Motivace a teorie potřeb, Maslow

25. listopadu 2010 v 22:04 |  Psychologie
12. Motivace a teorie potřeb + Maslow

Charakteristika motivace
Pojem motivace pochází z lat. slova movere = hýbati se.

Motivace -
souhrn faktorů, které podněcují, zaměřují a regulují chování člověka.

Kromě pojmu motivace se používá i pojem motiv, jako pohnutka, příčina činnosti, jednání člověka. Dělí se:
  • vnější a vnitřní
  • vědomé a nevědomé (nejsme si vědomi jejich vlivu na naše chování)
  • pravé a vznešené (navenek prezentované)
Motiv a motivace tvoří funkční jednotu.

Třídění motivů
a)      vnější činitelé - incentivy - odměny, tresty, příkazy, prosby, přání a očekávání, nabídky, pobídky, vzory
b)      vnitřní činitelé - introtivy - potřeby a pudy, zájmy, emoce, návyky, zvyky, postoje a hodnoty, životní plány (krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé), cíle, ideály, pocit povinnosti (morální motivace)

Zákonitosti motivace - učebnice strana 112

Principy motivace lidského chování
1)      Princip vzájemné výměny odměn a trestů - platí ve všech mezilidských vztazích, v partnerství mezi výdejem a příjmem (citové projevy)
2)      Princip pásma optimální motivace - viz graf učebnice 112-113
.
Třídění potřeb
Potřeba - je stav nedostatku nebo nadbytku, který člověk pociťuje jako nepříjemný a má proto snahu jej odstranit, tj. danou potřebu uspokojit (nasytit, saturovat).

1)      Nižší (někdy též biofyzologické, elementární, primární) - např. spánek, odpočinek, potravy, kyslík apod.
2)      Vyšší (psychické, sekundární)
a)      Poznávací potřeby
-          potřebareceptivní - receptivního poznávání, spíše pasivní získání vědomostí, informací a novinek
-          potřebaheuristická - objevitelská
b)      Sociální potřeby - jedná se o ty potřeby, které se uskutečňují ve společenských vztazích, obvykle v interakci mezi lidmi
-          potřebasociálního kontaktu, uznání, akceptace, afiliace, jistoty, bezpečí, obliby, přátelství aj.
c)      Výkonové potřeby - potřeba úspěšného výkonu a potřeba vyhnout s neúspěchu
d)     Estetické potřeby - hledání a nalézání souměrnosti a krásy
e)      Existenciální potřeby - potřeby uskutečňovat v životě určitý záměr, cílHierarchie potřeb podle Maslowa
A.H. Maslow na základě svých klinických zkušeností vytvořil hierarchicky uspořádaný systém lidských potřeb. uspořádány jsou sestupně podle naléhavosti potřeb

  • biofyziologické potřeby
  • potřeby bezpečí a jistoty
  • sociální potřeby
  • potřeby sebeúcty
  • kognitivní potřeby
  • estetické potřeby
  • potřeba seberealizace

Zákony motivace dle Maslowa
1)      "Vyšší potřeby nastupují obvykle tehdy, když jsou přiměřeně uspokojeny potřeby nižší."
2)      Není li naplněna potřeba nižší (vyšší) tak se tlak na její uspokojení zvyšuje (snižuje).

Další důležitá vlastnost je sebeúcta.

Zájmy
Zájem je obvykle definován jako uvědomělé a trvalejší zaměření aktivity jedince na vybranou oblast poznávání nebo činnosti.
Třídění zájmů a jejich vlastnosti.
zájmy se obvykle rozlišují:
-          obsahem
-          počtem objektů zaměření
-          rozvinutostí
-          trvalostí
-          společenským oceněním
-          hodnotou, úrovní, kvalitou

K. Čapek - Člověk by měl ovšem vědět něco a o něčem všechno.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 pharmacy pharmacy | E-mail | Web | 26. srpna 2014 v 9:24 | Reagovat

Hello!

2 Davidjaf Davidjaf | E-mail | Web | 17. května 2018 v 23:52 | Reagovat

clomid online <a href= http://mkbs.net/clomid/# >that site</a> broke

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama