Slovo a pojmenování

9. května 2010 v 11:22 | Martin Mottl |  ČJ - Jazyková část
Slovo a pojmenování

 • Lexikologie - zabývá se slovní zásobou (lexikem)
  určitého jazyka
 • Základní jednotkou slovní zásoby je slovo (lexém - slovníková jednotka) - v komunikačním procesu je slovem označována nějaká mimojazyková zkušenost, v procesu komunikace něco pojmenovává a k něčemu se vztahuje → stává se pojmenováním
 • Pojmenování má stránku výrazovou a významovou
 • Základní jednotkou komunikace je výpověď (pojmenování a výpověď jsou složkami komunikačního procesu, ale s odlišnými vlastnostmi…pojmenování při komunikaci zpravidla nově netvoříme u výpovědi je tomu naopak
 • Slova, která se stávají pojmenováním, mohou být z hlediska formy
  - značková (chléb)základ slovní zásoby, odvozená ( chlebový), složená (maloměsta), zkratková ( Sazka), zkrácená (děják)
 • Pojmenování nemusí být jednoslovné, ale být též vyjádřeno vícero slovy nebo zkratkou - takto dělíme pojmenování: a) sousloví - vysoká škola, černé uhlí b) víceslovná pojmenování - provést pokus, vykonat návštěvu c) frazémy - mít pod čepicí, křížem krážem d) zkratky - ČR, ND, ČTK

Pojmenování mnohoznačná

 • Synonyma - formálně odlišné slova se stejným významem (basketball - košíková), dělí se na úplná a částečná
 • Antonyma - dvojice významově protikladných slov ( světlo - tma), všechna česká slova antonyma netvoří (většina zájmen, číslovky, spojky, částice, citoslovce)
 • Polysémantická pojmenování - důsledek jazykové ekonomie, jednoho výrazu se užívá ve vícero významech → mnohoznačnost -list, buňka… (buňka v biologii, buňka - bydlení v buňce)
 • Homonyma - slova stejné formy, ale odlišného významu; např. koruna, kolej…
 • Paronyma - slova podobně znějící, ale s různým významem (adoptovat - adaptovat)

Jednoznačná pojmenování

 • Termíny - patří k odborné stylové vrstvě
 • Vlastní jména - jména osobní (Jan), rodinná(Novák), národní,kmenová, obyvatelská(Čech)

Nepřímá pojmenování

 • Užití pojmenování přirovnáním (šťastný jako blecha) místo obvyklých přímých pojmenování
 • Metafora
 • Metonymie
 • Synekdocha
 • Frazém

Expresivní pojmenování

 • Eufemismus - zjemňující pojmenování (zesnul)
 • Dysfemismus - zhrublý výraz až vulgární (zhebnout)
 • Ironie - říkáme něco, co si ve skutečnosti nemyslíme
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama