Třídění psychických jevů

25. listopadu 2010 v 21:56 |  Psychologie
4. Třídění psychických jevů

ü
Umožňují poznávat svět a působit na něj

Chování= vnější projevy, které můžeme pozorovat na člověku, např. gesta, mimika, jednání, řeč a výraz
-          probíhá v závislosti na objektivní situaci a motivaci subjektu
-          formy chování: a) expresivní= vyjadřující skutečné smýšlení a pocity -
                                                         bezprostřední výraz prožívání
                                   b) adaptivní= účelně se přizpůsobující dané situaci -
                                                           předstírání, stylizace
Prožívání= vnitřní zážitky, které u člověka vznikají při psychické činnosti
-          2 úrovně: a) vědomí= uvědomujeme si ho a umíme ho vyjádřit řečí
                        - vědomí se v člověku utváří, začíná kolem 3. roku v procesu   
                           sebeuvědomování
                        b) nevědomí=podvědomí = všechny duševní obsahy, které si jedinec v daném okamžiku neuvědomuje, patří sem všechny naše představy, zkušenosti, zážitky a vědomosti, na
které právě nemyslíme, ale které si můžeme kdykoliv vybavit, dále sem zahrnujeme zautomatizované činnosti, potlačené touhy, přání, nepříjemné zážitky = individuální nevědomí (existuje i kolektivní nevědomí tzv. archetypy C.G.Junga)

- v rámci podvědomí se někdy rozlišuje i předvědomí= skryté zážitky, kt. jsou nyní
  
mimo vědomí, ale kt. do něj mohou kdykoliv vstoupit a to bez našeho volního
    úsilí (např. při
působení určitého podnětu se vybaví určitý zážitek tzv. ilusion de ja
    vu)
-          mezi vědomím a podvědomím existují přechodné stavy, které mohou být buď přirozené (usínání, blouznění při horečce) nebo uměle navozené (hypnóza)


Psychické jevy
a)      psychické procesy - krátké děje

= vnímání, představování, myšlení, fantasie, paměť, tvořivost
b)      psychické stavy - delší průběh
= emoce, pozornost, pocity při zvládání náročných živ. situací
c)      psychické vlastnosti - relativné stálé znaky osobnosti
= temperament, charakter, motivační vlastnosti, vlohy, potřeby, schopnosti
d)     psychické obsahy - získáváme v procesu učení
= vědomosti, dovednosti, návyky
e)      mechanismy fungování a vývoje osobnosti = procesy socializace, komunikace, sociální interakce

Charakteristika psychických jevů
1.     
jsou fcí mozku, projev mozkové činnosti - důkaz změny mozku - změněné průběhy poznávacích procesů
2.     
formují se v činnostech jedince, které jsou vykonávány uvnitř lidské spol. - vnímání a myšlení dítěte se rozvíjí při hrách, ve školním prostředí, city se formují vlivem výchovy (viz vlčí děti)
3.     
plní fce: kognitivní (poznávací) a regulační (řídící) = umožňují čl. poznávat okolní svět a zároveň na něj působit

Charakteristika psychických procesů
-
psych. procesy = zprostředkovatelé reálné interakce jedince s prostředím na všech úrovních psychiky
Základní dělení
1. Kognitivní (poznávací) procesy
-
přímé a zprostředkované poznávání skutečnosti
-
vnímání, představování, myšlení, učení, paměť
1. Emocionální procesy
-
vedou ke vzniku emocí (radost, smutek, hněv)
2. Motivační procesy
-
aktivizují a usměrňují chování na zákl. vědomých i nevědomých objevů
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama