Sociologie 2

15. listopadu 2010 v 12:57 |  Sociologie
2. Kultura společnost a jedinec

Kultura = hodnoty
+ normy + hmotné statky
Společnost je systém vzájemných vztahů spojující jednotlivce, to je s úzkou vazbou s kulturou.
Bez společnosti neexistuje kultura, žádná společnost nemůže existovat bez kultury => neměli bychom jazyk a pocit sebeuvědomění, schopnost přemýšlet.
Hodnoty- věci, myšlenky, představy, které mají význam pro společnost. Lidé se k nim hlásí. Jsou to abstraktní ideály.
Normy- pravidla, která společnost uznává a jsou jí vnuceny. Monogamie.
Hmotné statky- Mona Lisa, židle, skladba… vytváří si je společnost
Lidský druh -
Evropané pronikali do dalších částí světa, to otevřelo cesty k chápání toho co je nám všem společné.
1859 Charles Darwin " O původu druhu" Plul 2x kolem světa a sbíral údaje.
Evoluce- výsledek přirozeného výběru -> ti co se nepřizpůsobí klimatu, nedostatku potravy hynou. Přežívají inteligentnější, množící se rychleji, pohyblivější
živočichové s lepším viděním. Tyto vlastnosti předávají potomkům. Lidský druh je výsledek náhodného procesu a umocněn mutacemi
Mutace-biologický mechanismus,
náhodná genetická změna, která mění biologický vlastnosti jedince.
Lidé a lidoopi
Život začal v moři => plazy=> savci - ti jsou inteligentnější, obratnější a učí se ze zkušeností. Člověk patří mezi primáty- před 70 mil. Lety. (Šimpanz, gorila, orangutan) Člověk dnešního typu před 50tis. Lety. Vyvíjeli jsme se s primáty součastně, takže máme nějaké společné vlastnosti.

Sociobiologie
Sociobiologové uznávají návaznosti mezi zvířaty a člověkem, až do nedávna kladli důraz na odlišné vlastnosti lidského druhu. Pak byl tento přístup zpochybněn v díle sociologů, kde nacházejí paralely mezi chováním zvířat a lidí
Edward O. Wilson - Američan. Vymyslel termín sociobiologie. Použití biologických principů k vysvětlení sociální činností všech společně žijících živočichů i člověka.
Nachází významné paralely mezi lidmi a zvířaty. Podle něj jsou aspekty našeho života zakotveny v našem
genetickém kódu-namlouvací rituály podobné našim, jsou založeny na vrozených vlastnostech.
Instinkty- vzorec komplexní chování které je geneticky podmíněno - namlouvací rituály. Lidé nemají instinkty.
Reflexy- prostá jednorázová odpověď na podnět, není to složitý vzorec chování.
Sociologie ukazuje na podobnost struktur v životě živočichů i
v životě člověka.
Potřeby- Biologické, jídlo pití, sex- biologický základ, liší se ale v uspokojování- kultury i jedinci. Lidé je umí potlačovat, zvířata ne.
Rozmanitost kultur- hodnoty, normy jednotlivých kultur jsou rozmanité a liší se. Malá společenství jsou uniformní. Průmyslové společnosti
mají řadu subkultur. Sociologové se dnes snaží omezit egocentrismus- posuzovaní jiné kultury dle naší.
Socializace I.
Spojuje kulturu a společnost.
Proces vývoje od narození po osobu, která je si uvědomuje sama sebe a orientuje se v kultuře. Není to jen vstřebávání vlivů prostředí, ale i dítě je od počátku aktivní činitel.     Vytváří spojení mezi jednotlivými generacemi-dítě přináší změnu do života dospělých a ti získávají nové zkušenosti, další činnosti se po zbytek života pojí s jejich dětmi. Rodiče zůstanou
rodiči i po tom co budou i
prarodiči.

Nesocializované děti- existuje kritické období pro učení jazyka a složitých úkonů. Po určitém věku se je již nenaučí. Nebudou mít kulturní zvyky, které se očekávají.
Socializace II.
Rané fáze vývoje dítěte
Rozvoj smyslového vnímání - 1. Týden dávají pozornost spíše povrchům se vzorem než jednoduchým plochám. Vidí jen 30cm před sebe. Citlivost na dotek, uspokojení z
tepla.                                                                                                                                    3. Týden rozpozná matku                                                                                                                                                                       4. Měsíc dokážou sledovat osobu.                                                                                           
Pláč
a úsměv
- úsměv je vrozená reakce, není naučená, nelze naučit ani když se směje někdo jiný na nás. Význam pláče a smíchu mají v odlišných kulturách různý význam. Děti se umí smát v 1. Měsíci.
Kojenci a jejich opatrovníci
Fáze vývoje - 1 rok -mluvit chodit mění vztah k matce
        

2-3 rok - chápe interakce a emoce členů rodiny- změna vztahu k matce. Učí se jak    potěšit druhé. Je zneklidněné když se rodiče hádají a dokáže záměrně zlobit.                          Od 1 roku začíná mít v životě dítěte význam hra a napodobuje dospělé.
V 5ti vydrží odloučení od rodičů.

Opatrovníka může dostat dítě do 7. Měsíce. Po 7. Měsíci si začíná uvědomovat existenci matky když s ním není, vzpomíná. V 9. Měsíci dokáže hledat schované předměty.
Socializace III.
Hra zlepšuje koordinaci pohybů, poznání skutečného světa. A přinášení kázeň a sebeovládání
Kategorie hry (Partnerová)                                             
1. nejdříve si hraje samo                                                                                                                                                               2. Paralelní aktivity - napodobují co vidí u ostatních, ale nesnaží se zapojit                                                3. Asociační hry (3 roky)- chápou další osoby se kterými si můžou hrát                                                                     4. Kooperativní (4 roky) - do hry se nemůžou zapojit 3 letí nechápou hru. Je nutná vzájemná spolupráce.

Socializace IV.
Vazba a ztráta
Teorie mateřské deprivace (Bowlby)
Pro jistotu dítěte je nejdůležitější aby v časné fázi jeho vývoje vznikla pevná emocionální vazba ať už na matku nebo na někoho jiného. Nepomůžou instituce. Největší citové postižení 6. Měsíci - 4 roky => intelektuální retardace a jazykový postih
Podmínko sociálního vývoje člověka je brzké vytvoření trvalých vazeb s jinými lidmi. Je to klíčový prvek socializace ve všech kulturách.
Teorie vývoje dítěte
Sigmund Freud
Rakušan- Vídeň, 1856-1939
Soustředil se hlavně na muže. Psychoanalýza - jeho terapeutická metoda, vede pacienty k tomu aby svobodně hovořili o svém životě v nejranějších zážitcích.
Nestuduje přímo děti.
Jeho myšlenky se uplatnili ve filosofii, literatuře i sociologii.                                                                                                                     Dítě je bytostí, která klade na okolí, ale nedokáže ovládat svou energii. Musí se naučit, že jejich touhy nemohou být vždy splněny. Mají potřebu fyzického kontaktu-erotický prvek =>
Oidipovské stádium- fáze v 4-5 roce života. Jak se chlapci vyrovnávají s Oidipovským stádiem má vliv na pozdější sexuální vztahy. Musí si uvědomit že maminka není slečna pro ně.
Vyvíjí se z potřeby kontaktu.


George Herbert Mead
Usa -filosof, profesor chicagské university, 1863-1931
Dílo " Mysl společnost a naše já" - sestaveno jeho studenty na základě přednášek.
Symbolický interakcionismus - teoretický směr
Dvojí já -I- sobecké, egocentrické                                                                                                                                                                            
               Me- socializované, vidět sám sebe očima druhých
Výklad hlavních fází vývoje dítěte. Podobnosti
s Freudem. Děti se vyvíjí jako sociální bytosti. Napodobují co se děje kolem nich = přejímání rolí, učí se jaké je to být někým jiným=> pocit vlastního já, vnímají se pak jako nezávislí činitelé-
Me
Dle něj můžou být děti v 5. Roce samostatní díky pocitu sebeuvědomění. Podle Freuda je to vyrovnání se s oidipovským stádiem.
Jean Piaget
1896-1980 Švýcarsko, vývojoví psycholog, sociolog. Ředitel ústavu pro vývoj dítěte- Ženeva
Sledoval kojence, malé děti a dospívající. Teorie opřel o pozorování v institucích                                          Kognitivní (poznávací) vývoj studia-učí se o sobě a svém okolí
Fáze:
Senzomotorická - 2. Rok - pohybují předměty, dotýkají se jich, zkoumají je a opakují-chrastítko.                  Preoperační - 2-7. Rok ovládání jazyka . děti jsou egocentrické- vidí svět z vlastního pohledu, ptají se a hledají odpovědi, básničky, učí se ptát a dostávat odpovědi. Slova chápou jako symboly- letadlo znázorní pohybem ruky. Nejsou schopné rozhovoru s někým jiným.                                                     Fáze konkrétních operací- 7-11 rok. Zvládá logické abstraktní pojmy, matematické operace menší egocentrismus.                                                                                                                                                                        Fáze formálních operací - 11-15 rok. Vysoce abstraktní a hypotetické otázky, různé řešení problémů pak vybere nejlepší. Ale závisí na vzdělávacích procesech. Ne každý ji dosáhne.
Společenské aspekty uvedených 3. Teorií
V prvních měsících života kojenec nevnímá rozdíly mezi věcmi a lidmi ani svou vlastní identitu - Mead egocentrické já
Do 2 let nemá sebeuvědomění -všichni
Soustředění na socializaci v raném dětství - všichni
Životní cyklus
Jednotlivá stádia lidského života, nemají jen biologickou, ale i sociální povahu.
Ovlivněn kulturami rozdíly, materiální prostředky v různých typech společnosti.
Dětství- do puberty,k ale je to různé. Dnes děti sledují stejné pořady jako dospělí. V různých částech světa trvá různě dlouho, dospívání- teenager, sexuální aktivita, reprodukce. Rozšíření práv, napůl mezi dítětem a dospělým , mladí dospělí- 20let, střední věk- manželství, předem neznáme odpovědi na rodinný život musíme uvažovat dopředu, stáří- v dnešní společnosti ztrácí autoritu.
Rozděleno dle kultur a rituálů, dáno právními systémy.
Smrt a střídání generací- dříve umíralo více lidí a viditelně, dnes v nemocnicích. Příjímání smrti (Kibber- Rosová) - 1. Popírání, 2. Hněv, 3. Vyjednávání, 4. Deprese, 5. Přijetí.
Resocializace - studium mezních situací. Přijetí změn, odlišný vzorec chování- léčebny, vězení, kasárna, koncentráky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 hry-online-zdarma-superhry hry-online-zdarma-superhry | Web | 3. září 2011 v 13:26 | Reagovat

Chceš vyhrát super telefon Nokia E7? Podívej se na http://raketka.cz/soutez-o-telefon-nokia-e7 a hlasuj(zabere to max 1 minutku) :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama