Determinace lidské psychiky

25. listopadu 2010 v 21:54 |  Psychologie
3. Determinace lidské psychiky

-
vlivy - vnitřní - dědičně podmíněné dispozice
-
vnější - veškeré vlivy prostředí, i učení a výchova
Environmentální teorie
-
vnější vlivy
-
přeceňují význam učení a podceňují dědičné dispozice
·   Behaviorismus
- vysvětlují determinaci lid. psychiky na objektivně pozorovatelné chování čl.
-
zákl. v pozitivismu
-
chování je vysvětleno jako reakce na podněty
-
zákl. mechanismus chování a učení - podmiňování
-
S - R = stimul - reakce
-
odměny (posilují žádoucí chování) x tresty (potlačují nežádoucí chování)
-
> veškeré lid. chování s vyjímkou zákl. lid. reflexů a instinktů je naučené
-
neobehaviorismus - navazuje
-
akceptuje proměnné, které vstupují mezi S a R a ovlivňují chování
Nativistické teorie
-
z dědičných dispozic
-duš. vývoj je určen vrozenými mechanizmy a prostředí nemá významnější vliv
·   Psychoanalýza
-
Sigmund Freud
-
lid. chování je ovládáno zejména zákl. pudy - hl. sexualita a agresivita
-
3 vrstvy
- id (ono) - zákl. instinkty; řídí se principem slasti, bez rozumu
-
ego (já) - rozhodovací procesy; racionalita
-
superego (nadjá) - svědomí
-
konflikt mezi ego a superego -> psychické problémy čl.
-
vytěsňování z paměti, racionalizace chování - psychoanalýza se to snaží rozkódovat
-
·   Individuální teorie
-
Alfred Adler
-
nejsilnější potřeba je potřeba dosáhnout úspěchu
-
zdůrazňuje soc. zaměření ve vývoji jedince
-
Pocit méněcennosti
-
určující motivační zdroj vývoje psychiky jedince
-
hledá si kompenzace - třeba profesi (učitel, policista)
Interakční teorie
-
někde mezi
-
vzájemné působení subjektu s prostředím, vzájemné ovlivňování
·   Humanistická psychologie
-
Maslow - teorie potřeb
-
deficitní potřeby - dlouhodobé neuspokojené vede ke změněnému chování
4. potřeba úspěchu
3. sociální potřeba
2. potřeba bezpečí
1. fyziologické potřeby
-
seberozvíjející / seberealizační potřeby - přichází na řadu až jako 2., po deficitních potřebách
-
Karl Rogers - Způsob bytí
-
empatické chování = nedoceněný způsob bytí
-
zákl. motiv lid. chování - seberealizace
-
východiska humanistické psychologie:
-
nalézání vlastní identity
-
získávání sociální zkušenosti
-
přebírání odpovědnosti za sebe a za druhé

Současné přístupy determinace lid. psychiky
-
vycházejí z interakcionalistických teorií
·   Ontogenetický
-
determinace lid. psychiky ve vývoji
-
čím je jedinec mladší, tím více je determinován dědičnými faktory
-
kolem 15 let věku - opačný poměr - většího vlivu nabývá prostředí, výchova, sebevýchova a rostoucí zkušenosti jedince
·   Strukturální
-
zohledňuje strukturu osobnosti jedince - některé vlastnosti jsou dědičné, některé vybudované
-
> zkoumá, jak je jedinec ovlivnitelný výchovou
-
charakter - budován v průběhu života jedince
-
temperament - ovlivnitelný jen málo
·   Intervariabilní
-
vychází z úrovně schopností jedince - podle Gausovy křivky normálního rozložení
-
IQ - jedinec v pásmu průměru - snáze ovlivnitelný
-
70 - 80 - hranice mezi normálností a retardací
-
od 140 - genialita
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 blog blog | E-mail | Web | 10. května 2014 v 18:37 | Reagovat

Hello!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama