Sociologie 1

15. listopadu 2010 v 12:56 |  Sociologie
Sociologie
1. Co je to sociologie


Zabývá se studiem sociálního života skupin a společenství.
Předmětem sociologie je člověk,
jako
společenský tvor a
jeho chování.
Dnes máme možnosti rozhodovat o našem osudu o hodně větší než minulé generace. Sociologie hledá odpovědi na otázky: Jak vznikl tento svět? Proč jsou jiné životní podmínky než dříve? Kam směřují změny?
Sociologie nám přináší sebepoznání- když víme o našem jednání a o povaze společnosti budeme moci ovlivnit svůj život.
Sociologové ve společnosti pracují jako poradci - navrhují a propagují reformní programy.Zabývají se praktickými záležitostmi

Například se zabývá -   Láska a manželství
Láska-zamilovaní lidé hledají osobní a sexuální uspokojení a vstupují do manželství. Doopravdy se jen zřídka kdy spojí pocit zamilování se s manželstvím. Láska se stala u nás běžnou, ale ve většině kultur neexistuje.                                                                                                                                                                                                      Láska, sex a manželství spolu úzce souvisí až v moderní době. Ve středověku v Evropě byl sňatek z lásky výjimkou "Být zamilovaný do vlastní ženy je hříšné, jako cizoložství" Láska je slabost.
Dříve šlo pouze o potomky, kteří by zdědili titul a majetek. U nemajetných vrstev byly potomci pracovní silou.    Po sňatku někdy výjimečně docházelo k citovému poutu mezi manželi .                                                                Romantická láska se pěstuje až v dvorských kruzích , ale mimomanželská . Vztah manželů v aristokratických kruzích byl chladný. Měli vlastní ložnice i služebnictvo. O sňatku rozhodovali příbuzní.                                                                                                                                                                                  Dnes jsme láskou posedlý (Boswell) , ale nelze ji chápat jako přirozenou. Je to výsledek společenských vlivů. Naše jednání posuzujeme z širší perspektivy. K tomu nám pomáhá sociologie.
                                        Zdraví a nemoc
Nemoc spojujeme s fyzickým stavem. Ale souvisí se společností, ta má vliv na výskyt nemocí a naši reakci na ně. Některé kultury říkají, že nemoc nesouvisí s fyzikem, ale nemoc
vzniká působením duchovních sil. Křesťanství - odmítají představu nemoci. Člověk je dokonalý a nemoc je pouze omyl.
Společenské poměry mají vliv na délku života lidí a na jejich nemoci.                                                                Existují pravidla, jak se chovat při nemoci. Vážné nemoci-jsme osvobozeni od běžných povinností. Lehké nemoci- jsme označeni za lenochy a nemáme právo
na nemocenskou.
                                           Zločin a trest
Dříve trvaly popravy co nejdéle před
obecenstvem až do 18. Století. Dnes je trest zaměřen na odejmutí svobody a ne na fyzické mučení. Trest smrti již skoro nikde není.
                                             Proč
ten vývoj? Lidé dříve byli surovější. Obyvatelstvo se začalo stěhovat do měst za prací v továrnách a manufakturami. Velké městské populace už nešlo ovládat a tresti smrti se dali uplatnit jen na malé populaci a v uzavřených komunitách. Vznikají tedy vězení pro umravňování. Postupem času se z vězení oddělili tuláci, nezaměstnaní, blázni, šílenci, mentálně postižen a nemocní do chudobinců, blázinců a nemocnic

Sociální imaginace (Mills) - je podmínkou práce sociologa, musí rozvíjet představivost např.- jaký má smys
sex a manželství pro ty co nevěří v lásku? Vcítit se a zapomenout na svůj zaujatý názor.   Abychom mohli rozvíjet sociální imaginaci musíme čerpat i z antropologie a historie- studium kultur. Ukazuje nám různé formy společenského života.
Mills říká, že je to schopnost odmyslet se,tak abychom se dokázali na věc novými způsoby =>     

Sociologie kávy
- Káva není jen nápoj, ale má 1. Symbolickou hodnotu - je to rituál. Když jdou dva lidé na kávu, nejde jim o kávu, ale o to aby si popovídali. Jídlo a pití jsou příležitosti k sociální interakci a provádění rituálů.
                                                                                           2. droga-
kofein, stimulační účinky. Je legální jako alkohol, ale jinde je legální marihuana a kofein zakázaný
                                                                                           3. Ekonomické vztahy
- abychom jí mohli pít musí fungovat vývoz dovoz, výroba prodej….

Počátky sociologie
Na počátku 19. století začíná objektivní a systematické studium lidského chování a společnosti. Vzniká v důsledku převratných sociálních změn.                                                                                                           VFR (1789) díky ní se dostaly do popředí i jiné
než bohaté společenské vrstvy.
Lidí z bohatých vrstev bylo vcelku málo.                                                                                                                                                Průmyslová revoluce- dělba práce
Od roku 1600 věda začíná nahrazovat náboženství a mění se chápání světa. První rány církvi zasadili Koperník, Kepler, Bruno, de Brahe
=>Sekularizace (vymanění z vlivu církve)

1.
sociologové
(Adolf Ketelet(?) - někdy považován za zakladatele sociologie, tvůrce sčítání lidu a cenzůr)

Auguste Comte
(1798- 1857) Francouz                                                                                                    Vymyslel název sociologie a je zakladatelem oboru. Řekl o sociologii, že
je nejmladší, ale bude nejvýznamnější věda.
Měl plány na přestavbu lidské společnosti

Émile Durkhein (1858-1917) Francouz
Vycházel z Comteho, ale myslel si o něm, že je spekulativní a vágní. Nepostavil podle něj vědecký základ, o kterém si on myslel, že je podstatou proto, aby se stala sociologie vědou . Musí být jako vědy přírodní- zabývat se fakty ne spekulacemi. Musí se vycházet z toho co pozorujeme,
aby se dala
lépe obhájit, jako věda.
Sociální fakta- tabu
Sociální norma - monogamie, náboženství -desatero, islám, judaismus….Jsou to jevy, které nemůže jedinec změnit.
Hodnoty a zvyky -
hodnoty i zvyky udržují společnost.
Zvyky udávají celý rok (život) -roční období, žně… Ale v moderní době to musí být něco jiného. Např. monstrance nahradily prvomájové průvody (účelem bylo udržet lid pospolu)
Dále se zabýval dělbou práce a její analýzou- práce drží lidi pospolu. Dělba práce nahrazuje náboženství. Lidé mají něco společného, protože dělbu práce každý potřebuje. Zboží, služby….
Anomie- Proces změn je tak rychlý, že přináší sociální problémy- pocit nesoudržnosti a nezařazenosti, který vede k sebevraždě.


Karl Marx (1818-1883)
Krtizoval Comteho a Durkheina. Byl v exilu v Londýně. Zabýval se změnami po průmyslové revoluci a třídním bojem. Materialista- myslel si, že zdrojem společenské změny jsou ekonomické prostředky. Kritizoval
kapitalismus - menšina vládne nad výrobou, ale většina pracuje na výrobě fyzickou silou. je zdrojem třídních konfliktů a revolucí, kdyby byl nahrazen beztřídní společností vznikne rovnost.
Hnací silou historického vývoje jsou hlavně konflikty mezi třídami.

Max Weber (1864-1920)
Sociolog, právník, ekonom. Němec                                                                                                                                    Zajímal se o náboženství a srovnával je-tím by mohl porozumět sociálním změnám. Byl ovlivněn Marxem, ale kritizoval ho, nelíbil se mu jeho materialismus a nebylo podle něj řešením skoncovat pouze
s třídním dělením, ale záleží i na ekonomických faktorech, hodnotách a náboženství. Chtěl akumulovat kapitál. Aby mohl fungovat, potřebují se prostředky pro růst průmyslové výroby a až bude dost zboží, teprve vyhraje kapitalismus. Dost zboží = dostatečný kapitál
Křesťanství má vliv na rozvoj kapitálu. Protestanti dělali pokrok-Bůh jim přál úspěch, ale oni museli žít skromně a výdělky investovat.
Rozvoj vědy a byrokracie = rozvoj technologií
Racionalizace-
rozvoj vědy a techniky, byrokracie. Pro Webera je to nejefektivnější organizace společnosti a ekonomického života.
Byrokracie- je účelný způsob řízení společnosti pro ni ideální.
Ideální typ- (ideální byrokrat ) dodržování jasně stanovených pravidel, musí dostávat plat, pracovat efektivně a plnit úkoly.


Je sociologie vědou?
Věda je užití systematických metod a empirického zkoumání (ze zkušeností), analýz a vyhodnocování za účelem vytvořit souhrn znalostí v určité oblasti, ale nejsou definitivní.
Studium lidí se liší od studia přírody. Musíme výsledky zkoumání naroubovat do schématu přírodních věd. Za každou činností člověka se skrývá záměr. Sebevraždu nemůžeme hodnotit jako sebevraždu, pokud neznáme záměry a pocity člověka.
Musíme klást otázky zkoumaným, kteří, ale mění své chování, když ví že jsou zkoumáni a dotazníky vyplňují tak aby se nám to líbilo.                                                                                                                                                               
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama