Struktura osobnosti

25. listopadu 2010 v 22:04 |  Psychologie
11. Struktura osobnosti

Osobnost - je organická jednotka všeho tělesného a psychického, vrozeného a získaného, typická pro daného jedince, utvářená a projevující se v jeho chování (činnosti a společenských vztazích).

Z psychologického hlediska je každý člověk osobností.

Struktura osobnosti
1)      Motivace (aktivačně motivační vlastnosti) - to co člověka žene k určité činnosti
2)      Charakter postoje (vztahově-postojové vlastnosti) - soustava vlastností mající morální význam
3)      Seberegulační vlastnosti - umožňují, aby člověk na základě poznání sebe sama efektivně řídil a kontroloval své prožívání a chování
4)      Temperament (dynamické vlastnosti) - charakterizují formální průběh prožívání (extrovert, cholerik atd.)
5)      Schopnosti (výkonové vlastnosti) - určují jak úspěšně může osobnost vykonávat určitou činnost
6)      Individuální vlastnosti psychických procesů a stavů

Typologie osobnosti
Rozpracována již Hippokratem ve 4. století př.n.l. Nutno počítat s tím, že žádného člověka nelze přiřadit zcela k jednomu typu.

Sprangerova typologie
ST vychází z determinace sociálními a kulturními vlivy a z hodnotové hierarchie člověka. Spranger rozeznává následující typy osobnosti:
a)      Ekonomický typ - nejdůležitější je pro něj zisk. Snaží se efektivně využívat čas, v jeho jednání je patrná účelovost.
b)      Mocenský typ - nejvyšší hodnotu spatřuje v možnosti ovládat druhé lidi (vedoucí pozice).
c)      Sociální typ - smyslem jeho života je pomáhat druhým lidem (zdravotní sestry, učitelky, soc. pracovníci).
d)     Estetický typ - preferuje kulturní hodnoty.
e)      Teoretický typ - největší cenu má pro něj vědění, poznání. jedinec tohoto typu je při hodnocení reality věcný, kreativní a systematický, při posuzování sociálního okolí akcentuje výkonovou složku.
f)       Náboženský typ - největší hodnotou je určitá idea či víra. Výrazně převažuje emocionální složka nad racionální.

Osobnost jako bisociální produkt
viz učebnice str. 105-106

Sociálně psychologické vlastnosti osobnosti
Projevují se ve styku s ostatními lidmi.

1)      Sociální inteligence - paměť lidí pro jména, tváře, schopnost empatie, umění jednat s druhými lidmi
2)      Extraverze - introverze - jedna ze dvou Eysenckových dimenzí osobnosti patří do vlastností temperamentu
a)      extravert - je člověk, jehož psychická energie je obrácena spíš k vnějšímu světu. Společensky družný, aktivní, v jednání s lidmi otevřený, pohotově navazující kontakty s lidmi. sociabilita - potřeba být co nejvíce ve společnosti
b)      introvert - je člověk, jehož psychická energie je obrácena spíše do svého nitra. Je uzavřený až samotářský, ve styku s lidmi zamlklý, pasivní obtížně navazující mezilidské kontakty.
3)      Dominance - obecná tendence ovládat druhé lidi. Opakem je submisivita - tendence podřizovat se svému okolí
4)      Konformita - generalizovaná tendence přizpůsobit své názory a jednání názorům a jednáním ostatních. Opakem je nonkonformita prosazují svůj názor, dokáží vidět co jiným uniká.

Zaměřenost osobnosti
Rozeznáváme tři typy zaměřenosti osobnosti se všemi typy zaměřenosti souvisí citlivost:
1)      Zaměřenost na sebe - ukazuje do jaké míry daná osoba očekává přímou odměnu a uspokojení pro sebe bez ohledu na práci kterou vykonává a bez ohledu na spolupracovníky.
2)      Zaměřenost na interakci - odráží intenzitu s níž se daná osoba snaží udržet harmonické vztahy ve skupině.
3)      Zaměřenost na úkol - ukazuje sílu, s níž se osoba věnuje plnění svých úkolů a řešení problémů.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama