Myšlení a řeč

25. listopadu 2010 v 22:00 |  Psychologie
7. Myšlení a řeč
Charakteristika, myšlenkové operace, teorie pojmů, myšlení jako řešení problému, myšlení a řeč

Myšlení - je
zprostředkovaný a zobecňující způsob poznávání předmětů a jevů na základě pochopení jejich vzájemných vztahů a souvislostí.

Formy myšlení
Výsledkem poznání skutečnosti prostřednictvím myšlení jsou :
a)      pojem - odraz obecných a podstatných vlastností předmětů a jevů ve vědomí člověka
b)      soud - je vyjádřením vztahu mezi dvěma pojmy
c)      úsudek - vyjadřuje vztah mezi dvěma nebo více soudy

Myšlenkové operace
podstatou myšlení je vykonávání určitých myšlenkových postupů, které nazýváme
myšlenkovými operacemi.
a)      analýza - myšlenkové rozdělení celku na části, myšlenkové odlišení jednotlivých stránek předmětů a jevů
b)      syntéza - myšlenkové spojování jednotlivých částí, vlastností nebo vztahů předmětů a jevů skutečnosti
c)      srovnávání - zjišťování podrobnosti a rozdílnosti různých předmětů a jevů.
d)     abstrakce - vyčleňování podstatných a obecných vlastností předmětů a jevů
e)      zobecňování (generalizace) - myšlenkové zjišťování a spojování společných a podstatných vlastností j. předmětů a jevů určité skupiny.
f)       indukce - myšlenkové vyvozování obecného tvrzení na základě znalosti jednotlivých případů
g)      dedukce - aplikace obecného poznatku, pravidla na konkrétní případ, problém.
h)      analogie - myšlenkové vyvozování nového poznatku o nějakém předmětu nebo jevu na základě jeho podobnosti s jinými předměty.

Druhy myšlení
podle stupně praktičnosti, konkrétnosti a teoretičnosti
1)      praktické myšlení - operuje s vjemy bezprostředně působících předmětů a jevů
2)      názorné (konkrétní) myšlení - využívá názorných představ
3)      abstraktní (teoretické) myšlení - operuje s pojmy, symboly a jejich významy.
podle charakteru zadaného problému a podle způsobu řešení problému.
4)      konvergentní (sbíhavé) myšlení - uplatňuje se při problémech, které mají pouze jeden způsob řešení.
5)      divergentní (rozbíhavé) myšlení - uplatňuje se při tvořivých problémech, které mohou mít několik řešení.

Individuální vlastnosti myšlení
přesnost, pružnost, hloubka, šířka, rychlost, samostatnost, kritičnost, tvořivost

Fáze řešení problémů
Problém - je situace, úloha, činnost, kterou má člověk vyřešit či vykonat, přičemž mu nejsou známy cesty řešení. daný problém řeší myšlením, přičemž uplatňuje myšlenkové operace a již osvojené vědomosti a dovednosti.

Fáze řešení problémů
1)      seznámení s problémem
2)      rozbor problému - končí stanovením hypotézy
3)      vlastní řešení - ověřování platností hypotéz
a)      vhledem - okamžik náhlé situace, která vede k rychlému proniknutí do problému a nalezení jeho správného řešení
b)      pokusem a omylem - vylučujeme omyly
c)      postupnou plánovitou myšlenkovou činností - využívání analýz a syntéz
4)      nalezení řešení
5)      kontrola, příp. zdokonalení (evaluace)řešení

hypotéza - je ověřitelné, jednoznačně formulované a smysluplné tvrzení vyjadřující vztah mezi dvěma proměnnými

inhibitory - faktory které tlumí, brzdí a komplikují proces řešení problému

Činitelé ovlivňující průběh řešení problémů
  • vnější činitelé - úroveň zadání problému, množství informací, vnější podmínky při řešení
  • vnitřní činitelé - dosavadní zkušenosti řešitele, schopnosti řešitele, přiměřená motivace, úroveň volních vlastností člověka

Charakteristika řeči
Řeč - je nástrojem myšlení a zároveň prostředkem dorozumívání.
-          nástrojem řeči je jazyk, jako systém slov a znaků

významy slova
a)      denotativní význam - obsah který se vztahuje na samotný předmět, jev či odraz jeho nejobecnějších znaků
b)      konotativní význam - to co dané slovo skutečně vyvolává u příjemce

Druhy řečí
rozeznáváme tyto základní druhy:
  • vnitřní řeč - s její pomocí formulujeme své myšlenky, které obvykle navenek nevyjadřujeme slovem
  • vnější řeč - vyjadřujeme navenek k druhým lidem naše postoje apod.

mluvená řeč - V - kontakt s posluchači, N - málo času na výběr vhodných slov
psaná řeč - V - dostatek času, N - psychologicky náročnější než mluvená

první a druhá signální soustava
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 online online | E-mail | Web | 19. května 2014 v 20:44 | Reagovat

Hello!

2 Davidjaf Davidjaf | E-mail | Web | 17. května 2018 v 15:14 | Reagovat

clomid <a href= http://mkbs.net/clomid/# >clomid online</a> until

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama