Sociologie 10

2. prosince 2010 v 9:29 |  Sociologie
Vláda, politická moc a válka

Základní pojmy I.

Moc:
Schopnost jedinců nebo skupin prosadit své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých.


Autorita:
Legitimní použití moci vládou. (Legitimní - osoby podléhající autoritě vlády jsou s tímto stavem srozuměny). Přitom legitimní může být i diktatura.

Stát:
- existuje politický aparát
-, který vládne nad určitým územím
- a opírá svou moc o systém zákonů
- a možnost použití síly k prosazení své politiky

Stát - pojmy

Vládnutí:
Provádění politických záměrů a rozhodnutí představiteli politického aparátu.

Vláda:
Aparát zodpovědný za řízení.

Politika:
Způsob používání moci k ovlivnění rozsahu a obsahu vládních činností

- politika se tedy neomezuje na vládu ani na státní instituce
- různá společenská hnutí: neusilují o podíl na řízení státu; mohou však vyvíjet tlak na vládu;       mohou vládu dokonce svrhnout

Území:
Malé zemědělské kultury neznaly pojem hranic
Politická moc však vždy:
- vymezuje území, na jejichž správu si činí nárok
- obvykle využije příležitost získat další území
- tím zvětšují rozsah své moci

Právní systém a použití síly:
- určití jedinci se specializují na vykonání spravedlnosti
- s rozvojem států se vytváří specializovaný systém soudnictví
- soudy mohou použít síly, nejsou - li jejich rozhodnutí dodržována
- ve tradičních státech sloužili k prosazení soudních rozhodnutí vojáci  

Moderní státy

Národní stát:
- vládní aparát; území; zákony a soudy; ozbrojené síly
- od tradičních států se liší v některých rysech:

1. suverenita:
nezadatelné právo vlády na svrchovanou pravomoc na celém přesně definovaném území

2. občanství:
v národním státě se většina obyvatel žijících na jeho území stává jeho občany; sdílejí práva a povinnosti; považují se za součást "národa" (politického národa)

3. nacionalismus:
= soubor symbolů a přesvědčení, jež vyvolávají pocit příslušnosti k danému politickému společenství

- příslušníci národa pociťují hrdost
- sounáležitost
- pocit identity se svrchovaným národním celkem

x lokální nacionalismus
x etnický nacionalismus (francouzsky hovořící Kanaďané v Quebecku)

Národní stát =
= politický aparát, který uplatňuje svrchovaná práva na vymezeném území a dokáže svůj nárok na svrchovanost opřít o vojenské síly, přičemž mnozí z jeho občanů se ztotožňují s jeho národní identitou

Práva občanů a demokracie

Občanská práva (civil rights)
- svoboda pohybu
- svoboda projevu
- svoboda vyznání
- právo na majetek
- rovnost před zákonem

Politická práva - právo svobodně volit a být volen

Sociální práva - minimální standard ekonomických vymožeností a jistot (nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti a minimální mzda)

Sociální stát (welfare state)

Demokracie - demos (lid), kratos (vláda)
- lid
- participace
- vláda
najít si v Giddensovi, co to je !!!!!!!!!!

přímá (participativní) demokracie
- konstituční monarchie (Španělsko, Švédsko, Holandsko)
- liberální demokracie
např. referendum, vyžaduje dlouholetou zkušenost, Švýcarsko, občané ale musí mít zájem

Politické strany

Politická strana:
= organizace usilující o získání legitimního podílu na vládě prostřednictvím volebního procesu

většinový princip (je pověřena na určité období vládou, umožňuje proměnit tu většinu za ty 4 roky nebo i v průběhu toho období)

princip poměrného zastoupení (do sněmovny)

systémy dvou stran (USA - vítěz bere všechno, prezidentský systém)

systémy více stran (Belgie, Holandsko, Švýcarsko), vládne někdo s někým

Teorie

Teorie "přetíženého státu" Etzioni Halevy
- státní výdaje přerostly výnosy daní, na nichž jsou vlády závislé
- velké státní instituce ztrácejí pružnost a schopnost reagovat na potřeby těch, jimž mají sloužit
- vzestup "nové pravice" 80. let je pokusem o řešení situace zeštíhlením státu a povzbuzením soukromého podnikání
- pravicová teorie

Teorie "krize legitimity" Jurgen Habermas
- intervence státu je nezbytnou podmínkou ekonomické stability
- požadavky na služby státu trvale rostou
- nová pravicová politika (80. let 20. století) se zrodila z odporu majetnějších vrstev vůči rostoucímu daňovému zatížení
- levicová teorie

Politická participace žen

Občanská práva
- rozdíly mezi zeměmi světa

Politická práva
- volební právo žen:
1893 - Nový Zéland
1906 - Finsko
1919 - Československo, Německo, Rakousko, …
1920 - USA
1928 - Velká Británie
1945 - Francie, Itálie, Maďarsko, …
1971 - Švýcarsko

Sociální práva
- mzdové a platové rozdíly
- rozdíly v postavení v zaměstnání
- rozdílné zastoupení v politice

problémy a starosti žen
(v minulosti přehlížené a považované za nepolitické)
jsou dnes klíčovou součástí politických debat

Evropská Unie

1946 - Curych - Winston Churchill vyzval ke "znovuvytvoření evropské rodiny"

1951 - Pařížská smlouva
"Evropské společenství uhlí a oceli"
dále "Evropské společenství pro atomovou energii"

1958 - Římská smlouva
"Evropské hospodářské společenství"
Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, SRN

1973 - Dánsko (nemá EU), Irsko, Velká Británie (nemá EU)
1981 - Řecko
1986 - Portugalsko, Španělsko
1995 - Finsko, Rakousko, Švédsko
"Evropská společenství"

1992 - Maastrichtská smlouva
"Evropská Unie"

1999 - 2002 Zavedení Euro
"Evropská měnová unie"

2004 - ČR, dalších 10 států - doplnit si !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2007 - Bulharsko, Rumunsko

Orgány EU:
Evropská rada
Rada ministrů
Evropská komise
Evropský parlament
Evropský soudní dvůr

Lisabonská smlouva - dvě nové funkce
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama