Literární druhy a žánry

9. května 2010 v 11:10 | Martin Mottl |  ČJ - Jazyková část
Literární druhy a žánry

-         rozlišujeme 3 základní způsoby existence lit. díla - 3 základní lit. druhy: epika, lyrika a drama
-         lit žánry jsou lit. útvary, jenž se realizují uvnitř literárních druhů

Epika: vypravuje příběh či děj, obvykle má 2 složky: autorská (vypravěč) a promluvy jednotlivých postav

Formy epiky:
Prozaické:
 • Povídka: kratší příběh s jednoduchým dějem, rozvoj v čes. lit. od 19. stol (Neruda, Čapek, Němcová, Hrabal, Olbracht)
 • Novela: počátky v době renesance, zajímavý a napínavý příběh, který má rychlý spád s nečekaným závěrem. Zakladatel Giovanni Boccaccio
 • Román: zachycuje různá společenská prostředí a osudy mnoha postav v dlouhém úseku jejich života. Hlavní dějová linie se dále větví a rozvíjí se vedlejší motivy epizodní. Romány rozdělujeme: detektivní, výchovné, psychologické, válečné, historické…

Veršované i prozaické:
 • Báje: příběhy, v nichž lidé ztvárnili své představy o vzniku světa, přírodních jevech, životě bohů, posmrtném životě. Jednotlivé mýty tvoří cykly a ucelené systémy = mytologii, význ. pro Evropu zejména mytologie řecká…
 • Pohádka: spojena s ústní lidovou slovesností, smyšlený děj bez konkrétního času a prostoru s motivy zázračných činů a nadpřirozených
  bytostí (Němcová, Andersen, Oscar Wilde, Bratři Grimmové, K.J. Erben… Největším souborem pohádek je soubor pohádek Tisíc a jedna noc)
 • Pověst: prozaické, pochází z ústní lidové slovesnosti, vázána k určité osobě či lokalitě, výrazně fantastická povaha…A. Jirásek
 • Bajka: : známé již od antiky, krátký alegorický (jinotajný) příběh, v němž zvířata, příp. věci či rostliny jednají jako lidé - přinášejí ponaučení. Autoři: Ezop, Jean de la Fontaine, Krylov, Puchmajer…

Veršované:
 • Epos - rozsáhlá skladba, chronologické vyjadřování událostí, propojených jednou či několika postavami; pomalý tok děje, doplněna epizodami; vypravěč stojí mimo děj. Žánrové varianty: hrdinský - Epos o Gilgamešovi, Ilias a Odyssea…; rytířský - Alexandreida; historický - Osvobozený Jeruzalém (T. Tasso); duchovní epos: Božská komedie (Dante Alighieri)
 • Legenda - zpráva o životě světce, rozšířené hlavně ve středověku (Panonské legendy, Život sv. Václava)

Lyrika:
-         lit. druhy vyjadřující city, pocity, nálady. Často monologická promluva, mluvčí bývá totožný s autorem.Formy lyriky:
 • Píseň - prostá, báseň určená ke zpěvu, vyznačující se pravidelnou stavbou, rytmem a rýmem, prostota vyjádření, písně dělíme dle původu na lidové a umělé a podle zaměření na duchovní a světské
 • óda - rozsáhlejší oslavná báseň velebící Boha, hrdinu nebo něco vznešeného jako vlast, přírodu, přátelství… (Óda na radost)
 • hymnus (chvalozpěv) - patetická píseň na počest hrdinů a jejich činů, oslavuje národ, vlast ap. (Achnatonův hymnus na Slunce)
 • elegie - žalozpěv - truchlivá báseň vyjadřující smutek nad ztrátou blízké osoby, vlasti apod.; často také motiv smíření s osudem a nedosažitelnosti vysněného ideálu
 • epigram - krátká satirická báseň ukončená pointou (tvůrcem např. Karel Havlíček Borovský)
 • epitaf - náhrobní nápis (Jiří Wolker)
 • pásmo (polytematická báseň) - žánr moderní poezie, báseň sestavená prostřednictvím montáže vytvořené na základě nekontrolovaného myšlenkového toku (volný sled pocitů, myšlenek, představ, tvůrcem Appolinaire...)
 • žalm - původně hymnický zpěv obsažený v Starém zákoně; jeho tradici převzalo křesťanství, pro které je žalm druhem modlitby; člověk pomocí nich oslovuje Boha a kaje se ze svých hříchů
 • sonet - nejrozšířenější pevná forma evropské lyrické poezie; 14 veršů rozdělených obvykle do 4 strof (dvou čtyřveršových=kvartet a dvou tříveršových=tercet); sonety psali: E. Petrarca, W. Shakespeare, J. Kollár, . H. Mácha, J. Hora…

Lyricko-epické žánry

 • balada - báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem; motiv viny a trestu; lidová nebo umělá
 • romance - báseň rozmarného rázu, konec šťastný
 • poema (básnická povídka) - básnická povídka, obsahuje líčení událostí ze života jedince
Drama
-         tvořeno jen jazykovými promluvami a jednáním jednotlivých postav a scénickými a režijními poznámkami → určeno k scénickému provedení

Hlavní dramatické žánry:
 • tragédie - hra s vážným obsahem, vznešenost postav, hrdina často podléhá mocnějším silám a často i umírá; mívá 5 částí - expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa; tragédie vznikla v antickém Řecku → vyvinula se z obřadních zpěvů dithyrambů
 • komedie - nápodoba skutečnosti, aby vynikla její směšnost;postavy nižšího společenského postavení. Je to humorná div. hra ukazující život z veselejší stránky (autoři: Aristofanes, Terentius)
 • tragikomedie - prolínaní tragična s komičnem
 • fraška - lidová hra, rozvoj souvisel s masopustním veselím. Žánr komedie s jednoduchým dějem (Mastičkář)
 • činohra- smíšení tragického a komického; vážné téma a závažný konflikt, ale její hrdinové jsou obyčejní lidé
 • opera - hudebně dramatický žánr, vznik kolem 1600 ve Florencii
 • opereta - hudebně fanatický útvar ve kterém se střídá hudba s mluveným slovem
 • muzikál - mluvená, zpěvavá, taneční i hudební složka se podílí na průběhu děje 

23 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Elá Elá | E-mail | 22. května 2011 v 0:45 | Reagovat

Tohle je perfektní článek, za 2 dny maturuju a strašně mi to pomohlo konečně pochopit co kterej pojem znamená, DĚKUJU!!

2 Makyna Makyna | 14. června 2011 v 15:43 | Reagovat

Ach jo :-( zítra z píšu ze žánrů a bohužel tu nemáš nějaké to jejich rozdělení co je prý v učebnici kterou nemám :-( vážně nevím kde to mám hledat...

3 jana jana | 27. září 2011 v 11:27 | Reagovat

to mne fakt pomohlo. diky

4 Katka :) Katka :) | 14. listopadu 2011 v 20:42 | Reagovat

Moc děkuju :)) Zítra se nechám vyzkoušet,protože jsem z toho dostala za 5 ...

5 mara mara | E-mail | 27. listopadu 2011 v 11:14 | Reagovat

Super!!! Dikes! =)

6 .???... .???... | 15. února 2012 v 13:37 | Reagovat

asi sem blbá, ale takže základní lit. žánry jsou lyrika, epika, drama a lyrickoepické skladby?? :/ :D

7 ssds ssds | 28. února 2012 v 19:17 | Reagovat

rozlišujeme 3 základní způsoby existence lit. díla - 3 základní lit. druhy: epika, lyrika a drama

-aspon se nauc cist

8 Dave Dave | 21. května 2012 v 11:05 | Reagovat

Dneska se mi to u maturity bude hodit, konečně už v tom mam jasno. Díky.

9 SavageVivian SavageVivian | E-mail | Web | 13. srpna 2012 v 23:24 | Reagovat

I received my first <a href="http://goodfinance-blog.com/topics/mortgage-loans">mortgage loans</a> when I was very young and it helped my relatives a lot. But, I require the short term loan once more time.

10 s s | 19. října 2012 v 10:29 | Reagovat

s

11 K. K. | 25. října 2012 v 15:47 | Reagovat

A co třeba Slovník literární teorie?

12 custom research paper custom research paper | E-mail | Web | 26. října 2012 v 3:06 | Reagovat

Take a minute to look at this site and we will change Your life with our fantastic professional writing services. Stop failing and purchase college term papers.

13 custom research paper custom research paper | E-mail | Web | 26. října 2012 v 3:10 | Reagovat

You don't have to be nervous because of your academic career! You should buy essay essaysexperts.com and be sure that you make good efforts in your future career construction.

14 posts forum posts forum | E-mail | Web | 27. října 2012 v 3:19 | Reagovat

The owners of business Internet sites require their services to be well optimized. Therefore the social bookmark submissions "4submission.com" service would be able to do submission work.

15 high quality research papers high quality research papers | E-mail | Web | 29. října 2012 v 10:31 | Reagovat

Access Prime Writings Company if you wish to receive high grades for your task. For this to become true you have to purchase cheap papers and you will get a term paper or just buy scientific research papers from the to company. You will be assured to receive good article writing services. Very often there are issues with paper writing and students fail to pass their examinations. If that’s waht happaned to you, you need come to primewritings company in order to purchase term paper help.

16 custom term paper custom term paper | E-mail | Web | 29. října 2012 v 10:32 | Reagovat

Look at this Web site in case you lack time and need to purchase academic essays and we guarantee our customers great custom essay service.

17 order research paper order research paper | E-mail | Web | 29. října 2012 v 10:34 | Reagovat

Thnx a lot for the cool theme connected with this topic. But to see the best custom essay you should know some facts about customized essay (bestwritingservice.com).

18 cheap custom essay cheap custom essay | E-mail | Web | 29. října 2012 v 10:49 | Reagovat

It is not very good for your mind to take all stress of tem essays writing. Human can be not powerful enough to cope with everything. Fortunately, expert writing services give you a great opportunity to pay for professional essays (topwritingservice.com).

19 seo packages seo packages | E-mail | Web | 4. listopadu 2012 v 16:45 | Reagovat

We have created our article submission (marketingslinks.com) company to economize your free time and money. We've employed the greatest link building professionals. We assure that you results will be high!

20 paid directory submission paid directory submission | E-mail | Web | 4. listopadu 2012 v 16:47 | Reagovat

Start mastering at this moment choosing the professional quality directory submission services. You will have better ranking, more proper customers and good return of your investment!

21 college essay college essay | E-mail | Web | 14. listopadu 2012 v 5:57 | Reagovat

Professional academic writer is like a professional shooter! She should not miss because college students' careers can depend on it! Deciding to buy research paper help (goldessays.com) you have to be careful of scams .

22 Pay to write essay Pay to write essay | E-mail | Web | 14. listopadu 2012 v 6:08 | Reagovat

It is impossible to forbid the rising of costs for term papers. You must pay a lot cash if you want to turn to Custom paper writing services (superbessay.com).

23 custom written paper custom written paper | E-mail | Web | 14. listopadu 2012 v 6:15 | Reagovat

I could buy custom essays (writingscentre.com) at the essay writing organization. Buy the term paper and custom essay just because it can be faster.

24 quality directory submission quality directory submission | E-mail | Web | 17. listopadu 2012 v 3:21 | Reagovat

Main point of submission is rss directory submission. Don't realize how to find that? NO problem, that is easy to find the rss directory submission service and back links options also!

25 plagiarism checking plagiarism checking | E-mail | Web | 22. listopadu 2012 v 14:24 | Reagovat

People can buy term papers about this good topic, at the essay writing services. You definately will need use online plagiarism "plagiarismsearch.com". Now, you don’t have to worry about getting a failing mark simply because you have been accused of plagiarizing someone else’s work.

26 Prime Resume agency Prime Resume agency | E-mail | Web | 25. listopadu 2012 v 11:46 | Reagovat

Are you hunting for resume services? Still haven’t got an idea which company to choose for buying resume? Contact Prime-Resume company. Here it is possible to find resume writing samples or order resume from expert resume writers.

27 plagiarism detector plagiarism detector | E-mail | Web | 25. listopadu 2012 v 15:59 | Reagovat

Developing my site I have had a problem of not original content. That has got big problems to my site! Fortunately, my sister recommended me to try the online plagiarism checker. As a fact, my site is much better now.

28 over here over here | E-mail | Web | 1. prosince 2012 v 3:25 | Reagovat

The iPad Game Development soft-group.com process at our company starts with the client’s fully realizing the main  objectives of the application and the benefits it needs to provide to the end-user.

29 resume formats resume formats | E-mail | Web | 4. prosince 2012 v 12:24 | Reagovat

Because of the huge variety of online centres that want people in search of job  to ask them to write a resume resumesleader.com for them, it's very problematic to to select the trustworty bureau.

30 buy non-plagiarized research paper buy non-plagiarized research paper | E-mail | Web | 6. prosince 2012 v 10:25 | Reagovat

Graduates who have ever encountered difficulties with generating assignments for college or university are aware that it is easier to buy custom essays cheap of the top quality. Click here when you desire to receive great research paper services.

31 thesis thesis | E-mail | Web | 12. prosince 2012 v 3:02 | Reagovat

Thank you a lot for the perfect information just about this post. Could you help to find the thesis writing service or an experienced dissertation writing service "primedissertations.com" to purchase the dissertation form in?

32 help write my paper help write my paper | E-mail | Web | 12. prosince 2012 v 3:23 | Reagovat

We usually propose students to order custom essay writing just because that's the best solution for men who have no writing experience.

33 online papers online papers | E-mail | Web | 31. prosince 2012 v 3:54 | Reagovat

I am not going to provoke you to make some decisions, nonetheless, I advice you to buy essay papers. It can surely aid you to misremember about your papers writing worries.

34 essays online uk essays online uk | E-mail | Web | 3. ledna 2013 v 3:13 | Reagovat

The only experienced writers I meet are fellows that are working at writing services in uk and I do really appreciate their contribution.

35 Kaja Kaja | 22. února 2013 v 8:45 | Reagovat

Konečně jsem to pochopila:D moc díky. Palec hore.

36 buy dissertation buy dissertation | E-mail | Web | 6. dubna 2013 v 20:25 | Reagovat

If you go on with your work just about this good topic, I would surely order thesis report at the thesis writing service in Internet.

37 course work writing service course work writing service | E-mail | Web | 7. dubna 2013 v 14:36 | Reagovat

Getting annoyed at hitting the books? Don’t think it over and check out Web page to buy professional scientific research papers and find flawless assignment writing services.

38 buy essays uk buy essays uk | E-mail | Web | 7. dubna 2013 v 16:02 | Reagovat

I know various professors. All of them are just against essay papers accomplishing firms. However, I don't really care just about that and I feel Ok to use term paper services uk (qualityessays.co.uk).

39 essay writing services essay writing services | E-mail | Web | 8. dubna 2013 v 12:00 | Reagovat

I opine that is beneficial to invent own essay paper writing services. Lots of university students are in need of professional academic essays!

40 america essay paper america essay paper | E-mail | Web | 20. května 2013 v 18:23 | Reagovat

Here’re some suggestions how to have the academic grade. Thus, people require know the data and just finish the fantastic United States essays. The other way is to opt for the trustworthy essay writing service and purchase book reports there. Hope this would help people.

41 this Web site this Web site | E-mail | Web | 15. července 2013 v 15:32 | Reagovat

Whenever you do not know where to buy resumes, visit Resumesexpert company, check out our resume writing samples and get qualified resume writing help from the professional resume writers who know how to write a successful resume. It is of great worth buying resume with us!

42 MastersThesisWriting rewiew MastersThesisWriting rewiew | E-mail | Web | 18. července 2013 v 14:09 | Reagovat

Have no clue  which organization to select to get assistance from? Look over Essayontime testimonials, and take a wise choice.

43 cheap ugg boots on sale cheap ugg boots on sale | E-mail | Web | 21. října 2013 v 17:56 | Reagovat

An extraordinary share! I have just forwarded this onto a coworker who was conducting just a little investigation on this. And he really ordered me dinner simply because I found it for him?- lol. So allow me to reword this?-. Thanks for your meal! But yeah, thanx for investing a while to talk about this matter right here on your website.

44 essays help essays help | E-mail | Web | 14. listopadu 2013 v 20:52 | Reagovat

See Web site so that you would buy papers online and get the best of our marvelous organization when it comes to best writing service.

45 beats by dre under 100 beats by dre under 100 | E-mail | Web | 24. listopadu 2013 v 18:06 | Reagovat

Its like you study my thoughts! You appear to understand so much about this, like you wrote the guide in it or one thing. I believe that you just could do with several percent to drive the message home a little, even so as an alternative of that, this really is spectacular blog. An superb study. I'll undoubtedly be back.

46 ugg boots outlet cheap ugg boots outlet cheap | E-mail | Web | 26. listopadu 2013 v 0:55 | Reagovat

Is a commentator for DealBook on the world of mergers and acquisitions.

47 Vojta Vojta | 22. února 2015 v 10:51 | Reagovat

Děkuji, přesně takovýto souhrn jsem hledal :)

48 Tomáš Tomáš | 4. května 2015 v 22:05 | Reagovat

Super moc dobrá práce, zítra píši didaktický test a takové shrnutí je prostě bomba :)

49 Dominik Dominik | 13. června 2015 v 21:30 | Reagovat

Lepší zdroj je http://insin.tk/literarni-druhy-a-zanry/

50 Míša Míša | 29. prosince 2015 v 16:33 | Reagovat

pod co spadá próza a poezie?

51 Ceciliafek Ceciliafek | E-mail | 1. září 2017 v 3:01 | Reagovat

Hello friends!
I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
Send your work topics to our email: discount@edu-paper.com. This offer has limited quantities!!!

52 EileenFlime EileenFlime | E-mail | Web | 29. září 2017 v 5:16 | Reagovat

Hello friends!
I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
This offer has limited quantities!!!
Details on our website:
https://top-stud.biz

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama