Mladá dospělost

25. listopadu 2010 v 22:50 |  Psychologie
Počátek období dospělosti
-        Není v naší společnosti jasně vymezen nějakým rituálem nebo mezníkem, který by tuto zásadní změnu potvrzoval
-        Jediným faktorem je dosažení právní dospělosti - zletilosti (ta však není akceptována jako zásadní signál pro změnu statusu mladého člověka)
-        Primárně je dospělost určena:
-        BIOLOGICKY - je vázána na zrání, na věk
-        PSYCHOSOCIÁLNĚ - není časově jednoznačná, probíhá různě, individuálně
-        Nejvýznamnější znaky dospělosti :
-        Samostatnost
-        Relativní svoboda chování a rozhodování
-        Zodpovědnost za svá rozhodnutí a činy
-        Zodpovědnost ve vztahu k druhým lidem
-        Dosažení dospělosti je spojeno s větší SEBEJISTOTOU a SEBEDŮVĚROU, s vědomím vlastních sil a kompetencí, které jsou předpokladem soběstačnosti, a které se projevují i větší osobní vyrovnaností
-        Dospělost se projevuje:
-        Změnou vztahů s rodiči (jsou klidnější a vyrovnanější)
-        Sexuální zralostí = nejdůležitější aspekt partnerství
-        Osamostatněním
-        Určitou ekonomickou nezávislostí
-        Dosažení dospělosti signalizuje ochota přijmout a schopnost zvládnout :
-        Profesní role
-        Stabilní manželství / partnerství
-        Rodičovství
Mladá dospělost
-        Zahrnuje období od 20 do 35 let
-        doba nadějí a jejich postupného naplňování
-        doba mnoha proměn a změn, ale také spousty nových zkušeností a zážitků
-        dilema rané dospělosti spočívá v rozporu svobody a nezávislosti s potřebou zkusit si nové role, které jsou nějak omezující
-        starší lidé bývají při rozhodování opatrnější
-        rozhodnutí v rané dospělosti mohou mít důsledky i pro následující vývojové fáze, protože nastartují změny, které mohou být nezvratné (např. rodičovství…)
-        společnost je k dospělému méně tolerantní , čeká od něj více zodpovědnosti

Rozvoj poznávacích procesů v mladé dospělosti
-        v adolescenci převažoval radikální způsob uvažování a jednání, jehož důvodem byla hlavně nezkušenost
-        v závislosti na rostoucí zkušenosti dospělý člověk přehodnocuje význam různých situací a způsoby jejich řešení
-        dospělý člověk je schopný kompromisu
-        dospělý člověk už nepotřebuje problém zjednodušovat, aby byl vůbec schopný jej řešit
-        dospělý člověk je sebekritický, uvědomuje si, že jeho vlastní uvažování nemusí být vždy zcela přesné
-        dospělý člověk se smiřuje s faktem, že některé problémy bývají složité

Partnerství, manželství, rodina


Partnerství


Manželství
 • Manželství je právní a společenská instituce, která tvoří legislativní základ pro rodiny.
 • Dlouhodobě je manželství ekonomicky, právně, nábožensky a sociálně uznáváno jako primární společenská instituce pro výchovu dětí.
 • Tipy:
  • monogamické - soužití 2 partnerů (obvykle 1 muže a 1 ženy, (na území Čech zákonem potvrzeno již od 11. stol.))
  • polygamické - soužití s více než jedním partnerem, bigamie
   • polygynické - 1 muž má více žen
   • polyandrické - 1 žena má více mužů
 • Manželství lze podle stávajícího českého práva uzavřít dvěma způsoby:
  • Občanský (civilní) sňatek - obecní úřad a v případě ohrožení života i kapitán české lodi, či letadla, nebo i vojenský velitel
  • Církevní sňatek

Rodina
 • Rodina je skupina osob navzájem spjatých pokrevními svazky, manželstvím nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědní za výchovu dětí.
 • Rozlišování
  • Základní, tzv. jádrová (či nukleární) - muž, žena, jejich děti
  • Rozšířená - navíc prarodiče, tety, strýce a bratrance
 • Historie v Evropě
  • 1. fáze
   • od 16. do pol.17.století
   • převládají nukleární rodiny žijící v poměrně malých domácnostech a současně udržující úzké vztahy se svou komunitou (včetně příbuzných)
   • volba partnera podřízena zájmům rodičů, příbuzných a obce
  • 2.fáze
   • od pol.17. do poč.18.století
   • rodinné vztahy se výrazněji odlišily od vazeb k ostatním příbuzným
   • důraz kladen na mateřskou a rodičovskou lásku, zvyšování autoritativní pravomoci otce
  • 3. fáze
   • typ rodinného života známý ze současné západní společnosti
   • rodina spjatá úzkými citovými vazbami - domácnost se značnou mírou soukromí, soustředění na výchovu dětí, vytváření manželských vztahů na základě osobní volby
   • oddělení pracoviště a domova - rodina není místem hmotných statků, stává se místem spotřeby
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama