Paměť a efektivní učení

25. listopadu 2010 v 23:24 |  Psychologie
PAMĚŤ A EFEKTIVNÍ UČENÍ


Charakteristika paměti: Rozumí se tím vštěpování, uchovávání a vybavování určité zkušenosti. Přestože je tento pojem hojně užíván, není dosud odborníky jednotně chápán a definován. Mohli bychom říct, že je to proces neboli schopnost psychiky. Paměť je tedy spojení navzájem na sebe působící systémů, jejichž společná úloha spočívá v uchovávání a znovuvybavování informací, těmito systémy se rozumí v mozku se odehrávající procesy výběru, porovnávání, uskladňování, vyhledávání a vybavování informací.
Paměť umožňuje vytvářet individuální zkušenost, je nevyhnutelnou podmínkou učení a psychického vývoje člověka. Paměť se naplňuje a rozvíjí učením, pomáhá pochopit, jak funguje vnímání, myšlení atd.
Fyziologickým základem paměti jsou patrně složité biochemické děje probíhající v neuronech a především na synapsích, jejich výsledkem je pak spoj v mozkové kůře.

Fáze paměti: paměť se skládá ze 3 fází
1.      Zapamatování (recepce): na mozkovou kůru působí 2 podměty: vnitřní a vnější. Působí na nás s vynaložením volného úsilí. Zapamatování můžeme rozdělit na bezděčné (neúmyslné) a úmyslné: mechanické (opakování) a logické (pochopení vnitřních souvislostí, vyžaduje myšlenkovou aktivitu)
2.      Uchování (retence): čas, který uplyne od chvíle zapamatování do chvíle vybavení, zde dochází k přirozenému zapomínání a zapomínání má význam: kladný (na nepříjemné zážitky) a záporný (učivo)
Křivka zapomínání….obrázek
-          Nejrychleji zapomínáme ihned po osvojení učiva, po 7 hodinách si budeme pamatovat jen 70 %, a pokud si učivo nezopakujeme po 50 hodinách si budeme pamatovat už jen 50 % z naučeného (tedy za 2 dny zapomeneme asi polovinu naučeného). V dalších dnech se proces zapomínání zpomaluje.
3.      Vybavování (reprodukce): vybavování zapamatovaného materiálu
a)      Znovupoznání: zopakování (učivo, loňská dovolená)
b)     Vlastní reprodukce: vybavujeme si zapamatovaný materiál, ne všechny osvojené poznatky a činnosti dokážeme reprodukovat (opíráme se o souvislosti: podobnost)
c)      Reminiscence: spontánní vybavení

Druhy paměti:
1.      Podle průběhu zapamatování: paměť úmyslná
a neúmyslná
2.      Podle způsobu zapamatování: Paměť logická a mechanická (při logickém zapamatování probíhá proces zapomínání mnohem pomaleji)
3.      Podle obsahu zapamatovaného materiálu: paměť: ultrakrátká, krátkodobá (bezprostřední), dlouhodobá. Paměť ultrakrátká trvá jen několik minut, než se vjem rozpadne nebo přesune do paměti krátkodobé. Paměť krátkodobá trvá desítky vteřin až několik minut.

Typy paměti:
1.      Názorně obrazný: zrakový, sluchový, pohybový
2.      Slovně logický: pamatuje si pojmy, myšlenky a čísla
3.      Emocionální: pamatuje si především emocionální zážitky
Pozn: v praxi existují spíše typy smíšené.
Lidé se liší v úrovni paměťových vlastností či schopností. Rozdíly se týkají zvláštností v zapamatování: v rychlosti, přesnosti, trvanlivosti a ve vlastnostech vybavování: pružnosti, pohotovosti, snadnosti. Nejdůležitější ukazatelé úrovně paměti: rozsah a přesnost paměti (množství a kvalita zapamatovaného materiálu).
Krátkodobá paměť:
Trvá pouze desítky vteřin (vzácněji několik minut) a zachycuje aktuálně působící podněty, lze ji chápat jako počáteční filtr, který přijímá různé informace. Zda budou tyto informace dále zpracovány, záleží na jejich významu, eventuálně na dalších faktorech - např. na jejich opakování tzn. zda se objevují více než jednou - existuje několik variant krátkodobé paměti, např. PRACOVNÍ PAMĚŤ, která slouží k zachování krátkodobých informací, jež jsou potřebné k řešení aktuálních problémů (např. v zaměstnání). Kapacita krátkodobé paměti je omezená - limit krátkodobé paměti je dán počtem jednotek, které si lze najednou zapamatovat a který je ovlivněn i významem těchto jednotek (eventuálně najít mezi nimi nějakou souvislost)
Dlouhodobá paměť
Může uchovávat informace delší dobu, někdy po celý život.(takovou trvalost mají např. osobně významné vzpomínky či některé dovednosti, např. číst nebo psát)
Pro trvalejší uchování paměti je důležité, zda těmto informacím rozumíme a dovedeme je zařadit do systému dříve získaných poznatků.
(zajímavý je způsob zpracování takových informací. Pro určitou dobu, přibližně v rozsahu několika týdnů, jsou vzpomínky uchovávány v oblasti hippokampu, tj. v mozkovém kmeni, a teprve poté jsou uloženy v mozkové kůře. Tato lokalizace je považovaná za definitivní)

V rámci dlouhodobé paměti lze rozlišovat různé paměťové moduly, především paměť explicitní a implicitní.

EXPLICITNÍ- deklarativní paměť uchovává fakta a události. Tyto informace si lze vybavit ve vědomí a nějakým způsobem je, např. verbálně, reprodukovat. Jde o vědomou složku lidské paměti. Podle toho, zda jde o obecné informace nebo osobní zážitky, se dále diferencuje:
Epizodická paměť - zpracovává a fixuje různé osobní zážitky, které např. spoluvytvářejí vztah k rodině, k přátelům, ke škole, společnosti atd.
Sémantická paměť - se uplatňuje při učení a při reprodukci různých, obecně platných poznatků.

IMPLICITNÍ- procedurální paměť slouží při osvojování dovedností, zvyků a uchování emočních vzpomínek. Ty nelze vybavit ve vědomí, nelze je nějak vyjádřit a sdělit. Tyto zkušenosti se projeví v lidském chování. Takovým způsobem se učíme psát, jezdit na kole. Apod.

Efektivita učení:
Základní podmínkou ovlivňující efektivitu zapamatování je motivace (člověk si více pamatuje to, co ho zajímá, k čemu má kladný vztah a co je pro něj významné. Čím silnější jsou motivy k zapamatování, tím lépe a dlouhodoběji si jedinec poznatky uchovává. Když motivace přesáhne optimální hodnotu, např. když chceme udělat náročnou zkoušku, účinnost paměti klesá. Rychle zapomínáme to, co se učíme bez zájmu nebo proto, že musíme.)
Proces zapamatování silně ovlivňuje aktuální stav jedince, tj. jeho stupeň koncentrace pozornosti (ovlivněný také například tělesným stavem), prožívané emoce, citový vztah k uchovanému materiálu. Citově kladně laděné podněty (např. příjemné zážitky) máme tendenci si pamatovat lépe, než např. materiál citově neutrální.
Proces zapamatování je usnadňován porozuměním: pochopení vztahů a souvislostí, utřídění nových poznatků, jejich zařazení do již osvojených paměťových struktur, čím více je zapojeno logické myšlení, tím je větší efekt zapamatování. Materiál zapamatovaný mechanicky se zapomíná rychleji, než ten smysluplný. Někdy si pomáháme i mimotechnickými pomůckami - vytváříme umělé stavy.
Nezbytnou podmínkou dlouhodobého zapamatování je opakování. Opakování by mělo být rozmanité, uplatňované různými způsoby. Opakování rozložené v čase je efektivnější než soustředěné. Zpočátku volíme mezi opakováním krátké intervaly, později je prodlužujeme. Optimální přestávka mezi opakováním je jeden až dva dny. Kladný vliv přestávky je dokládaný také tím, že se při ní snižuje a odstraňuje únava. Při osvojování většího množství látky opakujeme nejprve tak, že učební materiál probereme vcelku (globální metoda), seznámíme se s ním a pak se podrobněji zaměřujeme na jednotlivé části (metoda po částech).Při opakování je nutno také využívat nových poznatků z NPL-neurolingvistického programování. Nejefektivnější způsob učení je ten, který respektuje převládající typ představivosti učícího, tj. zrakový (vizuální) typ se učí nejrychleji opakovaným pročítáním textu, sluchový (auditivní) typ si říká učivo nahlas a kinestetický (prožitkový, hapticko-motorický) si musí dělat náčrty, grafy nebo spojit osvojování s nějakou praktickou činností, manipulací.

Efektivita paměti závisí také na působení minulé zkušenosti. Pozitivní působení zážitku, činnosti se nazývá transfer (přenos), když využíváme matematických dovedností při řešení fyzikálního příkladu. Negativní působení minulé zkušenosti se nazývá interference (záporný přenos), když se učíme více jazyků, pletou se nám slovíčka.

Pozitivní i negativní transfer souvisí s retroaktivním a proaktviním útlumem. Retroaktivní útlum (zpětně působící) znamená záporné působení nového učiva na staré. Proaktivní útlum (působící dopředu) je tlumivé působení starého učiva na nové.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 12999 12999 | 27. dubna 2011 v 16:17 | Reagovat

dik pomohlomito

2 Charleskem Charleskem | E-mail | Web | 11. května 2018 v 17:33 | Reagovat

fyugti <a href= http://genericviagraswa.com# >405</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama