Psychologické metody

25. listopadu 2010 v 21:53 |  Psychologie
2. Psychologické metody

pschyodiagnostická činnost a psychodiagnostická metoda, klinické metody, testové metody, sociometrie, psychodrama

Pschyodiagnostická činnost a psychodiagnostická metoda
Psychodiagnostika - je aplikovaná psychologická disciplína, jejímž úkolem je zjišťování a měření duševních vlastností a stavů, případně charakteristik individua.

Psychodiagnostická činnost - souhrn operací, postupů a technik, jejichž cílem je stanovit diagnózu podle konkrétního cíle:
  • určení stupně vývoje testovaného jedince
  • zjištění příčin odchylného vývoje od věkové normy
  • zjištění individuálních zvláštností osobnosti
  • zjištění podmínek a příčin individuálních rozdílů
  • prognóza nebo predikce

diagnóza (podle stavby) - symptomatologická, syndromologická, patofyziologická, etiologická, patogenetická, diferenciální, multidimenzzionální

Psychodiagnostická metoda - způsob jež vede k získání psychologické diagnózy, soustava podnětů (úkolů, otázek)

Klinické metody
Klinické metody - pozorování, psychologický rozhovor, anamnéza, rozbor spontánních výtvorů

Pozorování
Nejčastější a zdánlivě nejjednodušší klinická metoda.
a) Podle toho zda pozorujeme sebe či jiné osoby
- sebepozorování (introspekce)
- pozorování jiných osob
b) Podle zaměřenosti
            - náhodné
            - systematické
c) Podle množství pozorovaných jedinců
            - individuální
            - skupinové
c) Podle časového rozpětí
            - krátkodobé
            -dlouhodobé
d) Podle toho, zda zkoumaná osoba ví, že je pozorována
            - technika pozorovaného pozorovatele (zkoumaná osoba ví, že je pozorována)
            - technika nepozorovaného pozorovatele (zkoumaná osoba neví, že je pozorována)
            - technika participace (experimentátor je jedním z pozorovaných)

Situace pozorování přirozené a navozené. Vyhodnocení pomocí posuzovací škály.
Nepřesnosti při posuzování pozorování :
- zkreslení do kontrastu
- zkreslení do podobnosti
- podlehnutí prvnímu dojmu
- haló efekt
- sugestivní přejímání názoru
- aktuální psychický a somatický stav posuzovatele

Psychologický rozhovor
rozlišujeme
-          standardizovaný (řízený)
-          polostandardizovaný
-          nestandardizovaný (neřízený)
Otázky:
s vnucenou volbou, vyžadující volnou odpověď, přímé, nepřímé - projekční

Anamnéza
je zjišťování podstatných faktů o vývoji zkoumané osoby a podmínkách tohoto vývoje.

Rozbor spontánních výtvorů
Tyto výtvory, ať už výtvarné, slovní, či hudební musí být opravdu spontánní tzn. co nejméně ovlivněny vzory a nácvikem.
základní:
rozbor kresby, rozbor slovních projevů

Testové metody
Jsou standardní metody, které jsou více méně nezávislé na osobě psychologa.

Druhy technik
a) Podle vnějších charakteristik
            - psací (papír tužka)
            - elektronické, virtuální
            - perforační
b) Podle účelu
            - výkonové zkoušky (PDW, TKS, Ravenovy matice)
            - osobnostní dotazníky (Cattell 16 PF, EOD - Eysenckův osobnostní dotazník)
c) Podle počtu vlastností, které zkoumají
- techniky jednorozměrné např.
Bourdonův test pro měření pozornosti
            - techniky více rozměrné (sledují více dimenzí osobnosti) 16PF, MMPI
d) Podle stupně objektivity
            - techniky objektivní (zkouška pozornosti, mech. paměti, reakcí apod.)
- techniky subjektivní, introspektivní (zkoumají osobnostní vlastnosti, postoje,
   hodnoty) EOD, 16PF
- techniky projektivní (Baum test -
kresba stromu, Rorschachův test inkoustových
   skvrn, Telematický apercepční test

Podmínky kvality diagnostických technik
Standardizace tesu přesné podmínky vyšetření, obsah testu a jeho skladba.
Reliabilita (spolehlivost) testu je stálost testových výsledků užitých u týchž jedinců při různých příležitostech.
Validita (platnost) testu označuje míru, v jaké test skutečně měří to, co měřit má.
druhy validity
a)      logická validita
b)      obsahová validita
c)      souběžná validita
d)     predikční validita
e)      konstrukční validita
Sociometrie
Metodu vytvořil J. L. Moreno. Je prostředkem k popsání a hodnocení struktury a organizace malých skupin a umožňuje posoudit povahu interpersonálních vztahů i jejich atraktivnost.

sociogram - grafické zobrazení pozice členů ve skupině a jejich vzájemných vztahů.

Nejčastější typy sociogramů
a)      neuspořádaný sociogram
b)      individualizovaný záznam
c)      kruhový prostý sociogram
d)     hierarchický osový sociogram
e)      hierarchický kruhový sociogram

Psychodrama
Zakladatel metody Jacob L. Moreno. Široké uplatnění v sociální psychologii, především její modifikace (výcvik profesních dovedností, sociální učení). Variantou psychodramatu je sociodrama.

Základní prostředky psychodramatu
jeviště, protagonista, pomocní herci, publikum

Techniky psychodramatu

hraní vlastní role, monolog, výměna rolí, zrcadlo
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 KulGots KulGots | E-mail | Web | 13. srpna 2018 v 18:34 | Reagovat

Seal armpit delivers inconvenience, pain when moving. to Postpone trip in the hospital cannot be. Bulge under the muscle cavity may become cancer disease. However often it is consequence regular use deodorants, violation rules personal hygiene, increased sweating. Redness triggers a close blouse, polluted razor-affiliation, the infection.
<a href=http://armpit.info/painful-lump-under-armpit>painful lump under armpit</a>  
Discomfort under the arm, inflammation, lump becoming warm? This is the ulcer that will will have to be opened, then drink antibiotics. first stage cost lotions, anti-inflammatory drugs. If the process switched to second stage, shown surgery.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama