Sociologie 3

15. listopadu 2010 v 12:57 |  Sociologie
3. Sociální interakce
Proč mají sociální interakce zásadní význam při sociologickém bádání?

1)      Náš život je organizování prostřednictvím opakujících se vzorců chování
" ve stejnou dobu jako obvykle" - neustále se setkáváme s jinými lidmi, tvoří to podstatnou část naší sociální aiktivity
-          pracovní den, neděle
2)      Všechny sociální systémy závisejí na tom, jaké vzorce sociálních interakcí se uplatňují v našem každodenním životě. Studium sociálních interakcí je tedy důležité pro poznávání společenských systémů.

Zdvořilá nevšímavost-
( Erving Goffman) při míjení se lidé na sebe podívají
tak na 3 vteřiny a odvrátí zrak. Projevujeme ji většinou nevědomě, když se někdo dívá upřeně, může to být považováno za nepřátelské úmysly, pokud nejde o známe.
Ale ani mezi přáteli není dobré se dívat příliš upřeně do očí. Mohlo by to být považováno za to, že jim nerozumíme nebo je opravdu neposloucháme a nezajímá nás co říkají.
Studium každodennosti
Míjení se na ulici nebo rozhovor s přítelem je formou sociální interakce, pro sociology má velký význam. Má to 2 důvody:
1. To jak se chováme tvoří část naší sociální aktivity, každý den dodržujeme určitý vzorec chování,
který je rozdílný od víkendů nebo když musíme změnit denní režim - práce, děti… Ale brzy si stejně vytvoříme nová pravidla a zvyky. Naše každodenní interakce a zvyky do níž vstupujeme s jinými lidmi, strukturují naše chování.
2. studium sociálních interakcí v každodenním životě vrhá světlo na větší společenské systémy a instituce. Ty závisejí na tom jaké vzorce se uplatňují
v našem životě. Ve městě je neustálá interakce s neznámými a zdvořilá nevšímavost dává městu jeho charakter.
Neverbální komunikace- její různé formy jsou součástí sociální interakce, de o výměny informací a významů prostřednictvím gest, výrazů nebo pohybů těla. "Řeč těla" Tím buď potlačujeme, zvýrazňujeme nebo obsahově rozšiřujeme co říkáme slovy.
Tvář, gesto a pocit
"Klasifikace výrazů tváře" FACS - Paul Ekman a Friesen.                                                                                                                  Jsou společné různým kulturám a jsou vrozené. FACS- zaznamenali u novorozenců pohyby svalů podobné dospělým. Rozdílné je pro kultury to jak dlouho a jak moc se smát.
Ale Gesta a tělesné pohyby vrozené nejsou. A každá kultura má jiná. Jsou to neverbální signály, co nám uniknout a prozrazují většinou, že říkáme něco jiného než si myslíme(červenání se, ale i méně nápadné signály- spontánní výraz trvá 4-5 sekund, ty delší jsou většinou neupřímné.
Tvář a kultura
"neztratit tvář"- vyhýbat se nevhodným věcem a neptat se na to na co se neptá, všechno je udržováno pod kontrolou, tvář postoj i gesta.
Odborníky na ovládání gest jsou diplomati- musí zvládat interakce s lidmi s kterými nesouhlasí.

Společenská pravidla
a hovor
Verbální- řeč je základem společenského života
Harold Garfinkel- zakladatel etnometologie - studium lidových nebo laických metod, které se používají k pochopení toho co děláme a co druzí říkají. Všichni uplatňujeme způsoby jak porozumět, musíme znát společenský kontext, abychom pochopili, o čem se mluví.
Sdílené znalosti
Tomu, co je v konverzaci řečeno, můžeme rozumět jen tehdy, známe-li společenský kontext - Garfinkelův pojem "indexikalita"

Potřebné k rozmluvám, obyčejné povídání je složité. Někdo se zeptá "jak se máš?" a my odpovíme dobře, ale můžeme se zeptat " a co máš přesně na mysli,
zdraví, finance, školu?" Rozhodí to člověka jelikož není dodržena struktura dialogu. Jde o to, že máme strukturu rozhovoru zažitou. Počítače tohle nelze naučit. Je to sdílení nevyslovených kulturních předpokladů, kdyby ne
muselo by se pokaždé doptávat na to co druhý myslel. Řeč je velice komplikovaná v běžném použití.
Reakční zvolání
Citoslovce, nejsou to reflexní odpovědi. "jaj" řekneme, když nám něco upadne, ale neřekneme to když jsme sami. Ve společnosti je totiž zpráva ostatním, že se vlastně nic nestalo a že pořád ovládáte svoje tělo.
Je to záměrná sociální interakce, někdy řekne "jaj" i ten komu nic nespadlo, dává najevo druhému, že ví, že je schopný. Kontrolovaná pozornost-(Goffman) dokazujeme způsobilost .
Lapsy (omyl) a přeřeknutí
Freud - všechna přeřeknutí jsou příznaky vnitřního konfliktu, naše nevědomí má působení na vědomí. Nevědomí-pocity se snažíme potlačit- místo organismus řekneme orgasmus.
Nevědomá motivace,
patří k ní i dvojsmysly.
Řeč se vymyká kontrole. U hlasatelů je to vtipné, protože mají mluvit dobře a být odborníky na bezchybnou řeč.
Interakce těla řeči a tváře
Základem interakce je pojivo mezi nimi a každý den je kontrolujeme. Někdy pomocí přeřeknutí odhalíme co si doopravdy myslíme.

Setkání
Navazujeme s druhými nezaostřenou interakci. Goffman- uvědomujeme si navzájem svojí přítomnost tam kde je více lidí.
Zaostřená interakce- přímé sledování, je to jednotka setkání s rodinou, přátel… k nímž dochází někdy na pozadí nezaostřené interakce
Orientační body (závory- goffman)
Oddělují jednu epizodu interakce od druhé,když se lidé postaví tak aby se do jejich hovoru (zaostřené interakce) nemohl zapojit nikdo jiný dokud nechtějí.
Ve výtahu už to není zdvořilá nevšímavost, ale neslyším a nedívám se.
Vyvolávání dojmů
Sociální role- sociálně definované očekávání, status, postavení. Vytváří dojem aby druzí reagovali určitým způsobem. Oblek.
Jeviště a zákulisí
Jeviště je oblast formální a stylizované role. Zákulisí- příprava rekvizit a příprava na interakci ve formální prostředí. Mohou zde být pocity
chování, které se na jeviště nehodí. Vulgarismus, narážky, krkání a žvýkání. Manželství- před dětmi šťastní, děti usnou a hádají se do rána.
Setkání a osobní prostor
Zaostřená interakce - 1metr proti sobě, vedle sebe i blíž. Definice osobního prostoru je daná kulturou. Střední východ- blíže než západní kultura.
Edward Hall- zabývá se neverbální komunikací.
4 zóny prostoru-

Intimní- do půl metru- rodiče děti milenci                                                                                                          osobní - 50- 120 cm - dobří známí.                                                                                                                    Společenská- 120cm- 350cm formální interakce                                                                                                                 veřejná- 350cm a víc- veřejná vystoupení, diváci
Interakce v čase
a prostoru                                                                                                              
Chceme-li porozumět aspektům společenského života a setkání musíme zjistit jak je činnost rozložena v prostoru a čase. Všechny interakce jsou nějak situovány. Místa a doba trvání, náš den je rozdělen do zón, pracovní dny, volné dny, střídáním časových zón mění prostor.
Časoprostorová konvergace- vývoj technologie. Nejdříve pěšky, kůň, vlak, auto, letadlo, tryskáč, raketa. S časoprostorovou konvergací se mění společenský život.
K popisu organizace sociálních aktivit v čase a prostoru slouží pojem regionalizace- dům je rozdělen na pokoje, kuchyň a obývák se používají ve dne,
ložnice v noci.
Měřený čas-
na činnost v zónách má vliv čas a hodiny bez nich by byl chaos, díky nim funguje doprava a komunikace.
Časoprostorové mapování- (Hagerstrand) zaměřené na fyzické prostředí v nimž probíhají sociální aktivity. Lze zmapovat protože se každý den opakuje.
Časoprostorové omezí-   1) výkonnosti - fyzická konstituce jedince, potřeba jídla a spánku, tomu se při zónování musí věnovat místo.

2) koordinace-
sejít se na určitém místě aby mohlo dojít ke vzájemné interakci.
                                            3) omezení mocenského řádu- každý nemůže žít kde chce, protože má
určité finanční prostředky. Nelze každému vyhovět.
Zónování-
Rozptyl činnosti v časoprostoru. Kolonizace času-   migrace do měst byla provázena i migrací do časových zón večera a noci.                                                                                                                                               
4 typy cyklů-
trvalé používání - činnost se nezastavuje                                                                                                                   evakuace- v noci se vyprazdňuje                                                                                                                             invaze- aktivní v noci                                                                                                                                                        alternace- v noci jiná populace než ve dne.

Mikro- a makrosociologie
Mikro- tváří tvář, když se setkávají každý den, malá společenství- rodina třída
Maktro- širší společnost. Systémy, politické a ekonomické, zabývá se rozvojem průmyslové společnosti a dlouhotrvajících procesů změn.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama