládí jako symbol naděje, psychické stavy dospívajícího Jana Ratkina, jeho srážky s rodinným prostředím, maloměstem i školou ( dílo je příkladem impresionismu v próze zachycením atmosféry i uvolněnou dějovou stavbu
Léto - komedie, mládí proti konvencím, erotická tématika

Viktor Dyk
- Ironik a novinář
- Jeho tvorba se vyznačuje tragikomickým pojetím života, zálibou v paradoxních rýmech, subjektivismem
Dílo:
Krysař - neoklasicistní novela, osobité zpracování staré německé pověsti o krysaři z města Hameln, romantický milostný motiv, rozpor snu a skutečnosti

František Geller
- Spolupracovník v časopise Nový kult
- Byl redaktorem Lidových novin
- Znaky jeho tvorby: forma osobní zpovědi, rčení, vulgarismy, sarkasmus, odstup od všech ideálů, jednoduchá čtyřverší
Díla:
Po nás ať přijde potopa- subjektivní verše, v nichž se prezentuje jako mladík a bohém

Petr Bezruč
- Vlastním jménem Vladimír Vašek
- Byl půl roku vězněn pro domnělé autorství dvou protirakouských básní
Díla:
Slezské písně - sociálně působivé a naléhavé básně, sám sebe nazývá bardem, škaredým zjevem, šíleným rebelem a napilým zpěvákem, intenzita citového prožitku v krátkých a úsečných verších plných výzev, otázek, ironie, symbolů a nářečních prvků.
 

6 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 asdf asdf | 11. září 2013 v 12:40 | Reagovat

ffffuuuuuu

2 Tom Tom | 30. prosince 2013 v 14:25 | Reagovat

a ta světová literatura přelomu století je kde? Snad to nemají být prokletí básníci? Já vím, že jsou nadčasoví, ale ?? No no no

3 Hanna Hanna | 18. srpna 2015 v 17:16 | Reagovat

Děkuji, výstižné,stručné

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama