Sociologie 11

2. prosince 2010 v 9:30 |  Sociologie
Vzdělání

Historický vývoj
V Českých zemích:
- návrh systému všeobecného vzdělávání (J. A. Komenský) vytvořil v letech 1628 - 1670
- povinná školní docházka (za Marie Terezie) v našich zemích (Rakousko - Uhersko) od r. 1774

v USA:
- 50. léta 19. století - základní vzdělávání zdarma

v Británii:
-nic J

Mezinárodní srovnání vysokých škol

Francie
vysoké školy - veřejné instituce financované ze státního rozpočtu
- dva druhy diplomů - uděluje universita nebo stát
- učitelé: státními zaměstnanci
- platy i náplň výuky určovány centrálně

USA

vysoké školy - státní (46%) i soukromé (54%)
-oba typy universit od státu prostředky na výzkum
- oba typy universit spolufinancovány nadacemi

Velká Británie
vysoké školy financovány ze státního rozpočtu
- platy profesorů podle celostátních tabulek

Přístup ke vzdělání ve světě a u nás

Vzdělání v moderních společnostech:
- je spojeno s vyššími příjmy
- přispívá k vytváření širších společenských kontaktů
- je podstatnou složkou společenského statusu
- ovlivňuje startovní pozici dětí (ekonomicky, styky)
- významně působí na vzdělávací dráhu dítěte (motivace, zájem rodičů, vzory z rodiny)

Teorie vzdělávání I.

1. Bernsteinovy jazykové kódy
- omezené kódy
- rozvinuté kódy

2. Bowles a Gintis
- školství se rozvinulo na základě ekonomických potřeb
ŠKOLY:
- dávají žákům dovednosti, které vyžaduje průmyslové podnikání
- vštěpují budoucím pracovním silám úctu k autoritám a kázeň
- školy "legitimují" nerovnost

Teorie vzdělání II.

3. Ivan Illich:
Moderní ekonomický vývoj připravuje lidi o schopnost samostatného jednání.
Úkoly školství ve společnosti:
- dozor nad dětmi
- rozdělení osob do zaměstnání
- osvojení dominantních hodnot
- získání znalostí a dovedností, které společnost schvaluje

Skryté poselství školy dětem říká: "Vaší úlohou je znát své místo a klidně sedět!"
Navrhuje "vzdělávací rámce" - soubory vědomostí, které ty děti v určitém věku mají znát

Vzdělání a kulturní reprodukce I.

Pierre Bourdieu - 20. století, Francouz (francouzský sociolog a antropolog)
koncepce "kulturní reprodukce"

- rodina ovlivňuje vzdělávací a životní dráhu dítěte svým ekonomickým, sociálním a kulturním kapitálem: a) ekonomický kapitál (standard rodiny), b) sociální kapitál (síť známostí a konexí), c) kulturní kapitál (životní styl, vkus a chování, metry knih v domácnosti)
- školy napomáhají přenášení sociálních a ekonomických rozdílů z generace na generaci
- škola omezuje šance jedněch a usnadňuje postup druhých
- děti z nižších vrstev se ve škole ocitají v cizím kulturním prostředí - zažívají "střet kultur" (Bernstein)
- škola je přípravou na svět práce - vštěpuje žákům, že se od nich očekává dochvilnost a píle (Illich).

Vzdělání a kulturní reprodukce II.

Willisova analýza kulturní reprodukce
Proč děti z dělnických rodin končí v dělnických zaměstnáních?

- děti z nižších sociálních vrstev přijímají manuální zaměstnání a nevnímají to jako prohru
Willis zkoumal partu chlapců "maníci":
- "maníci":
- chápou, jak se ve škole uplatňuje autorita
- vnímají školu jako nepřátelské prostředí
- chtějí mu vnutit svá pravidla hry
- využívají oslabení autority učitele
- jejich snahou je zmařit hlavní cíl školy, totiž její záměr donutit žáky pracovat

Práce v dělnických zaměstnáních je spjata s podobnými projevy - schopností sarkasticky komentovat i sabotovat požadavky nadřízených.

Inteligence a nerovnost I.

Jsou rozdíly v dosaženém vzdělání, následném postavení a příjmech úměrné inteligenci?
ANO - školy poskytují všem stejnou příležitost
NE - nerovné postavení

Inteligence a nerovnost II.

Richard J. Herrenstein a Charles Murray: "Gaussova křivka: Inteligence a třídní struktura ve Spojených státech." 1994

"Některá etnika mají v průměru vyšší IQ než jiná."
Odpůrci: Testy IQ korelují se školními výsledky:

"Rozdíly mezi rasovými a etnickými skupinami vyplývají ze sociálních a kulturních rozdílů."

Argumenty:
- znevýhodněné menšiny - horší výsledky IQ
- Afroameričané (test zadává běloch) - horší výsledky IQ
- průměrné IQ se za půl roku zvýšilo - "kulturní" příčiny
- socioekonomické rozdíly mezi bělochy a Afroameričany jsou stejně velké jako mezigenerační rozdíly

Rozdíly v IQ mají socioekonomické a kulturní příčiny.

Budoucnost vzdělání

Změní nové techniky vzdělávání existující způsob vzdělávání?
- vliv trhu
- vliv informační techniky
- globalizace si vynucuje snižování nákladů

= reformy ve školství
= komercializace vzdělání
= tržní orientace vzdělání
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama